CWD på hjortevilt

Hei.

Vi har blitt kontaktet av Mattilsynet Avdeling Sør-Rogaland, og bedt om å oversende følgende informasjon til  viltforvaltningen i Sirdal og Flekkefjord kommuner.

 

Da dette er et problem som kan ha betydning i første omgang for alle villreinkommuner, men også er relevant for alle kommuner på Agder har vi valgt og sende ut denne informasjonen til samtlige kommuner i Aust- og Vest-Agder. Vi ber om at de viltansvarlige i kommunene sprer denne informasjonen videre til aktuelle jaktrettshavere / jegere i  sin kommune.

 

 

Det er påvist den alvorlige sykdommen CWD på rein i Sogn og Mattilsynet viser til info på: 

Informasjon om skrantesjuka frå Mattilsynet

 

Her følger et lite utdrag av den infoen:

«Veiledning til kommunene om sykdommen CWD»

Her finner du konkrete råd og veiledning om hva kommunen bør gjøre ved mistanke om sykdommen CWD:

1.      Disse kommune skal melde fra om døde hjortevilt med symptomer på CWD til det lokale Mattilsynet

2.      Hva skal kommunen gjøre ved mistanke om levende hjortevilt med CWD?

3.      Kommunen skal registrere døde dyr i Hjorteviltregisteret

4.      Forhåndsregler ved hjortejakt

 

Disse kommunene skal kontakte det lokale Mattilsynet ved melding om døde elg, hjort eller rådyr som har symptomer på CWD. Dette gjelder også påkjørt hjortevilt:

·        Lærdal

·        Aurland

·        Ål

·        Hol 

·        Hemsedal

Mattilsynet bistår kommunene med faglige vurderinger og eventuell prøvetaking. Mattilsynet sender prøvene til Veterinærinstituttet for undersøkelse.”

 

 

Med  vennlig hilsen

 

Per Ketil Omholt

seniorrådgiver / faggruppeleder art

Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Comments