1st Sunday in Advent candles ©ejm2003 .  2nd Sunday in Advent candles ©ejm2003 .  3rd Sunday in Advent candles ©ejm2003 .  4th Sunday in Advent candles ©ejm2003

 

Velika Bukovica  UOČI SVIH SVETIH 31.10. 2015


Velika Bukovica SUBOTA UOČI SVIH SVETIH 31.10.2015

Crkva Sv. Ante na Topuzu u Vl. Bukovici
Projekat crkve u 3D


Sa vjerom u Boga, Njegovu pomoć i naš trud ovako će izgledati naša Crkva  u Velikoj Bukovici na Topuzu.

VIŠEVELIKA BUKOVICA