Vejledning


På de følgende sider, kan du se, hvilke uddannelser der er og hvilke krav, der stilles for, at du kan starte på dem.
Til venstre i menuen, er der opstillet forskellige uddannelsesretninger, der enkeltvis beskriver, hvilke procedurer man skal igennem for at blive optaget på uddannelserne og på hvilke uddannelsesinstitutioner, det foregår.
 
Når man skal til at vælge uddannelsesvej, er der tre ting, der især skal undersøges.
 
  1. Find gerne mere end én uddannelse, der interesserer dig. Undersøg hvad man laver, når man er uddannet, hvad man får i løn osv.
  2. Hvilke kompetencer skal du være i besiddelse af for at kunne gennemføre de uddannelser, du har undersøgt. Kan du evt få støtte, hvis der nogle områder, du får svært ved?
  3. Hvordan er jobsituationen, når du har gennemført uddannelsen?
 
 
 
 
 
Herunder er der et link til Jobkompasset. Et værktøj til at spore sig ind på, hvad de forskellige jobs indeholder.
 
 
Herunder er der et link til UG.dk. Et værktøj til at spore sig ind på, hvad de forskellige uddannelser indeholder, og hvilke krav der stilles for at kunne gennemføre disse.