Home‎ > ‎

  Zavičajni klub Velika Bukovica

  ZAVIČAJNI KLUB VELIKA BUKOVICA

  Free Clipart
   
   
   

  Slike sa Svih sveti u Velikoj Bukovici

  Slike budućeg mladog motoriste Marka sa sestrom

  Slike Izgradnje nove Crkve u Velikoj Bukovici

  Slike sa blagosova temelja Svete Crkve u Velikoj Bukovici

  Slike sa   izlijevanje krovne ploče na Crkvi

  Slike sa nogometnog turnira 2010 u Velikoj Bukovici

  Slike, sveta Misa na Bubanu 2010

  Slike, sveta Misa na Bubanu 2010 (2)

  Slike sa Uskrsnih Misa 2010

  Čije je tvrđe

  Bukovačka i Kulinsaka Crkva

  Slike sa donatorskog ručka

  Slike sa poslemisnog druženja

  Slike sa druženje (2)

  Zima u Bukovici 2010

  Pečenje rakije u Bukovici

  Slike sa igranja prstena u Bukovici

  Slike sa igranja prstena  u Kulini

  Slike sa osnivačke skupštine zavičajnog kluba Velika Bukovica

  Slike sa MNK turnira 2009 u Velikoj Bukovici

  Slike sa MNK turnira 2009 u Velikoj Bukovici (2)

  Slike sa MNK turnira 2009 u Velikoj Bukovici (3)

  Slike sa MNK turnira 2009 u Velikoj Bukovici (4)

  Slike sa MNK turnira 2009 u Velikoj Bukovici (5)

  Slike sa rekreacije u Barama 2009

  Igranje prstena

  Slike sa obnove Groblja u Bukovici na Topuzu

  Slike sa MNK turnira 2008 u Bukovici

  Slike sa pripreme za turnir 2008 u Bukovici

  Slike  bliže okoline

  Markovo na Plehanu,  slike

   


   

  Statut zavičajnog kluba Velika Bukovica

  Pristupnica

  Pozivnica za donatorski ručak za izgradnju Crkve u Velikoj Bukovici

  Poziv na proslavu salijevanja ploče na novoj Crkvi

  Izviješće sa donatorskog ručka

  Donatori

  Način uplate donacije za izgradnju Crkve u velikoj Bukovici iz inostranstva

  Akcija kamenik

  Obavijest o priključenju Mijesnoj Zajednici Kulina 16.11.2009      

  INICIJATIVNI ODBOR ZA OSNIVANJE ZAVIČAJNOG KLUBA - VELIKA BUKOVICA    28. 10 2009   

  Izvijestaj sa nogometnog turnira u Bukovici 2009

   


   

  Comments