Norton PartitionMagic Pro Server 8.05

การแบ่ง Partition มีขั้นตอนดังนี้

 1. ให้ใช้ mouse คลิกตรง C: เพื่อทำการสร้าง Partition หรือจะคลิกขวา ตรงแถบสีเทาก็ได้โดยเลือก Create

 2. พอได้ดังรูปก็เลือก Create as ให้เป็น Primary ก่อนนะครับ ส่วน type จะเลือกเป็น FAT32 หรือ NTFS ก็ได้ label จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ครับ แล้วกด OK
 3.  
 4. จะได้ดังรูปครับ คราวนี้สังเกตุตรงสัญลัญลักษณ์ลูกศรซ้ายขวานะครับ ตรงนี้คือเครื่องมือของการปรับเปลี่ยนขนาดของ Partition ให้คลิกตรงนี้ครับ

 5. แล้วเราก็จะสามารถปรับเปลี่ยนขนาดได้ตามต้องการแล้วนะครับ เมื่อพอใจในขนาดก็กด OK

 6. จะได้ดังรูปครับ

 7. พอได้ดังรูปก็เลือก Create as ให้เป็น Logical นะครับ ส่วน type จะเลือกเป็น FAT32 หรือ NTFS ก็ได้ label จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ครับ แล้วกด OK

 8. ขั้นตอนที่ พอได้ Partition ที่เราต้องการก็กด Apply

 9. จะได้ดังรูปครับ การสร้าง Partition ก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วครับ

การลบ Partition

 1. เลือก Partition ที่ต้องการจะลบ

 2. พิมพ์ OK ลงไปแล้วกด OK

 3. แล้วกด Apply ก็จะลบ Partition ได้แล้วครับ

Comments