4.5 Pontijske planine i Taurus

    Najveći deo poluostrva Male Azije zahvata visoravan Anadolije, koja je sa severa okružena Pontijskim planinama, sa juga Taurusom (Taros), a sa istoka Jermenskim planinama.
    Pontijske planine (3.937 m) su izgradjene od eruptivnih, kristalastih i sedimentih tvorevina. Zapadni obronci ovih planina spuštaju se u Mramorno more, uz koje se uzdižu pojedini vrhovi u vidu ostrva (Marmara, Imrali i dr.). 
    Planina Taurus (3.734 m)cje uglavnom izgradjena od krednih krečnjaka.
Comments