Russische afdeling

In de eerste beginjaren van ons dorp had elk gezin zijn eigen weefkamer. Deze huisnijverheid diende in hoofdzaak voor het vervaardigen van linnen voor eigen gebruik. Echter rond 1800 trokken veel Vriezenveners uit armoede met hun linnenzak de oostgrens over om hun overproductie aan de man te brengen. Zij trokken steeds verder oostwaarts, tot zelfs in Rusland. Vele vestigden zich later in St. Petersburg. Zij richtten handelshuizen op en werden zelfs leverancier aan het hof van de Tsaar.

De Russische afdeling, uniek voor Nederland, geeft de handel op St. Peterburg (Rusland) van ca. 1750 tot 1917 weer. Aan de hand van vele documenten, foto's en gebruiksvoorwerpen komt de geschiedenis van de Rusluie weer tot leven.

Enkele voorbeelden van voorwerpen welke in het museum te bekijken zijn:

  • Reisjournaal van Jacob Zacharias Ursinus Kruijs uit 1826.
  • Een grote wandkaart, getekend door oud-hoofdonderwijzer Sytstra, laat de route zien waarlangs de Vriezenveners met paard en wagen van Vriezenveen naar St. Petersburg v.v. reisden. Deze kaart werd bewerkt naar het originele dagboek van Jacob Zacharias Ursinus Kruijs. Op de aangewezen plaatsen werd ongeveer 90 maal van paarden verwisseld.
  • Russisch verguld zilveren bestek van E.C. Groeveveld.
    • In 1842 solliciteerde Groeneveld naar de functie van predikant van de Hollandsche Hervormde Kerk te St. Petersburg. Na het houden van een preek in het Nederlands en Duits werd hij afgewezen en kreeg hij ter herinnering het bestek.
  • Het debiteurenboek van Jan Hoek.
  • Een linnenrol, zoals de Vriezenveners die naar St. Petersburg meenamen.
  • Een servet met ingewezen gekroonde monogrammen van tsaar Alexander III.
  • Deftige jas van Derk Gerhardus Harmsen.