เอสเปรันโตคือ?

เอสเปรันโตคือ?

ภาษาเอสเปรันโต (Esperanto) คือภาษาประดิษฐ์ที่จัดอยู่ในกลุ่ม ภาษาประดิษฐ์ที่มีจุดประสงค์สำหรับใช้สื่อสารระหว่างชาติ (Constructed international auxiliary language) ที่เป็นที่นิยมมากที่สุด เมื่อเทียบกับภาษาประดิษฐ์อื่น ๆ ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ผู้ประดิษฐ์คือ "ลาซารัส ลุดวิก ซาเมนฮอฟ"

ซาเมนฮอฟ
 Lazaro Ludoviko Zamenhof 

"ลาซารัส ลุดวิก ซาเมนฮอฟ" ท่านเป็นจักษุแพทย์ ชาวยิว เกิดที่เมือง Białystok เมื่อปี ค.ศ.1859 ซึ่งในขณะนั้นเมือง Białystok อยู่การปกครองของจักรวรรดิรัสเซีย ปัจจุบันตั้งอยู่ในประเทศโปแลนด์ 

หนังสือเรียนภาษาเอสเปรันโตเล่มแรกตีพิมพ์เผยแพร่เมื่อ ค.ศ.1887 ใน พ.ศ.2430  โดยชื่อภาษาที่ประดิษฐ์ขึ้นว่า "lingvo Internacia" และใช้นามปากกาว่า ดร.เอสเปรันโต (Esperanto แปลว่า ผู้ที่กำลังมีความหวัง) ซึ่งต่อมากลายเป็นชื่อของภาษานี้  (ขณะนั้นเขาอายุเพียง 27 ปี) ชื่อหนังสือเล่มแรกของเขาคือ "Международный языкъ. Предисловіе и полный учебникъ." (ภาษาสากล คำนำ และแบบเรียนฉบับสมบูรณ์) หรือที่นิยมเรียกกันว่า "Unua Libro" (หนังสือเล่มแรก)

หนังสือเล่มแรกของภาษาเอสเปรันโต

 la Unua libro ฉบับภาษารัสเซีย 

ในขณะที่ซาเมนฮอฟเป็นเด็กนั้น เขามีประสบการณ์ฝังใจที่เกี่ยวกับความขัดแข้งในเมืองที่เขาอาศัยอยู่ ซึ่งมีเหตุมาจากความแตกต่างกันทางภาษา ดังนั้นเขาจึงมีความตั้งใจที่จะลดความขัดแย้งเหล่านั้น โดยการประดิษฐ์ภาษาซึ่งจะเป็นภาษาที่ไม่มีชนชาติใดชนชาติหนึ่งเป็นเจ้าของเพื่อนำมาใช้เป็นภาษาสื่อกลางสื่อสารระหว่างกัน ซึ่งภาษานั้นจะต้องสามารถเรียนได้ง่ายโดยใช้เวลาไม่นานมากจนเกินไปอีกด้วย

ดังที่กล่าวมา ภาษาเอสเปรันโตสร้างขึ้นมาภายใต้แนวคิดของความเคารพความหลากหลายทางภาษา วัฒนธรรม และการสื่อสารที่เท่าเทียมกัน โดยเป็นการใช้ภาษากลางที่ไม่มีชนชาติใดในโลกถือเป็นเจ้าของภาษานี้  และทั้งนี้ผู้ใช้มีอิสระในการสร้างคำศัพท์จากรากคำที่เป็นพื้นฐานโดยที่คำนั้นจะต้องมีความเป็นเหตุเป็นผล โดยการใช้ทั้งหมดจะต้องอยู่ภายใต้กฎทางไวยากรณ์ของ Fundamento de Esperanto ทั้งนี้เพื่อให้ภาษามีหลักและกรอบในการพัฒนาของภาษา

หนังสือหลักพื้นฐานภาษาเอสเปรันโต

ปัจจุบันมีผู้ใช้ภาษานี้ราว 10,000 - 2,000,000 คน[1] 

เหตุผลของคนส่วนใหญ่ที่เรียนมาภาษาเอสเปรันโตนั้น นอกจากผู้ที่ชอบแนวคิดของภาษาแล้ว ภาษาเอสเปรันโตก็ยังเป็นนิยมสำหรับ ผู้ที่ชอบเรียนภาษาต่าง ๆ Polyglot หรือ ผู้ที่เรียนภาษาเอสเปรันโตเพื่อการเดินทางท่องเที่ยวยังต่างประเทศ เพราะว่าเขาสามารถพักกับคนที่พูดภาษาเอสเปรันโตได้ฟรี :https://pasportaservo.org/

ธงภาษาเอสเปรันโต

ธงภาษาเอสเปรันโต


ภาษาเอสเปรันโตเป็นที่นิยมมากในทวีปยุโรป อเมริกา จนถึง จีน ญี่ปุ่น และเวียดนาม
หนังสือในภาษาไทยที่เขียนเกี่ยวกับภาษาเอสเปรันโต (อาจจะเป็นเล่มแรก)
ตีพิมพ์ในปี ค.ศ.1937 (พ.ศ.2480) โดย Lu Bi
สำหรับภาษาเอสเปรันโตในประเทศไทยนั้น สันนิฐานว่าเริ่มเข้ามาเมื่อประมาณ 70 ปีที่แล้ว (2559) โดยชาวจีนที่เดินทางเข้ามาอาศัยอยู่ที่ประเทศไทย[2]

ภาษาเอสเปรันโตใกล้ตัว
(mir+ind+a น่าประหลาดใจ, อัศจจรย์)