TEST uttesting av forskjellige funksjonar for heimesidaHer er test av statistikk:
Sett kalv/ku

Sett kalv/ku
Sett kalv/kalveku

Sett kalv/kalvekuSett ku/stut:

Settku/stut


Test fotoalbum:

Foring rådyr vinter 2011 frå Reiulf Heen


Frå Odd Inge

YouTube-video
Undersider (1): Test Finn juli 2013
Comments