- ICT CONSULTING - ESS - CCTV -  EPS - NETWORKING  - CLOUD APPLICATIONS - OFFICE 365 – e-SHOP - IT OUTSOURCING - RENEWABLE ENERGY - 

Počítačová podpora a služby, obnoviteľné zdroje energie, bezpečnostné systémy, fiškálne tlačiarne

Podpora pri aplikácii obnoviteľných zdrojov energie:

- Meranie a regulácia

- Kotle na Biomasu

- Solárne panely

- Fotovoltaické systémy

Viac informácií na stránke www.vektra.sk, e-mail: vektra(at)vektra.sk

rezervácia - Plaváreň Ružomberok