Home‎ > ‎

Zavičajni klub Velika Bukovica

ZAVIČAJNI KLUB VELIKA BUKOVICA

Free Clipart
 
 
 

Slike sa Svih sveti u Velikoj Bukovici

Slike budućeg mladog motoriste Marka sa sestrom

Slike Izgradnje nove Crkve u Velikoj Bukovici

Slike sa blagosova temelja Svete Crkve u Velikoj Bukovici

Slike sa   izlijevanje krovne ploče na Crkvi

Slike sa nogometnog turnira 2010 u Velikoj Bukovici

Slike, sveta Misa na Bubanu 2010

Slike, sveta Misa na Bubanu 2010 (2)

Slike sa Uskrsnih Misa 2010

Čije je tvrđe

Bukovačka i Kulinsaka Crkva

Slike sa donatorskog ručka

Slike sa poslemisnog druženja

Slike sa druženje (2)

Zima u Bukovici 2010

Pečenje rakije u Bukovici

Slike sa igranja prstena u Bukovici

Slike sa igranja prstena  u Kulini

Slike sa osnivačke skupštine zavičajnog kluba Velika Bukovica

Slike sa MNK turnira 2009 u Velikoj Bukovici

Slike sa MNK turnira 2009 u Velikoj Bukovici (2)

Slike sa MNK turnira 2009 u Velikoj Bukovici (3)

Slike sa MNK turnira 2009 u Velikoj Bukovici (4)

Slike sa MNK turnira 2009 u Velikoj Bukovici (5)

Slike sa rekreacije u Barama 2009

Igranje prstena

Slike sa obnove Groblja u Bukovici na Topuzu

Slike sa MNK turnira 2008 u Bukovici

Slike sa pripreme za turnir 2008 u Bukovici

Slike  bliže okoline

Markovo na Plehanu,  slike

 


 

Statut zavičajnog kluba Velika Bukovica

Pristupnica

Pozivnica za donatorski ručak za izgradnju Crkve u Velikoj Bukovici

Poziv na proslavu salijevanja ploče na novoj Crkvi

Izviješće sa donatorskog ručka

Donatori

Način uplate donacije za izgradnju Crkve u velikoj Bukovici iz inostranstva

Akcija kamenik

Obavijest o priključenju Mijesnoj Zajednici Kulina 16.11.2009      

INICIJATIVNI ODBOR ZA OSNIVANJE ZAVIČAJNOG KLUBA - VELIKA BUKOVICA    28. 10 2009   

Izvijestaj sa nogometnog turnira u Bukovici 2009

 


 

Comments