Prosjekt SørHjort24 06 15

Til orientering.

 

SØRHJORT går brukbart. På grunn av manglende snø fikk vi bare merket 11 dyr. 10 av disse sender sine posisjoner, og røper trekk på vårparten på i gjennomsnitt 30 km i luftlinje mellom vinterområde/foringsplasser og sommerområde.  Weg-Gis løsningen halter slik at det for noen til tider kan være frustrerende å følge dyras bevegelser. Dette har styringsgruppa presisert at Bioforsk må rette på.

 

WEB_GIS Sørhjort  (brukernavn:mrsthjort og passord:cervus)

 

Facebook


15 06 15 Prosjekt Sørhjort: 

Bioforsk har visst lovet en bedre WEB-løsning i løpet av august i år. Men her er i hvert fall informasjon om hvordan de merkede hjortene har beveget seg frem til nå (2. juni).
Oversikt over merka hjortar som pdf pga trøbbel med heimesida. 

Kommentarar angåande dei merka hjortane i vårt område frå Hans Fløystad:

De 3 som ble merka i Valle har dratt til ulike tidspunkt til Fyresdal og videre nordover til sørlige deler av Tokke vest for Bandak. Evjedyra har dratt i hver sin retning og havna i Gjøvdal (jordene til Olav?), Bygland/Lauvdal og bukken frister skjebnen ved Skripeland (i Froland på grensa mot Birkenes). Den i Tvedestrand sender ikke signaler. Gjerstad (Sunde bru) har fått besøk av hind fra Nome.   

 

Det blir spennende å følge med på hjortens bevegelser utover. De som kalver forventes å være veldig stasjonære framover, likeledes bukkene som forventes å hvile seg i form til brunsten. Mest interessant blir det å se når høsttrekket setter inn. Er det før eller under jakta, og drar de tilbake til samme vinterområde?
08 03 15   Prosjektet Sørhjort
Prosjektet kan følges på www.hjortmerk.no.

Se under nyhet av 18/2-15 Sørhjort oppdatering. Nederst er det der mer info om WebGIS. Øverst til høyre på denne orienteringen er link til kartløsningen der hjortenes bevegelser kan følges.

Mvh.

Helge Sines

På Facebook:     https://www.facebook.com/hjortmerk


Info om bruk av WegGIS.         WebGIS Hjortemerking følg hjorten. Fungerar berre i nettlesaren Internett Explorer.

Heimesida er ikkje så veldig brukarvenleg, men betre side skal koma.

Comments