ANTUNOVO U VL. BUKOVICI NA TOPUZU 2015


SLIKE sa MNK turnira u Velikoj Bukovici sportski teren-Bare 2015SLIKE sa MNK turnira u Velikoj Bukovici sportski teren-Bare 2015.
Album će se dopunjavati sa slikama.

Crkva Sv. Ante na Topuzu u Vl. Bukovici

VIDEO ANTUNOVO U VELIKOJ BUKOVICI NA TOPUZU 2015

 2:40
VIDEO

Antunovo u Vl. Bukovici na Topuzu 2015

I ovo je dokaz da je bilo lijepo i veselo

posle Svete Mise za Antunovo u Velikoj Bukovici na Topuzu

OPŠIRNIJE


Još slika dan prije AntunovaJoš slika dan prije Antunova ANTUNOVO U VL. BUKOVICI NA TOPUZU 2015


Antunovo  2015 u Vl. Bukovici na Topuzu

Šta reći, bilo je lijepo, prelijepo. Crkva je bila puna župljana, vrijeme nas poslužilo.

OPŠIRNIJE


Projekat crkve u 3D


Sa vjerom u Boga, Njegovu pomoć i naš trud ovako će izgledati naša Crkva  u Velikoj Bukovici na Topuzu.

VIŠEVELIKA BUKOVICA