Hoe belangrijker de vorst, hoe royaler zijn of haar laatste afscheid. Dat gold zeker in Spanje van de zestiende eeuw. Begrafenissen van vorsten of andere adellijke personen namen vaak meerdere dagen in beslag en gingen gepaard met veel pracht en praal. Ook op muzikaal gebied. Toonaangevende componisten schreven de fraaiste missen die, vanwege de lengte van het programma, werden uitgebreid met al even prachtige intermezzi. Ze vertolken alle facetten van een laatste afscheid: verdriet en berusting maar ook blijdschap omdat de overledene verlost is van zijn aardse bestaan en verder leeft in het eeuwige licht.

In Een royaal afscheid zingt Pipelare muziek die werd geschreven voor en uitgevoerd tijdens de uitvaartplechtigheden van Spaanse royals. Enkele voorbeelden zijn Versa est in luctum van Alonso Lobo uitgevoerd tijdens de begrafenis van Filips II. Of delen uit het Officium Defunctorum van Tómas Luis de Victoria, geschreven voor de begrafenis van Maria van Spanje, zus van Filips II en keizerin van het Heilige Roomse Rijk. Daarnaast brengen we requiemmuziek van de belangrijkste Spaanse en Portugese componisten uit de renaissance zoals Morales, Vásquez en Cardoso.

Taedet animam meam

Requiem aeternam

Kyrie

Requiem aeternam

Domine Jesu Christe

Sanctus  en Benedictus

Pater peccavi

Versa est in luctum

Agnus Dei

Lux aeterna

Libera me

Tomás Luis de Victoria

Juan Vásquez

Tomás Luis de Victoria

Francisco Guerrero

Cristobal de Morales

Tomás Luis de Victoria

Duarte Lobo

Alfonso Lobo

Tomás Luis de Victoria

Cristobal de Morales

Manuel Cardoso


Zondagmiddag 30 september, 16.00 uur, Petruskerk, Schependomlaan 85, Nijmegen
entree € 12,50 of voorverkoop €10 via freavandelavoir@gmail.com

Zondag 7 oktober, 16.00 uur, Het Kloosterhuis, Grotestraat 71, Sambeek