Elgforvaltning

SAK 12/100

UTVIDET JAKTTID FOR ELG I KOMMUNENE VEGÅRSHEI, BYGLAND, ÅMLI, TVEDESTRAND, RISØR, GJERSTAD OG BIRKENES FOR PERIODEN 2012 - 2017

Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak:

1. Aust-Agder fylkeskommune vedtar å utvide elgjakta til og med 15. november for kommunene Vegårshei, Bygland, Åmli, Tvedestrand, Risør, Gjerstad og Birkenes (samt del i Lillesand kommune som tilhører Birkenes viltlag) i perioden 2012-2017.

2. Både kommuner, grunneiere og jegerorganisasjoner skal arbeide aktivt for å praktisere samjakt mellom storvilt- og småviltjegere. Kommunene skal årlig rapportere praksis for samjakt sammen med rapportering av storviltjakta og ha ansvaret for å spre informasjon om jakttider til andre brukere av utmarka.

3. Dersom det blir særlige ulemper for andre brukere av utmarka kan ordningen med utvidet jakttid oppheves.


Dokument om elg- og hjorteforvaltning vedtak og sak Aust-Agder Fylkesting desember 2011: sjå under "Vedlegg"


Silje Borvik Elgforvaltning på Sørlande.PDF

Dobbelt: (Elg og elg + hjort)
Ĉ
Vegårshei Viltlag,
7. jan. 2012, 13:36
Ċ
Vegårshei Viltlag,
7. jan. 2012, 12:40
Ċ
Vegårshei Viltlag,
7. jan. 2012, 12:40
Ċ
Vegårshei Viltlag,
7. jan. 2012, 12:40
Comments