Forslag frå Seimo Jaktlag

Hei,

Skeimo Jaktlag har hatt en meningsutveksling ang. ny planperiode for elgforvaltningen,og vårt forslag blir som følger,om enhetsmodellen videreføres:

Kalv-ungdyr,<130 kg.                                          2p.
Piggstut,uansett vekt                                         2p.
Voksen okse m.inntil 4 tagger                          5p.
Voksen okse,5-9 tagger                                   10p.
Voksen okse,5 tagger el. mer på 1side           5p.
Voksent hodyr 130-170kg                                 5p.
Voksent hodyr over 170kg                              10p.

For å få luket ut skrapdyr,mener vi det er viktig at det finnes gode ordninger på å ta disse ut,uten at det går på bekostning av poengsaldoen.
Laget er i prinsippet imot at bestanden reduseres ytterligere.

For Skeimo Jaktlag
Magne Sveigane,Jaktleder
Comments