- Feite oor drankmisbruik

Alkolholgebruik
"yes bra., hoe lyk dit met `n vinnige dop?"
"Dop-en-tjop", maar die tjop gebeur nooit en dit is net dop.
 
Frases soos hier bo gesien is die wat van die meeste gebruik word. Waar die jong volwassenes dit sien is by die gemeenskap, want dit is `n vorm waarop volwassenses sosialiseer. die puberteitsjare is `n tydperk waartydens tieners volwasse gedrag ontwikkel en die volwasse rolmodelle rondom hulle naboots. dit is dan verstaanbaar dat sommige tieners met alkohol wil eksperimenteer. 
 
Alhoewel tienereksperimentering nie `n nuwe ding is nie, toon navorsing dat die persentasie onder hierdie probleem aansienlik grootter geword het. daar is veranderings in tiener drinkegewoontes:
 
  1. Adolessente begin nou op `n baie jonger ouderdom drink. Daar is `n styging in die persentasie van 11-15 jarige kinders wat alkohol gebruik of misbruik.
  2. Adolessente drink baie meer. baie adolessente herken die patroon drink meer met die intensies om dronk te word.
  3. Daar is `n aantal ouers en adolessente wat dink dat alkohol nie skadelik is vir jou nie. Nou is daar ook sommige ouers wat drank vir hul jong adolessent van drank voorsien.
  4. Tydens hierdie ontwikkeling van `n adolessent berei hy homself voor om hul families te verlaat en onafhanklik te wees. Dit is waarom puberteit so belangrike rol speel, want dit is die tyd waar emosionele en sielkundige ontwikkeling plaasvind. Puberteit is ook `n tyd waar die tienerbrein ontwikkel.. Sekere vrae wil gevra word en antwoorde word dan verlang.
 
 

 
Die gevolge van alkoholgebruik deur tieners.
 
Individue wat voor die ouderdom van 15 jaar begin drink is bewys dat hulle 4 keer meer geneig is om `n alkoholverslaafde te word. Met individue wat eers hule eerste drankie gehad het toe hul 20 jaar was en ouer is minder geneig om `n alkoholonafhanklike te word. DAAR IS VELE REDES WAAROM KINDERS BEGIN DRINK WANNEER HULLE DOEN. dRANK HET `N NEGATIEWE UITWERKING OP DIE PUBERTEIT PROSES VERAL IN EMOSIONELE EN SOSIALE ONTWIKKELING. hIERDIE UITWERKING KAN `N PERSOON MEER VATBAAR MAAK VIR ALKOLHOLPROBLEME LATER IN LEWE....
 
mISDAAD EN GEWELD IS DIE HOOF OORSAAK VAN KONFLIK ONDER TIENERS. tIENERS STEL HULSELF MEER BLOOT AAN GEVAARLIKE SITUASIES EN VERLOOR HUL OORDEEL. dIE MISBRUIK VAN ALKOHOL KAN `N INDIVIDU MEER KONFRONTASIE GEE MET DIE WET, SOOS BYVOORBEELD POLISIE.
 
sOVEEL ONGELUKKE EN BESERINGS OP DIE PAD WORD HOOFSAAKLIK DEUR INDIVIDUE VEROORSAAK WAT ONDER DIE INVLOED IS. hULLE PLAAS HULSELF IN GEVAARLIKE SITUASIES EN HET GEEN OORDEEL OOR HUL AKSIES NIE. oNGELUKKE WAT VERBAND HOU MET ALKOHOL IS DIE ALGEMEENSTE OORSAAK VAN STERFTE TUSSEN DIE OUDERDOM VAN 15-20 JAAR OUD.
 
selfmoord!!!!!!!!!!!!!!!! iS EN SAL ALTYD `N NEE BLY. AS `N MENS ALKOHOL GEBRUIK VERERGER DIT DIE DEPRESSIESIMPTOME EN WAKKER DIE SELFMOORDGEDAGTES AAN. `N MENS BEGIN DAN MEER IMPULSIEF TE REAGEER.
 
ALKOHOL WAKKER SEKERE DRANGE IN `N MENS WAKKER. SEKSUELE AANRADING VIND GEWOONLIK BY MEISIES PLAAS. vERKRAGTING KOM HOOFSAAKLIK TUSSEN DIE TYE VAN PUBERTEIT EN VROEE VOLWASSENHEID IN DIE VORM VAN `N AFSPRAAK. ALKOHOLGEBRUIK DEUR DIE OORTREDER, SLAGOFFER, OF BEIDE VERHOOG DIE WAARSKYNLIKHEID VAN SEKSUELE AANRANDING DEUR `N KENNIS.
 
hOERISIKO SEKS WAS NOG ALTYD DIE KOMMER AS DAAR MET ALKOHOLGEBRUIK GEMORS WORD. WANNEER TIENERS DRINK IS HULLE MEER SEKSUEEL AKTIEF. HIERDIE TOENAME IN SEKSUELE GEDRAG VERHOOG DIE KANSE VAN OORDRAAGBARE SIEKTES, SWANGERSKAP EN INFEKSIES.
 
SOOS IN DIE ONDERSTAANDE SKETS GESIEN WAT HIERBO BESPREEK IS.
 
 
 
 
 
 
 Duidelike indikasie van `n swakker prestasie op sportgebied kan gesien word wanneer tieners op `n baie jong ouderdom al alkohol gebruik. Daar is studies wat toon dat alkohol jou atletiese presatasie om die volgende redes benadeel:
 
 
 
 
 
 
 
Comments