AVÍS LEGAL

I-Objecte

Aquest lloc web proporciona informació sobre els serveis professionals d'Alfonso Ventura Martínez, Arquitecte col·legiat pel Col·legi d'Arquitectes de la Comunitat Valenciana, d'ara endavant denominat "Titular".

II-Propietat Intel·lectual

Els continguts d'aquest web, incloent, entre altres, imatges, logotips, gràfics, animacions, textos o aplicacions informàtiques, qualsevol que sigui el seu format, llenguatge de programació i forma de representació, així com el nom de domini www.avm-arquitectura.com són propietat del Titular, o bé ha adquirit els corresponents drets dels seus propietaris, i estan protegits per les lleis i tractats internacionals en matèria de propietat intel · lectual i, si s'escau, industrial, així com per la normativa reguladora dels noms de domini .

Es permet la utilització o reproducció, total o parcial, sense ànim de lucre, dels seus continguts sempre que es faci constar la font i s'inclogui un hipervincle a aquesta web, i en els casos permesos en els articles 31 a 34 de la Llei de Propietat Intel·lectual (Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril). Queda prohibit l'ús de marcs (frames) o qualsevol altre mecanisme destinat a ocultar l'origen o font dels continguts, qualsevol ús, transformació o explotació dels mateixos amb finalitats comercials, promocionals o contràries a la llei, moral o ordre públic, que pogués lesionar els interessos o perjudicar la imatge del Titular o de tercers legítims, que constitueixin competència deslleial o, en general, en contra del que disposa aquest document.

III-Protecció de dades de caràcter personal

Al navegar per aquestes pàgines, de forma automàtica vostè facilita al servidor de la web informació relativa a la seva adreça IP (identificador únic per a la transmissió de paquets entre ordinadors connectats a Internet), data i hora d'accés, l'hipervincle que li ha reenviat a aquestes, el seu sistema operatiu i el navegador utilitzat. Sense perjudici que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (d'ara endavant, AGPD) considera la IP com a dada de caràcter personal, el Titular no pot obtenir per si sol, ni té intenció de fer-ho a menys que se li causi algun perjudici, informació alguna sobre el titular de la connexió a Internet a què correspon. Aquestes dades seran guardades i utilitzades únicament per al control i realització d'estadístiques d'accés i visites a la web, i en cap cas seran comunicats o cedits a tercers.

Aquest lloc web no utilitza cookies ni qualsevol altre dispositiu anàleg que permeti l'obtenció de dades personals sense el seu consentiment, salvant les utilitzades per Google Analytics. La responsabilitat relativa a aquestes dades correspon exclusivament a Google, Inc que, d'acord amb els termes del servei, seran empleats amb el propòsit de seguir la pista del seu ús de la web, recopilant informes de l'activitat de la mateixa així com de Internet. Google afirma podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així ho requereixi la legislació, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google, i que no associarà la seva adreça IP amb cap altra dada de què disposi Google. En utilitzar aquest lloc web, vostè consent el tractament d'aquestes dades per Google en la forma i per a les finalitats assenyalades.

En cas que vostè estableixi algun tipus de comunicació amb el Titular, ja sigui per telèfon, fax, correu ordinari o electrònic, les seves dades seran guardats i inclosos en un fitxer propietat del Titular, amb la finalitat de respondre a la seva consulta, suggeriment o queixa, informar o prestar el servei sol·licitat. Fora dels casos legalment establerts, les seves dades no seran comunicades ni cedides a tercers sense el seu consentiment exprés. Aquest fitxer es troba convenientment inscrit en el Registre General de la AEPD i sobre ell s'apliquen les mesures tècniques, legals i organitzatives establertes en la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal per evitar qualsevol accés, alteració, pèrdua o tractament no autoritzats. Se li informa, així mateix, que les dades facilitades a un arquitecte en l'exercici de les seves funcions es troben protegits pel secret professional.

Teniu dret a accedir a aquest fitxer per consultar les seves dades, rectificar o cancel·lar, així com a oposar-se a tot tractament respecte dels mateixos, amb les excepcions i límits establerts en la legislació aplicable. En cas que desitgi exercir aquests drets, adreci al Titular una sol · licitud signada a l'adreça indicada a la secció Contacte d'aquesta web, acompanyant fotocòpia del seu DNI o document equivalent. Al lloc web de l'AGPD té a la seva disposició models de formularis i més informació.

IV-Limitació de Responsabilitat

Els continguts d'aquest lloc web s'ofereixen amb una finalitat informativa i divulgativa. No constitueixen ni substitueixen un assessorament professional, de manera que el Titular s'eximeix de qualsevol responsabilitat, directa o indirecta, que pogués derivar de l'ús o aplicació de la informació d'aquesta web fora dels seus propòsits.

Els enllaços (hipervincles) o continguts de tercers que apareixen en aquesta web es faciliten amb la finalitat d'ampliar la informació o indicar un altre punt de vista.
La seva inclusió no implica l'acceptació d'aquests continguts, ni l'associació del Titular amb els responsables d'aquestes pàgines web, de manera que rebutja tota responsabilitat en relació amb els mateixos, així com pels danys que puguin causar per qualsevol motiu al seu sistema informàtic (equip i aplicacions), documents o fitxers. El Titular només podrà ser responsable per aquests continguts acord amb el que estableix la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, en cas que, havent tingut coneixement efectiu de la seva il·legalitat o que lesiona els béns o interessos d'un tercer, no suprimeixi o inutilitzi el enllaç als mateixos.

El Titular no garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat d'aquest lloc web ni dels seus continguts per motius tècnics, de seguretat, control o manteniment del servei, per fallades degudes al servidor que allotja els continguts o d'altres intermediaris o proveïdors, per atacs contra el sistema informàtic, ni per qualsevol altre motiu que es derivin de causes que escapen al seu control, pel que rebutja qualsevol responsabilitat, directa o indirecta, pels mateixos.

V-Modificacions i Actualitzacions

El Titular es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda al web, de la configuració, disponibilitat i presentació d'aquesta.