Video YouTube


                   

Crkva Sv. Ante na Topuzu u Vl. Bukovici

Projekat crkve u 3D


Sa vjerom u Boga, Njegovu pomoć i naš trud ovako će izgledati naša Crkva  u Velikoj Bukovici na Topuzu.

VIŠEVELIKA BUKOVICA