ARTICLES DE VIATGE I CATIFES-ARTICULOS DE VIAJE Y ALFOMBRAS -VENTURA-Via de Massagué 5 i 7 08201 Sabadell (Barcelona)