VRSTE RIJEČI‎ > ‎IMENICE‎ > ‎

DEKLINACIJE imenica

 
OPĆA PRAVILA:
 
U svim deklinacijama po genitivu singulara prepoznajemo o kojoj se deklinaciji radi:
dakle postoji pet genitiva singulara: -ae, -i, -is, -us, -ei.
Općenito su jednaki N i V singulara, s izuzetkom imenica na -us 2. deklinacije.
Uvijek su jednaki n i v plurala i d i ab plurala.
Kod srednjeg roda su uvijek jednaki N, A i V singulara te n, a i v plurala. U pluralu srednji rod uvijek završava -a, kao i u hrvatskom jeziku (usporedi: ime - imena, jaje - jaja, more - mora)