5a i 6a sessions

Introducció al wiki. Obertura d'un wiki propi. Reconeixement de les parts. Redacció d'una pàgina i inserció d'enllaços, fotos, widgets i videos .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÈ ÉS UN WIKI?

 

Un wiki pot ser definit com una combinació de lloc web i de document word. Pot ser llegit com qualsevol altre lloc web sense necessitat de privilegis d'accés, però el seu poder real rau en el fet que els grups poden treballar col·laborativament en el contingut del wiki usant només un navegador estàndard. Més enllà d'aquesta facilitat d'edició, el segon element poderós del wiki és la capacitat de guardar les petjades de la història de cada document creat -les revisions que se n'han fet. Cada vegada que una persona fa canvis en una pàgina del wiki, aquesta revisió del contingut es torna la darrera versió, i la versió més antiga queda emmagatzemada. Les diferents versions del document poden ser comparades plana per plana.


El wiki està guanyant terreny en l'educació com a ferramenta ideal per incrementar el treball col·laboratiu entre alumnes i professors. Els estudiants poden fer servir el wiki per a participar en un informede grup, compilar dades o compartir els resultats de les seues investigacions.


“La nova escriptura és l'escriptura online: dissenyant llocs web, escrivint blocs (weblogs), i creant i mantenint wikis. Els nous escriptors estan redefinint l'escriptura online, estan creant noves formes i aproximacions per a noves audiències.” Departament d'Anglés de la Universitat de l'Estat de Bemidji.


ELS WIKIS EDUCATIUS ES FAN SERVIR PER A :


1.-Crear un lloc web senzill de manera fàcil: permet als estudinats passar més temps desplegant el contingut del lloc web per comptes de dedicar temps a aprendre com fer-ho. La simplesa de la sintaxi d'un wiki o el llenguatge per donar forma al text, o la inserció d'imatges o la creació d'enllaços faciliten que l'estudiant dedique menys temps a configurar el lloc web del que voldria. Quantes més organitzacions i centres educatius adopten el wiki per a col·laborar i donar informació, els estudiants eixiran ben preparats per usar-los en les seues carreres.


2.-Desenvolupament d'un projecte on es revisa en grup entre iguals el progrés: un wiki facilita als estudiants escriure, revisar i acceptar una tasca ja que les tres activitats poden tenir lloc en el wiki. Per exemple, a un alumne se li pot proposar un treball (trimestral) d'investigació per a dur a terme en una pàgina del wiki on pot començar per emmarcar la seua investigació. Açò permetria al professor i als companys de veure què està usant, ajudar-lo si se n'ix del camí, suggerir-li altres fonts o suggerir-li altres recursos, o fins i tot donar idees basades en allò que d'altres troben útils. A més, l'estudiant pot fer un esborrany del treball al wiki aprofitant-se de l'historial de revisió automàtica del wiki, que guarda una versió de l'abans i el després del document cada vegada que el redactor el modifica. Açò permet al professor i als companys de veure l'evolució del paper i de fer-hi comentaris contínuament, més que al final de l'esborrany solament. Quan l'estudiant acaba la versió definitiva, el professor i els companys poden llegir-la en el wiki i donar-li “feed-back” amb els seus comentaris.


3.-Escriure en grup

4.-Resseguir / rastrejar un projecte de grup (d'un treball, investigació, powerpoint, la presentació d'una idea clau o d'un discurs, etc.)

5.-Aplegar dades, informació

6.-Revisar les classes: continguts i impressions

7.-Fer una presentació convencional, en lloc del power point, etc.

8.-Control del progrés del grup d'investigació.


Segons Lourdes Doménech, les característiques d'un wiki i el seu aprofitament són les següents:


En el wiki, el contingut és dinàmic (en constant revisió) i s'estructura per pàgines que són indexades en el menú de navegació lateral. Els continguts estan en constant revisió i actualització. La naturalesa col·laborativa del wiki fa que els continguts es vagen enriquint amb noves aportacions.

El wiki és “intemporal”. Pateix modificacions relacionades amb l'actualització dels continguts, independentment de la data. Els continguts es presenten en pàgines independents. Les pàgines s'editen en funció dels continguts, però no de la data de publicació, que queda oculta. Per saber la data, cal consultar l'historial de les pàgines.

Al wiki s'estableix una interacció interna entre els usuaris editors (mode document). Als wikis, la relació entre els membres de la comunitat es produeix en les tasques d'edició. Un wiki és un espai de coneixement compartit en el qual els usuaris editors fan les seues aportacions i les posen a disposició de la resta.

Exemples de wikis que hem elaborat amb els alumnes aquests dos anys en l'assignatura de valencià (pitgeu sobre el nom per a accedir-hi):
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRIM UN WIKI A LA NOSTRA MANERA:

Registre d’usuari en http://www.wikispaces.com/site/for/teachers . Entreu.

Cal registrar-se. Omplir els camps. Verificar l’ús educatiu.

Ja heu entrat. Crear el wiki. Escriure el nom de la URL que li donareu al wiki (la ruta) en “Space Name”. Han de ser paraules en minúscula, sense accents ni apòstrofs i seguides, creant un sintagma. Exemple: http://economiaperatots.wikispaces.com

Mireu la interfície que apareix: dalt a l'esquerra, el nom del wiki. Al costat de HOME (pàgina principal on podreu escriure la presentació del wiki, la finalitat, les instruccions que es donen als alumnes, etc.) hi ha tres pestanyes que presentarem de seguida. Per a escriure en la pàgina principal (i en la resta de pàgines que es creen), caldrà pitjar sobre “Edit this page”, després esborrar el text que apareix i redactar el nostre com si d'una plantilla de word es tractara. Al final, caldrà guardar el text pitjant sobre “SAVE”.

Les pestanyes del costat són “discussion”, per a deixar comentaris tots els convidats i autors del wiki sobre el procés de redacció de cada pàgina. Hi ha una pestanya de discussió per cada pàgina per a comentar. Al costat està la pestanya “history”. Aquesta registra la data i l'autor de cada escrit, fragment i aportació nova que es faça. Es poden comparar els textos escrits en una sola pàgina per a comprovar les modificacions, ampliacions, correccions o reduccions que s'hi han fet.

La pestanya “notify me” serveix per a marcar i rebre per mail cada canvi realitzat en una o més pàgines del wiki.

Ara mirem la columna de l'esquerra, dividida en “Actions” (Menú d'administració) i “Navigation” (menú de navegació, que el completem nosaltres per a enllaçar amb cada pàgina nova que creem, de la qual deixem el nom indicat ací).

Pitgem sonre “Manage Space”. Per defecte hem creat un wiki on no necessitaríem retocar res. Però “Manage Space” ens ajuda a canviar algunes configuracions de la interfície com ara colors, forma, etc. Ara no dedicarem temps a aquest apartat, però normalment solem entrar en “Look and feel” per a canviar colors i per a introduir un logo -xicoteta imatge identificativa- del wiki que no ha de tenir més de 150 píxels. Tornem de nou arrere.

En la barra lateral pitgem sobre “New page”. Crearem una nova pàgina amb el fi d'indicar-la i enllaçar-la en la barra lateral. Després de pitjar en “new page” apareix l'ordre en anglés per tal d'introduir el nom que li donarem a la nova pàgina. Com més breu siga, millor. Ací poden estar separades les paraules i, a pesar que és vàlid, val més no usar accents en els mots. Escriviu un nom, per exemple “pagina 1”. Pitgeu sobre “Create”. S'acaba de crear una nova pàgina. Podem esborrar la línia en anglés i escriure una frase nostra, un títol. Comproveu que l'editor de tex és bastant complet, i permet introduir fotos, enllaços, videos i qualsevol altre plugin o widget que vulgueu. Quan hàgeu acabat d'escriure, pitgeu sobre SAVE per a guardar la pàgina. Ara veurem com s'enllaça a la barra de navegació.

Al marge, en la barra de navegació, ha aparegut automàticament el nom que hem donat a la pàgina 1. Podem canviar-lo en la barra de navegació. Ho farem. Pitgem en “edit navigation”. S'obrirà una pàgina. En aquesta nova pàgina és on indexarem els diferents noms de les pàgines que anirem creant i els enllaçarem amb cada pàgina creada. Hem d'esborrar el quadre “include page list”. Ara escriurem un nom de pàgina com per exemple: “1r exercici”. Seleccionem aquestes dues paraules amb el cursor i pitgem sobre el símbol esquerre d'enllaçar links, el de la cadena. En el nou quadre que apareix és on buscarem la pàgina creada que volem enllaçar. En “wiki link” triem “choose an existing page”. Ara en “Page name” apareix la pàgina (o pàgines, si n'hi ha més de creades) amb què enllaçarem: la seleccionem. “pagina 1”, per exemple, si era el nom usat. Pitgem sobre OK. “1r exercici” apareix en blau. Vol dir que ja està enllaçat amb la pàgina. Ara guardem la barra de navegació prement sobre “SAVE”.

En la barra de navegació apareix ara el nom que hem posat: “1r exercici”. Seleccionem la pàgina per a redactar i incloure algun widget, video, presentació o text. Pitgem sobre “Edit this page” i practiquem amb les possibilitats que ens ofereix la barra de text.

 

PROPOSTA DE PRÀCTIQUES:

-Escriu un breu text un hages d'inserir Títol i subtítols amb diferents tipus o tamanys de lletra.

-Introdueix una imatge seguint els passos de manera intuitiva aplicats al bloc.

-Enllaça un comentari o cita amb un bloc o wiki extern, que estiga en la web.

-Enllaça el teu wiki amb el bloc i el bloc amb el wiki.Amb aquestes activitats ens hem introduït en el coneixement i l'ús bàsic d'un wiki. Ara falta que hi dediques alguna hora més a practicar i a aprendre totes les possibilitats d'aquest mitjà.

Recordeu que teniu tutorials per a obrir i gestionar un wiki, així com tutorials de recursos en les altres pàgines d'aquesta web.

Confiem que el taller de blocs i wikis haja estat profitós i us haja espentat a explorar aquests nous recursos educatius per a incorporar-los a la vostra pràctica docent.

 

 VALÈNCIA, JUNY DE 2008

 

 

   INDEX

Què és un wiki?

Els wikis educatius es fan servir per a:

Característiques i aprofitament del wiki, segons Lourdes Doménech

Exemples de wikis de valencià

Obrim un wiki a la nostra manera

Proposta de pràctiques