DOCUS
MATERIALS PER AL TALLER DE BLOCS I WIKIS

 

 

1a sessió

2a sessió

3a sessió

4a sessió

5a sessió

6a sessió

QÜESTIONARI PREVI

 

1.-Què pot significar la metàfora “ser un immigrant digital”?  Te’n consideres un/a?

  

2.-Coneixes quin percentatge del teu alumnat té connexió a internet a casa i per a què l’utilitzen?

  

3.-Has visitat per iniciativa pròpia algun bloc o wiki –ja siga didàctic o d’opinió? De qui? De què tracta?

  

4.-Utilitzes internet per a buscar alguna mena d’informació (articles de premsa digital, notícies, videos en YouTube, música, fotos, textos acadèmics, presentacions power point...? Quins?

  

5.-T’espanta l’ús de l’ordinador, de l’internet? Creus que deu ser difícil aprendre a usar els blocs i les wikis o que requereixen moltes hores d’aprenentatge i preparació d’activitats? Per què?

  

6.-Creus que al teu alumnat els motivaria el treball amb aquest nou mitjà? Explica’n la causa.

  

7.-Si has sentit a parlar de l’ús didàctic dels blocs i les wikis, t’imagines preparant alguna activitat amb els alumnes en què uses la web 2.0 (blocs i wikis i d’altres recursos)? Què se t’acudeix que podries fer, així de sobte?

 

 

 

 

 

 

 

Aquest qüestionari té només la finalitat de motivar a la reflexió que tots hem sigut alguna vegada inexperts en mil afers. Però hem de fer virtut de la necessitat.