Op deze foto ontbreken Ton Tegelaar en Gerben van den Bosch

Vocaal Ensemble Pipelare werd in 2011 opgericht. Het bestaat uit twaalf enthousiaste, goedgeschoolde amateurzangers die zich ten doel hebben gesteld onder leiding van wisselende coaches meerstemmige muziek uit de renaissance en vroege barok tot klinken te brengen.


De naam is ontleend aan de Vlaamse polyfonist Matthaeus Pipelare die leefde van 1450 tot omstreeks 1515. Hij schreef in alle muzikale vormen van zijn tijd: missen, motetten en wereldlijke liederen. Instrumentale muziek van zijn hand is niet bekend. 


Samenstelling (maart 2019) 

Sopranen
Alten
Tenoren
Bassen
Annemie Gielen, Emy Klomp, Maria Wienk
Gerben van den Bosch, Liesbeth Huijts, Frea van de Lavoir
Martin Kas, Guus Lambregts, Jan-Jetze Zijlstra
Niek van Dartel, Frans Stegers, Ton Tegelaar