Hjortelusfloga og flått

Informasjon om hjortelusfloga og flått.

Sjå også eiga side "Sjukdom på Jeger og Vilt"

http://www.flattogflue.no/

Link til Folkehelseinstituttet si flått-side. Her er mykje informasjon med mangen linkar nederst på sida.


24 08 10. Informasjon om utfylling av baksida av tannkonvolutten for dei som vil registrera flått og hjortelusflue på tannkonvolutten. Les beskrivinga som er nederst under "Vedlegg". Trykk på "Vis". Her er det utfyllande informasjon og teikning over kor ein skal sjå etter flått og hjortelusfloge. Dersom ein har fylt ut tannkonvolutten treng ein ikkje registrera dyret elektronisk.

29 05 10 VS: FORESPØRSEL OM DELTAKELSE I REGISTRERING AV FELT HJORTEVILT, FLÅTT OG HJORTELUSFLUE PÅ www.flattogflue.no   eller skjemaet nederst under "Vedlegg". ( Det som skall fyllast ut er side 3)
Videresender denne fra Veterinærinstituttet. De etterlyser flere registreringer av flått (og hjortelusflue dersom den observeres også i våre områder). Oppfordringen går til ettersøkspersonellet i kommunen og til jegerne. Registreringene gjøres på www.flattogflue.no eller ved å fylle ut skjemaet i siste side av vedlagte dokument (Flått og hjorteflue 2010) under "Vedlegg). (Nederst)
Mvh.
Helge

Hei. 
Videresender denne fra Veterinærinstituttet. De etterlyser flere registreringer av flått (og hjortelusflue dersom den observeres også i våre områder). Oppfordringen går til ettersøkspersonellet i kommunen og til jegerne. Registreringene gjøres på www.flattogflue.no eller ved å fylle ut skjemaet i siste side av vedlagte dokument.
Mvh.
Helge


Ċ
Vegårshei Viltlag,
24. aug. 2010, 07:48
Ċ
Vegårshei Viltlag,
11. jun. 2010, 14:03
Ċ
Vegårshei Viltlag,
23. aug. 2009, 02:25
Ċ
Vegårshei Viltlag,
23. aug. 2009, 02:22
Comments