Het Leerproject‎ > ‎

Lidmaatschap

Lidmaatschap

Bijeenkomsten en activiteiten worden georganiseerd door de leden, in onderling overleg en in overleg met het bestuur. De Vereniging Leerproject heeft momenteel 25 leden uit zowel België als Nederland, in leeftijd variërend van 35 tot bijna 90 jaar.
Bij lidmaatschap zult u, tot wederopzegging, op de hoogte gehouden worden van alle activiteiten die de Vereniging Leerproject organiseert. Zoals aangegeven kunnen leden meehelpen met het organiseren van weekenden (met gebruikmaking van een draaiboek). Nu worden de meeste weekenden door bestuursleden georganiseerd, maar leden zijn van harte welkom om ook een bijdrage te leveren. Je bent dus van harte uitgenodigd om mee te denken en de organisatie op je te nemen.Lidmaatschap houdt in dat u:
  • uitnodigingen ontvangt voor de door het Leerproject georganiseerde weekenden.
  • op de hoogte wordt gehouden van recente ontwikkelingen binnen de Vereniging.
  • boeken kunt lenen uit de Leerproject Bibliotheek.
  • welkom bent op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en daar mag stemmen.
  • vriendelijk wordt verzocht jaarlijks 15 euro lidmaatschapsgeld over te maken (bankrekeningnummer Vereniging Leerproject NL79 INGB 0005 5082 95) als bijdrage in de continuering van Leerprojectactiviteiten en het onderhouden van de bibliotheek.
Comments