Jakta Vegårshei Viltlag 2010

Her er data frå jakta 2010. Sjå også under 

Elg:
Frå Helge Sines er det komme oversikt over aldersbestemming av elg for jakta 2010. Sjå her under "Vedlegg".
 
Sett elg skjema 2010 her under "Vedlegg"


"Elg og hjort i Aust-Agder 2011" Rapporten frå Faun for elgjakta 2010.

Hjort:

Rådyr:

Hei.

 

Vedlagt følger en oversikt over felte rådyr fordelt på jaktlag. Legger også ved statistikk som viser felte dyr i kommunen fra 1988 og frem til i dag.

 

Det ble i høst felt i alt 125 rådyr her i kommunen. Det er ca 60 dyr mindre enn i de foregående 3 åra, men noe høyere enn etter den kraftige snøvinteren i 2006. Sett i et noe lengre tidsperspektiv, er det ca halvparten av "normal" avskyting på 200-250 dyr. Men det er som kjent i første rekke snøforholdene som avgjør bestandsstørrelse og avskyting påfølgende høst. De store snøvinterne kan leses ut av fellingsstatistikken; 1994 og 2006 var de "verste" i så måte, men også fjorårets vinter var relativ hard for rådyrene. Men den kalde høsten la nok visse begrensninger på jaktutøvelsen og er således også med på å forklare at ikke fellingsresultatet ble høyere. De fleste lagene rapporterer i hvert fall om uendra bestand, mens ca 1/4 mener at bestanden har hadde blitt mindre fra foregående år.

 

Det er gledelig å se at uttaket av geiter (1 1/2 år og eldre) for andre året på rad er på rekordlave 14 %!

 

Mvh.

Helge Sines

Skogbrukssjef


Bever
Comments