ติดตามข่าวสารล่าสุด ได้ทางคำถามสำคัญ คือ “ศาลฎีกา” จะสามารถตีความ มาตรา 112 “ดังที่เป็นอยู่” ให้ “หลักแหลม ลึกซึ้ง และแยบยล” เพื่อหาทางออกที่ยุติธรรมสำหรับทุกฝ่าย และนำความสงบสุขกลับมาสู่สังคมไทย ได้หรือไม่ ?ไหนยุติธรรม ? : จากรัฐประหาร สู่ทักษิณ และนิติธิปไตย

Which Justice ? : from coup d'état to Thaksin and the Rule of Law
พระวิหาร: ปราสาทที่ขาดเจ้าหญิง

Pra Viharn and the Missing Princess 

รวมรูปภาพ เอกสาร ข้อมูล และบทความเกี่ยวกับคดีปราสาทพระวิหาร

อ่านเอกสาร ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับคดีปราสาทพระวิหาร (ฉบับ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔)

ภาพบันไดนาค (ทางขึ้นปราสาทพระวิหาร) จาก Patrimonium-mundi.org

http://bit.ly/verapat

.web counter.
Comments