Nieuwtjes 2012


Op dit onderdeeltje van de website vind je allerlei informatie over de verbouwingen. Neem zeker eens een kijkje bij foto's, want daar vind je al heel wat terug!

Werfnieuws 22/04/2013

Geplaatst 21 apr. 2013 23:31 door Verbouwingen Vier Winden

Afgelopen dinsdag is de voorlopige oplevering doorgegaan voor het aspect ‘architectuur’.

 

De technische installaties worden pas nu maandag 22/04/2013 bekeken met het studiebureau technieker en de onderaannemers (loodgieterij en elektriciteit).

 

ü  Op de één of andere manier is er een probleem met de Sibelga-aansluiting, want we ontvangen slechts 204 volt spanning (terwijl dit 230 V moet zijn). Na rondvraag blijkt er een probleem met het netwerk in de straat/de buurt. Er is de vraag van Sibelga om een elektriciteitsruimte te installeren in ons gebouw.

ü  Een belangrijk punt is de afstelling en afwerking van deuren en raamwerk. Hier moeten nog heel wat praktische afregelingen en herstellingen gebeuren. 

ü  Ander punt van opmerking betreft de gietvloeren: het is niet duidelijk of de toplaag overal correct is aangebracht, en ook qua afwerking zijn er nog verschillende correcties nodig.

ü  De trappen zijn hersteld maar nog niet helemaal netjes gemaakt. Sporen van de gietvloeren, pleisterwerken, enz. dienen grondig gereinigd te worden.

ü  Er heerst onduidelijkheid over het badgesysteem: de toegangskastjes zijn niet volledig logisch opgesteld. Dit dient uitgeklaard te worden.

Werfnieuws 15/04/2013

Geplaatst 21 apr. 2013 23:27 door Verbouwingen Vier Winden

Het resultaat van de luchtdichte test was helaas teleurstellend, maar wel te verwachten: 1.20 (wat meer is dan een vroegere test – bij de laatste wisten we dat het moeilijk zou worden). Ondanks een finale zoektocht doorheen het gebouw (met onder andere een windsnelheidsmeter) werden geen grote luchtlekken gevonden.

 

Anders beschreven in het werfverslag:

De finale blowerdoortest leverde een waarde op van 1,18, dus niet de gevraagde 0,6. Er werden geen manifeste luchtlekken vastgesteld, waardoor geen vanzelfsprekende oplossingen zijn voorgesteld. De architect kijkt na of de misgelopen passiefpremie van het BIM volledig gecompenseerd kan worden door andere premies en welk meerwerk hierbij komt kijken. De gevolgen van de niet gehaalde luchtdichtheidseis worden zo spoedig mogelijk meegedeeld na overleg met de bouwheer.

 

Het zou echter onverantwoord zijn om te verwachten dat er verdere (en verregaande) inspanningen worden geleverd om de norm te behalen. Er wordt dus naar alternatieven gezocht om toch hetzelfde bedrag aan premies te behalen.

 

Conclusie: ons schoolgebouw krijgt geen passieflabel, maar wordt een hoogtechnologisch gebouw met zeer laag energieverbruik.
Anders gezegd: nu wordt het een AKTIEFSCHOOL in een hoogtechnologisch gebouw met zeer laag energieverbruik.

Werfnieuws 08/04/2013

Geplaatst 21 apr. 2013 23:21 door Verbouwingen Vier Winden   [ 21 apr. 2013 23:21 bijgewerkt ]

Er wordt toegewerkt naar de voorlopige oplevering op 16/04/2013. Op dat ogenblik wordt het gebouw overgedragen van de aannemer aan de bouwheer (wij als school dus).

 

Ondertussen is er dan ook een rondgang geweest door de architecten om een oplijsting te maken van alle taken, die nog dienen afgewerkt te worden. Deze worden zo veel mogelijk aangepakt, zodat op de lijst van de voorlopige oplevering zo beperkt mogelijk is.

 

ü  Heel het gebouw wordt volledig leeg gemaakt en opgekuist. Uiteraard geeft dit een compleet ander uitzicht.

ü  In de kelder heeft Sibelga de tellers voor gas en elektriciteit geïnstalleerd. Daarop hebben de loodgieter en de elektricien de nodige verbindingen gemaakt met de nieuwe installatie, waarna er een officiële keuring volgt en de tellers geopend kunnen worden.

ü  Het vroegere archieflokaal (kelder aan nummer 9) zal dan toch niet echt gebruikt kunnen worden als stockageruimte, want ook daar worden verschillende machines en toestellen geplaatst.

§  Het ‘brandwerende’ lokaal voor de gastellers (één Franstalige, één Nederlandstalige).

§  De beide elektriciteitstellers (idem).

§  Een vergaarbak met pomp voor het regenwater, die bij schaarste gevuld wordt door leidingwater (vlottersysteem). 

§  Een zuiveringsinstallatie voor dit regenwater, met een zoutvat en grote kalkflessen.

§  Een installatie om voldoende waterdruk op de brandleidingen te krijgen – wettelijk is er een druk van 6 bar nodig.

ü  De traanplaten en vloermatten in de beide inkomhallen werden  gelegd en vastgelijmd.

ü  In de technische ruimte werden de verwarmingsketels geïnstalleerd.

ü  Het terras op de 3e verdieping aan de turnzaal werd afgewerkt. Aan de zijde van  het park zal er wel nog een bloembak of iets dergelijks ter afsluiting voorzien moeten worden, want de muur komt daar niet hoog genoeg. De composietplanken bestaan uit een mengeling van kunststof en houtpulp.

ü  De tussendeuren tussen blok A en B (waar nu onze klassen zijn) werden uitgebroken en worden vervangen door luchtdichte en brandwerende deuren.

ü  De douche op de kleuterafdeling op een ijzeren verhoog werd geplaatst.

ü  De glazen lichtstraat aan de toekomstige leraarskamer werd gelegd.

ü  De voordeuren (groen en rood) werden geplaatst, en ook alle andere luchtdichte deuren werden één voor één geïnstaleerd.

Werfnieuws 01/04/2013

Geplaatst 3 apr. 2013 10:37 door Verbouwingen Vier Winden

ü  De werkmannen startten aan het terras op de derde verdieping: eenzelfde systeem van plastieken pilaartjes als op het groendak wordt gebruikt om het hoogteverschil op te vangen. Het terras zelf bestaat uit latten die lijken op hout, maar gefabriceerd zijn uit kunststof.

ü  De ondergrond voor het groendak werd afgelopen week opgepompt. Op het beloopbaar gedeelte licht nu een laag van 25 centimeter (maar dat zou mogelijk 37 moeten worden, alhoewel 25 volstaat). Het niet bewandelbaar gedeelte is een laag van 6 cm. Op dit laatste worden vetplantje geplant; op het andere zullen waarschijnlijk grassen verschijnen.

ü  In de polyvalente ruimte werden ‘toon op toon’ spikkels gestrooid in de vloer, zodat ze bijna niet zichtbaar zijn. De toplaag dient dan ook herdaan te worden. Om de vloeren niet te beschadigen, zijn stoelen met rubberen dopjes noodzakelijk. Dit laatste geldt voor alle vloeren.

ü  In de kelder van de Franstaligen werden nieuwe radiatoren geplaatst, omdat de oude letterlijk van de muur vielen en niet meer te recupereren vielen.

ü  In de doorgang werd de traanplaat gelegd voor de ingang. Tussen deze plaat en de vloer moet dan nog een mat gelegd worden. Deze werden afgelopen week geleverd door de firma Rosco.

ü  Aan de beide inkomdeuren werd de videofonie geïnstalleerd.

ü  Het datalokaaltje staat volgestouwd met allerhande bekabeling, splitters, enz. Redelijk impressionant.

ü  Aan alle ramen werden aan de binnenzijde stalen venstertabletten geplaatst.

ü  En de nieuwe schoolbel heeft al één keer geloeid. De uren moeten nog ingesteld worden, maar het was alvast een ander geluid dan de vroegere misthoorn.

 

De opdracht voor de aannemer is nog niet volledig afgewerkt, er zijn nog verschillende acties die ook in het paasweekend worden uitgevoerd.  

 

De verdere planning is als volgt voorzien:

ü  Omschakeling gas en elektriciteit door Sibelga op 02/04/2013 en 03/04/2013.

ü  Rondgang door architect op 04/04/2013.

ü  Blowerdoortest (luchtdichtheidstest) samen met BIM op 11/04/2013.

ü  Voorlopige oplevering 16/04/2013.

Werfnieuws 25/03/2013

Geplaatst 24 mrt. 2013 12:05 door Dirk Letens

ü  Op de derde verdieping, aan de turnzaal, werd de ijzeren reling geplaatst. Het terras is bij deze veilig toegankelijk.

ü  De deuren van de toiletten zijn in het grijs, terwijl de aansluitende houten platen wit zijn, alsook de knop om de deur te openen. Dit is vooral bedoeld om de toegankelijkheid voor de slechtzienden te verbeteren: door het contrast zien ze de deur en deurknop beter.

ü  Op de trap naar het terras aan de achterzijde van het gebouw, zijn de dekstenen vastgelijmd.

ü  In de gang liepen we plots op een oud strijkijzer, dit wordt blijkbaar gebruikt om strips te bevestigen op houten platen (zoals ook bij witte kastdeuren). Het durft ook al eens gebruikt worden om het middagmaal van de arbeiders op te warmen, maar dat kan ook een fabeltje zijn.

ü  De zonnewering werd aangesloten op het elektriciteitsnetwerk.

ü  De gasleidingen werden herlegd via de keuken van de Franstaligen.

ü  Achter elke deur aan de zekeringkasten op elke verdieping zit een hendeltje verborgen, dat ontspant wanneer men de deur opent en dan… gaat het licht aan. Simpel maar efficiënt.

Werfnieuws 18/03/2013

Geplaatst 17 mrt. 2013 00:43 door Dirk Letens

ü  De brandmeldinstallatie werd aangesloten. Op elke verdieping zijn er aan beide traphallen twee toestellen voorzien, een rood en een wit. Deze geven opeenvolgend een waarschuwings- en evacuatiesignaal. Het eerste wordt ingeleid na het drukken op één van de rode knoppen in de gangen, het tweede wordt daaropvolgend door de verantwoordelijke ingeschakeld. Het zelfde systeem als nu dus.

ü  Op de randen het ‘zwembad’ op de speelplaats werden houten planken bevestigd, zodat het eigenlijk banken worden. Ideaal om een kringgesprek in het zonnetje te voeren, of een verhaaltje te vertellen…

ü  In de klaslokalen werden de plinten tegen de muren geplaatst.

ü  De compartimentering van de toiletten gebeurt door houten platen en deuren (het type ontglipt me even). Deze werden reeds op verschillende niveaus uitgewerkt.

ü  De buitenverlichting onder de luifel maar ook op de gevel werd geïnstalleerd. Deze werkt met een timer, van ’s ochtends tot de zon op komt en nadien vanaf de schemering tot een door ons bepaald einduur. Ook de lichtstrips aan de voorgevels (ledverlichting) is hierop aangesloten.

ü  In de kelders zijn al verschillende plafonds afgewerkt, wat het direct een ander uitzicht geeft. In de refter van de Franstaligen werden de ruiten vervangen door gelaagd glas, ook van de uitdeelbank aan de keuken.

Daar waar vroeger de toegang tot de mazouttank was, wordt het datalokaal ingericht. Een groot deel van de kabel komen daar samen.

ü  De vloer van de inkomhal aan de nummer 11 werd afgewerkt met een ‘zebrapad’. Op de foto zie je het eindresultaat. Deze wordt momenteel nog beschermd door een papierlaag.

Werfnieuws 11/03/2013

Geplaatst 17 mrt. 2013 00:41 door Dirk Letens

ü  De oorspronkelijke planning van de aannemer loopt tot eind mei 2013. De werken zullen echter sneller opgeleverd kunnen worden. Wat is er voorlopig voorzien:

§  Plaatsen van de luchtdichte inkomdeuren tussen 18 en 22 maart 2013.

§  Week voor de paasvakantie: luchtdichtheidstest (met het oog op het behalen van de 0.6-norm).

§  Aansluitingen gas en elektriciteit op 02 en 03/04/2013.

§  Keuring installaties op 05/04/2013.

§  Openzetten gas op 08/04/2013.

§  Voorlopige oplevering 09/04/2013.

Deze voorlopige oplevering houdt in dat het gebouw opnieuw over gedragen wordt aan de school. Er volgen dan nog de schilderwerken en eerste uitrusting.

ü  De binnendeuren zijn al op verschillende verdiepingen geplaatst, waarvan sommigen brandwerend, met een RF van een half uur.

ü  Iedereen heeft gezien dat de blauwe vloer van de turnzaal er geweldig uit ziet. Ondertussen werd ook de belijning aangebracht, dit voor badminton, volleybal en basketbal.

De andere vloeren vorderen eveneens, nu zijn de werklieden bezig aan de polyvalente zaal en de beide doorgangen aan nummer 9 en nummer 11.

ü  Op de luifel aan de speelplaats werden de dekstenen aangebracht. Met een soort plastieken zuilen werd ook begonnen aan het terras en het loopbare gedeelte tot aan de beide deuren.

ü  Op de voorgevel werd aan beide zijkanten de platen aangebracht, zodat deze bijna volledig afgewerkt is.

ü  Vanop het terras zie je op een klein stukje gemene muur met onze buren, dat er verwaarloosd bij staat. We hebben dan ook besloten deze te cementeren.

ü  De isolatie in de kelder wordt afgewerkt, uiteraard ook met een luchtdicht scherm, en een nieuw vals plafond.

Werfnieuws 26/02/2013

Geplaatst 2 mrt. 2013 05:25 door Dirk Letens

ü  Om de prestaties van het gebouw op vlak van energieverbruik gedetailleerd in kaart te brengen, zal er een systeem geïnstalleerd worden dat de verschillende toestellen elektronisch zal uitlezen. Dit is de ‘energieboekhouding’ van de school. Op die manier kunnen bijsturingen doorgevoerd worden om de efficiëntie van de verschillende technieken te verhogen.

De bekabeling voor deze uitleespunten worden ‘litchiekabels’ genoemd, maar het kan ook zijn dat men me iets wijsgemaakt heeft.

ü  Het gros van de verlichtingsarmaturen is geïnstalleerd. In de klassen zijn dit inbouwtoestellen in het valse plafond, in de gangen, polyvalente ruimte en turnzaal zijn het armaturen in opbouw. Op sommige plaatsen zullen er pendellichten opgehangen worden: lampen die op afstand hangen van het plafond.

ü  Op de eerste verdieping zijn de werklieden begonnen aan de gietvloeren. De onderlaag lag voor het weekend reeds klaar: de verschillende kleuren lopen nu nog in elkaar over en ook de spikkeltjes (chips) zijn nog niet gelegd. Dat gebeurt bij de afwerkingslaag.

ü  De muren van de turnzaal zijn afgewerkt met een mengeling en afwisseling van stevige gyproc en akoestische platen. De zichtbare betonnen balken die over bleven van de 3e verdieping worden momenteel ook ingepakt.

ü  Je kon er niet naast zien: afgelopen week werd de metalen leuning geplaatst van het terras. Een serieus werk, wetende dat elk element ongeveer 100 kilogram weegt en ophangt op een hoogte van 3 meter.

ü  De leuningen op de 3e verdieping werden ook aangepast en er werd werk gemaakt van een nieuwe plastieken toplaag. Vroeger was deze rood, nu is er gekozen voor een zwarte bescherming.

ü  Op de houten platen met isolatie op het gelijkvloers (op 1,5 meter van de gevel) komt geen gietvloer maar een lino, die ondertussen geplaatst werd.

ü  De betonnen balken aan de gevel op de benedenverdieping werden afgeschermd door donkergrijze stalen profielen. Aan de inkomdeuren werden de twee brievenbussen voor de Franstalige school en de onze ingewerkt. Onderaan de ramen werd gestart met de plaatsing van de gevelstenen om de onderzijde af te werken.

Werfnieuws 18/02/2013

Geplaatst 2 mrt. 2013 05:21 door Dirk Letens

ü  De vierkante tegels van de valse plafonds werden reeds ten dele geplaatst. Dit gebeurt door een man met witte handschoenen aan, om deze tegels niet te bevuilen.

De lampen (T5) zijn niet volgens de lengte van de uitsparingen van de tegels, waardoor er aanpassingen dienen te gebeuren. De opstelling van de ventilatie-units zorgen daarenboven voor een onregelmatig patroon.

In de inkomhal is er omwille van esthetische redenen niet gekozen voor een tegelplafond, maar dit wordt uitgewerkt in gyproc (is ondertussen gebeurd).

ü  In de ruimtes die geen aparte ventilatiesysteem hebben (zoals burelen, toiletten, enz.), maar wel valse plafonds, zijn leidingen getrokken die in eindigen in de plafondtegels met een rooster.

ü  Op de gelijkvloerse verdieping is over de afstand van ongeveer 1.5 m tegenover de gevels een isolatielaag aangebracht – deze wordt bedekt door een houten plaat. Daarboven komt dan lino, terwijl er de rest van de vloeren in epoxy zijn. Tussen de twee materialen wordt een ijzeren profiel aangebracht (is dus zichtbaar).

ü  De roden plastieken handgrepen van de leuningen worden toch vervangen; ze werden ondertussen verwijderd.

ü  In de sporthal zijn tegen de kopse muren heraklit platen aangebracht, dit voor de akoestiek in de zaal. Ze zijn eveneens stootvast.

ü  Voor de fietsenberging is een ijzeren poort aangebracht, om deze af te sluiten.

ü  Er zit momenteel nog veel vocht in het gebouw. Wanneer de ventilatie-installaties zullen werken, zal dit geëvacueerd worden. Het is interessant om te zien waar er zich condensatie vormt: o.a. aan de randen van de ramen, wat betekent dat daar ‘koudebruggen’ zijn. Driedubbel glas isoleert dan ook beter dan hout.

ü  De belijning in de sportzaal zal een badmintonveld, een volleybalveld en een basketbalveld bevatten, dit weliswaar volgens bepaalde percentages.

Werfnieuws 04/02/2013

Geplaatst 6 feb. 2013 11:31 door Dirk Letens   [ 6 feb. 2013 11:33 bijgewerkt ]

ü  Om de luchtdruk in de liftkoker te regelen, wordt er bovenaan de schacht een bepaald kleppensysteem voorzien (een blue-kit), dat tevens brandveilig is, zoniet krijgen we een aanzuigeffect. Omdat dit in de reglementering nog niet opgenomen is, dient een aparte aanvraag te worden gedaan.

ü  Voor wie niet genoeg krijgt van gyproc: er is blijkbaar ook gele gyproc! Deze is extra stevig/stootvast en wordt aangebracht tegen de muren in de turnzaal.

Een groot deel van de wanden in gyproc werden ook gepleisterd, waardoor ze een ander uitzicht hebben natuurlijk.

ü  Op meerdere plaatsen werden de chauffages reeds geplaatst.

ü  Op het dakterras op de 3e verdieping werd isolatie aangebracht. Dit was dringend nodig, want op de 2e verdieping vormde wel wat condens. De overvloedige regen stak en steekt echter stokken in de wielen.

ü  In de technische schachten op elke verdieping staat momenteel een gigantische elektriciteitskast opgesteld, uiteraard nog niet in werking, wel impressionant.

1-10 of 22