Resistor‎ > ‎

การอ่านค่าความต้านทาน

    ก่อนที่นักเรียนจะอ่านค่าสีของตัวต้านทาน นักเรียนต้องรู้จักกับหน่วยของตัวต้านทานก่อน
    k อ่านว่า กิโล มีค่า 1,000
    M อ่านว่า เมกกะ มีค่า 1000k หรือ 1,000,000
การจำค่าแถบสี มีหลักในการจำแบบนี้ 

การจำค่าสีตัวr

    การอ่านค่าความต้านทานแบบ 4 แถบสี
     วิธีการอ่านดังนี้
    แถบที่1 จะเป็นตั้งตั้ง หลักที่1
    แถบที่2 จะเป็นตั้งตั้ง หลักที่2
    แถบที่3 จะเป็นตัวคูณ
    แถบที่4 จะเป็นเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาด
ตัวอย่างที่ แถบสี แดง ดำ น้ำตาล  ทอง
    แดง    ดำ     น้ำตาล      ทอง
       2       0     x10          + 5 %
อ่านได้ 200 โอห์ม ค่าความผิดพลาด  + 5 %
สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก
 
    การอ่านค่าความต้านทานแบบ 5 แถบสี
วิธีการอ่านดังนี้
    แถบที่1 จะเป็นตั้งตั้ง หลักที่1
    แถบที่2 จะเป็นตั้งตั้ง หลักที่2
    แถบที่3 จะเป็นตั้งตั้ง หลักที่3
    แถบที่4 จะเป็นตัวคูณ
    แถบที่5 จะเป็นเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาด
ตัวอย่างที่ แถบสี แดง ดำ น้ำตาล  แดง   แดง
    แดง    ดำ     น้ำตาล      แดง        แดง
       2       0         1          x100        + 2 %
อ่านได้ 20100 โอห์ม หรือ 20.1 กิโลโอห์ม ค่าความผิดพลาด  + 2 %
สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก
 
Comments