VRSTE RIJEČI‎ > ‎

ANALIZA REČENICE

Struktura rečenice – rečenični dijelovi, gramatička analiza - opširnije u PRILOGU.

 
primjer potpune analize rečenice:

    V.sg.                               B.O. (ak.pl.)                    Im.atr. (g.pl.) 

Bone Lmagister,         pulchras  L  fabulas           clarorum Lpoetarum          

 

   P.O.      Ab.sg.                       Im.atr. (g.pl.)       D.O. (d.pl.)        P.O.    P. (2.l.sg.)    

de    periculosa   L  vita       peritorum L nautarum      pueris et puellis     saepe  narras.

 

nap. Subjekt u rečenici je TI (čitamo iz glagola – 2.l.sg.)

 
legenda:
S = subjekt
P = predikat
Im. P. = imenski predikat
Im. A. = imenski atribut
Pr. A. = pridjevski atribut, označavamo ovako: L , što znači da se s imenicom slaže se u rodu, broju i padežu
B.O. = bliži objekt
D.O. = dalji objekt
P.O. = priložna oznaka 
ĉ
Angela Crnobrnja,
7. stu 2010. 02:46
Comments