Het Leerproject‎ > ‎

Weekenden

Het Leerproject bezit zelf geen accommodatie voor bijeenkomsten, maar huurt die op verscheidene locaties. De mate van verzorging varieert, evenals de bijdrage in de kosten voor deelnemers. Maaltijden zijn vegetarisch.

Weekenden zijn voor iedereen toegankelijk, dus ook voor niet-leden!
 
De volgende bijeenkomsten zijn gepland:

Herfstweekend in Naarden (NL) van 20 tot 22 oktober 2017 
Thema: Vrijheid en Meditatie

De folder om in te schrijven kan hieronder worden gedownload!

Voor een correcte weergave dubbelklik het pijltje dat naar beneden wijst aan de rechterkant van deze pagina!

In het programma van het Herfstweekend staat voor zaterdagmiddag 21 oktober een meditatie-bijeenkomst gepland. Deze bijeenkomst is openbaar en kan los van het weekend worden bijgewoond. Plaats van happening is de Besant Hall (ingang Meentweg 9, 4111 GT Naarden op het terrein van het ITC). Entree hiervoor = € 10,00. Belangstellenden kunnen zich aanmelden door overmaking van dit bedrag - graag onder vermelding NECTAR en naam deelnemer(s) - op de bankrekening van Vereniging Leerproject te Voorst: IBAN code: NL79 INGB 0005 5082 95 | BIC code INGNL2A

Deelnemers aan deze bijeenkomst met Nectar ontvangen tevens de hand-out van het Krishnamurti weekend.

 Voor aanmelding en nadere informatie kun je contact opnemen met:

-      Peter Jonkers
hzz.pj@freeler.nl
00 31 (0)6 27 45 78 37

-      Martijn van der Wal
martijnhemelum@hotmail.com
00 31 (0)6 19 40 96 04


Voorjaarsweekend in Loenen (NL) van 9 tot 11 maart 2018

Hemelvaartweekend in Vaalbeek (België) van 10 tot 13 mei 2018

Ongeveer 6 weken voor aanvang van de bijeenkomst is een folder beschikbaar met nadere informatie. Leden en belangstellenden ontvangen de folder automatisch en ook zal er op deze pagina een link naar de folder staan.


Ċ
amarens van wijland,
13 sep. 2017 05:11