Elg og Hjort

Felles:

Elg:

17 03 16 Tall frå tannanalysar og sett elg over tid redigert av Steinar Sunde for Torgeir Selås: sjå her

Adaptiv älgförvaltning svensk heimeside om elgforvaltning
2012 -2014:2013:


Elgforvaltning og beiteproblematikk sett fra Direktoratets synspunkt v/Janne Sollie, Direktoratet for naturforvaltning

Beiterakseringer - hva kan det brukes til? v/Knut Solbraa, Universitetet for miljø- og biovitenskap

Beiteinventeringer til bruk i elgforvaltningen i Sverige v/Kjell Wallin, Gøteborgs Universitet

Viser elgen tegn på å være begrenset av beitetilbudet? v/Erling J. Solberg, NINA

Miljøns inverkan på elgens populationsdynamik v/Emil Broman, Gøteborgs Universitet

Er dette verdens beste legforvaltning? v/Vidar Kragset, Viken Skogeierforening og Lars Erik Gangsei, Faun Naturforvaltning

Bioøkonomisk modell for samproduksjon av skog og elg v/Ole Hofstad,  Universitetet for miljø- og biovitenskap

En bioøkonomisk tilnærming til elgforvaltningen v/Harry Andreassen, Høgskolen i Hedmark, Evenstad

Elgregioner og regional forvaltning v/Frank Robert Lund, Borregaard Skoger AS


2012:Faktaarket for elg Vegårshei Viltlag februar 2012 med tilleggskommentar ligg nederst på sida. Fakta med interesse for alle elgjegrar i Sør-Noreg.

2009 - 2011:


2011:

 
Forklaring frå Helge Sines finn du her. 

Resultat frå tannanalysane 2011 er komt og ligg under "Vedlegg" på sida "Jakta 2011 Vegårshei"

Tall og diagram frå skjemaet "Bestandsvurdering av elgstammen" over tid. Sjå her.

Dokument frå møtet i Aust-Agder Fylkesting  2011 angåande elg og hjorteforvaltning ligg under sida "Elgforvaltning" nederst under "Vedlegg"


Til orientering.

 

SØRHJORT går brukbart. På grunn av manglende snø fikk vi bare merket 11 dyr. 10 av disse sender sine posisjoner, og røper trekk på vårparten på i gjennomsnitt 30 km i luftlinje mellom vinterområde/foringsplasser og sommerområde.  Weg-Gis løsningen halter slik at det for noen til tider kan være frustrerende å følge dyras bevegelser. Dette har styringsgruppa presisert at Bioforsk må rette på.

 

WEB_GIS Sørhjort  (brukernavn:mrsthjort og passord:cervus)

 

Facebook15 06 15 Prosjekt Sørhjort: 

Bioforsk har visst lovet en bedre WEB-løsning i løpet av august i år. Men her er i hvert fall informasjon om hvordan de merkede hjortene har beveget seg frem til nå (2. juni).
Oversikt over merka hjortar som pdf pga trøbbel med heimesida. 

Kommentarar angåande dei merka hjortane i vårt område frå Hans Fløystad:

De 3 som ble merka i Valle har dratt til ulike tidspunkt til Fyresdal og videre nordover til sørlige deler av Tokke vest for Bandak. Evjedyra har dratt i hver sin retning og havna i Gjøvdal (jordene til Olav?), Bygland/Lauvdal og bukken frister skjebnen ved Skripeland (i Froland på grensa mot Birkenes). Den i Tvedestrand sender ikke signaler. Gjerstad (Sunde bru) har fått besøk av hind fra Nome.   

 

Det blir spennende å følge med på hjortens bevegelser utover. De som kalver forventes å være veldig stasjonære framover, likeledes bukkene som forventes å hvile seg i form til brunsten. Mest interessant blir det å se når høsttrekket setter inn. Er det før eller under jakta, og drar de tilbake til samme vinterområde?

Presentasjonane frå hjortemøtet 12 03 14: 
Sørhjort       GPS-merking       Finansiering

Dokument frå møtet i Aust-Agder Fylkesting de 2011 angåande elg og hjorteforvaltning ligg under sida "Elgforvaltning" nederst under "Vedlegg"