Rådyr og Bever

Rådyr
27 06 14 Viltnemnda tildelte hjortevilt og bever til jaktvalda i møte 16. juni. 

Rådyr og bever; Kvotefritt.

Mvh.

Helge Sines

Skogbrukssjef i Vegårshei og Tvedestrand


Før rådyrjakta startet i høst ble det sendt ut skjema til jaktledere i Vegårshei og Tvedestrand kommune om “Bedre rådyrjakt 2013-2014”. Undertegnede har fått inn veldig få skjema, 3 fra Tvedestrand og 7 fra Vegårshei. Disse må sendes inn snarest hvis vi skal få muligheten til å få et godt nok datagrunnlag som kan rapporteres til NJFF. Minner på tidligere anmodning at hvis vi får inn over 100 skjema får vi utarbeidet en egen rapport med bakgrunn i undersøkelsen. Skulle vi ikke få inn nok skjema fra hver kommune, skal undertegnede forhøre seg med NJFF-sentralt om å slå sammen kommunene slik at vi får en god rapport. Skjema som er utfylt kan leveres enten til undertegne eller landbruksrådgiver i Tvedestrand kommune.

 

 

 

 

Mvh

Tommy Vestøl

Skogbrukssjef

Vegårshei/Tvedestrand

Kommunehuset, 4985 Vegårshei

Tlf:37170213


21 06 13 Undersøkinga Bedre rådyrjakt 2013 - 2014   Informasjon og skjema.  Jegerar på Vegårshei er invitert med i denne undersøkinga. Les informasjonen!


Rådyrjakta 2008