Velkommen til heimesida for Vegårshei Viltlag

ELGJAKTA

Været Vegårshei:  yr.no       storm.no

Vanskar med heimesida? Finna fram? Sjå her. 

Me oppfordrar medlemmene til å senda oss stoff dei meiner er av interesse, bilete og anna. Denne sida vert så god som DU er med på å gjera ho!  
Send til: viltlag(krøll)gmail.com       
(krøll) byttar du med @

21 08 19

Hjort felt Vegårshei Viltlag 2019


21 08 19 Her kjem antall felte rådyr 2019. Frist for innrapportering frå jaktleiar er 28 12 19.

Rådyr felt Vegårshei Viltlag jaktåret 2019
22 07 19  Skytetider storviltjakt:

SKYTEPRØVE
for storviltjegere og obligatorisk trening
Arrangeres på Ubergsmoen av Vegårshei JFF onsdager
til og med 2/10. Vegårshei SKL fredager fra 5/7 - 6/9.
Påmelding mellom kl 17.30 og 19.00.
Vegårshei SKL har også lørdag 14/9, 21/9 og 28/9.
Salg av ammunisjon. Gratis kaffeservering.

21 08 19

Vedlagt følger rovviltnemndas vedtak om lisensjakt på ulv for 2019/2020. Kvoten er satt til 3 dyr, gjeldende for hele regionen.

Merk at jakttida for slik lisensfelling nå er 1. desember – 31. mai.

 

Mvh.

Helge Sines

Skogbrukssjef i Vegårshei og Tvedestrand


14 06 19 Hjorten i Agder

Hei

Jeg har nå samlet skriftlige kilder til Sørhjort på et nettsted. Det gjelder også foredragene fra sluttseminaret.

  

Med hilsen

Hans Fløystad

Rådgiver27 05 19 Vedlagt følger innspill Tvedestrand Viltlag har lagt inn på meldingsportalen til Nye Veier.

 

Med vennlig hilsen

 

Ole Jørgen Granerud

Innspel frå Tvedestrand Viltlag mai 2018 E18


Kart med viltkryssingar


27 05 19 Rapportar frå Sørhjort-prosjektet:


Aust-Agder fylkeskommune inviterer i samarbeid med Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) til avslutningsseminar for Sørhjortprosjektet. Formålet med seminaret er å presentere resultatene fra Sørhjortprosjektet og drøfte videre forvaltning av hjort.

 

Det er fint om dere sprer informasjonen i egen organisasjon.

  

Med hilsen

 

Hans Fløystad

Rådgiver

roed-linje

 

Aust-Agder fylkeskommune

Plan- og naturseksjonen03 04 19 NB Årsmøtet Vegårshei Viltlag vert
torsdag 09 05 19 kl 18.00 kommunehuset Myra   Innkalling


28 03 19  

Se vedlagte brev fra Rovviltnemnda. Sannsynligheten er nok ikke så stor, men info sendes om det skulle oppstå en situasjon.

Kvote for lisensfelling av ulv er altså utvidet med to dyr og jakttida utvidet til ut mai.

 

Mvh.

Helge Sines

Skogbrukssjef i Vegårshei og Tvedestrand


Brev frå Rovviltnemnda.


26 03 19  

Beverjegere oppfordres til å bistå til denne forskningen. Fint om informasjonen og oppfordringen går videre til aktuelle jegere i deres område.

 

Mvh.

Helge Sines

Skogbrukssjef i Vegårshei og Tvedestrand


26 03 19 FORSKRIFT OM OPPHEVELSE AV FORSKRIFT OM EKSTRAORDINÆR BÅNDTVANG FOR HUND I VEGÅRSHEI KOMMUNE

Forskrift 06. februar 2019 nr. 67 om ekstraordinær båndtvang for hundi Vegårshei kommune oppheves med umiddelbar virkning. Viser til e-post av 6. februar d.a. der kommunen v/ viltnemnda fastsatte forskrift om ekstraordinær båndtvang for hund gjeldende for hele Vegårshei kommune. Snøforholdene har nå endret seg vesentlig og viltnemnda har i dag opphevet båndtvangen.

Mvh.

Helge Sines

Skogbrukssjef i Vegårshei og Tvedestrand


26 03 19 Videresender denne fra fylkeskommunen. 

Vegårshei viltlag har 2 år igjen av inneværende bestandsplanperiode, og rådene som blir gitt i rapporten tar ikke hensyn til dette. Men rapporten underbygger viktigheten av at gjeldene bestandsplan blir fulgt opp med at planlagte uttak faktisk blir gjennomført (for å ha realistisk håp om at kondisjonen i stammen forbedres).

 

Mvh.

Helge Sines

Skogbrukssjef i Vegårshei og Tvedestrand


15 02 19  Kommunen presenterte resultatene etter høstens jakt på gårsdagens møte i regi av VJFF og Viltlaget. Vedlagt følger presentasjonen.

Resultater på jaktlagsnivå kan for elg og hjort søkes opp i hjorteviltregisteret, mens det for rådyr framkommer av vedlegget.

 

Mvh.

Helge Sines

Skogbrukssjef i Vegårshei og Tvedestrand

06 02 19

FORSKRIFT OM EKSTRAORDINÆR BÅNDTVANG I VEGÅRSHEI KOMMUNE

Med hjemmel i § 6f i lov av 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold, har Vegårshei kommune i Aust-Agder den 06.02.2019 fastsatt følgende forskrift:

I
Av hensyn til viltet innføres det ekstraordinær båndtvang gjeldende for hele Vegårshei kommune. Dette innebærer at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet.

II

Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder t.o.m. 31.03.2019, eller inntil den blir opphevet av ny forskrift dersom snøforholdene endrer seg vesentlig.

III
Forskriften kan påklages til fylkesmannen.


01 09 18 Felte hjort Vegårshei Viltlag 2018:
Innrapporteringsskjema er send til alle jaktleiarar i Vegårshei Viltlag. Er du jaktleiar og ikkje har fått skjemaet så gje beskjed via epost-adressa vår. 
Dersom du brukar Apple-produkt kan det vera at du trykka på knappen "Fyll ut i google skjemaer" 

Hjort felt 2018
24 10 18: Det er per i dag 1 ulv att på kvota.
Rovviltnemnda i region 2 Sør-Norge vedtok i møte 19.6.18 ei kvote for lisensfelling på ulv på to dyr. Kvota gjeld heile region 2, som mellom anna omfatter Aust-Agder.

Lisensfellingsperioden gjeng frå 1. oktober 2018 til og med 31. mars 2019.

For å kunne delta i lisensfelling må du registrere deg som lisensjegar. Informasjon om korleis du registrerer deg som lisensjegar finn du her: (http://www.miljodirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Database/Registrer-deg-som-lisensjeger/).

Jegerane plikter å halde seg orientert om det er felt dyr, og skal minimum ringe informasjonstelefonen (Infotelefon ulv Aust-Agder:
37 01 75 57
) kvar dag før jaktstart og mellom kl 14 og 15. Jakta er slutt straks kvota er fylt.

Dersom ein ulv blir felt eller skutt på, pliktar jegar straks og innan 30 minutt å gje melding til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder på tlf nr 409 16 574. Meld også straks frå til lokal rovviltkontakt, som vil kontrollere det felte dyret.


22 06 18
Videresender denne fra Rovviltnemnda for region 2. De har vedtatt lisensfelling på inntil 2 ulv også for kommende jaktsesong som starter 1. oktober.

Mvh.

Helge Sines

Skogbrukssjef i Vegårshei og Tvedestrand
18 09 18 Referat jaktleiarmøtet 13 09 18

Hei!

Viser til torsdagens jaktledermøte. Alle lag var ikke representert, så jeg sender et referat. Det sendes til alle jaktledere, også de som var på møtet.

Bjørn ønsket velkommen og gikk gjennom bestandsplanen for elg for perioden 2018-2020. Han oppfordret jaktlederne til å bruke noen minutter første jaktdag til en kort gjennomgang av planen for lagenes jegere, med særlig fokus på planens målsettinger.

Trond gikk gjennom rutinene for varsling og ettersøk ved påskytinger av hjortevilt, samt regler når skadd hjortevilt påtreffes i og utenfor ordinær jakttid. Ingen endringer fra tidligere år i regelverket rundt dette.

Helge gikk gjennom vedlagte presentasjon. (Link)

Dagen etter jaktledermøtet ble kadaveret til merka elg nr 17 Blekkpatron.no funnet. Det er følgelig sannsynligvis ingen levende merka elg igjen (kun senderen til nr 25 er igjen i skogen, men den elgen er sannsynligvis også død).

Merk at dobbeltobservasjoner av elg fra og med i år ikke skal utelates ved føring av Sett elg. Instruksen følger nedenfor;

 

Merk ellers at vi i Vegårshei foreløpig ikke fører eget «Sett hjort»-skjema, kun sett hjort under elgjakt.

Husk å avslutte jaktsesongen (trinn 3) på settogskutt.no når dere har avslutta elgjakta og rapportert for alle jaktdager og slaktevekter for alle felte elg.

Tannkonvolutter kan fås ved behov av undertegnede.

Olav Rosef er på ferie. Jeg vet derfor foreløpig ikke om han ønsker miltprøver fra elgkalver i år. Sender i så fall beskjed i egen e-post senere.

Ta kontakt om det er noe som er uklart.

Avslutningsvis ønsker jeg dere skitt jakt og håper dere får mange fine dager på jakt i skogen i høst!

Mvh.

Helge Sines

Skogbrukssjef i Vegårshei og Tvedestrand


09 09 18


23 08 18
Det blir jaktledermøte i Vegårshei viltlag torsdag 13. september kl 19.00 
på herredshuset i Myra. Dette er et fellesmøte hvor også 
kommunen/viltnemnda vil komme med informasjon.
Agenda:

-        Gjennomgang av bestandsplanen for elg med enhetsfordeling 

og føringer

-        Kvote for hjort

-        Om ettersøk

-        Om CWD-prøver

-        Info fra viltnemnda

-        Rapportering

Dere finner en del informasjon på hjemmesiden til viltlaget, 

bl.a. vedtatt bestandsplan for elg og hjort med føringer/vilkår, 

vedtak i viltnemnda og fordeling av enheter,

Hvis du ikke har anledning til å komme, send gjerne et medlem 

av jaktlaget ditt.

Velkommen.

Mvh,

Hans Magnus Sætra

sekretær og på vegne av styret i viltlaget

19 08 18
Oppfordring til hundeeiere om å være særlig varsomme når 

båndtvang oppheves fra 21. august pga svekket hjortevilt etter 

sommerens tørke.

Fylkesmannen har mottatt henvendelse fra folk som nå opplever å se små avkom av hjortevilt etter en ekstrem tørkesommer. Vi har tidligere registrert at tørre og varme somre gir langt lavere vekter på elgkalver enn kjølige og fuktige, så vi tror dette dessverre er realiteten i år med ekstrem tørke. Når den generelle båndtvangen på hund oppheves 21. august vil vi derfor på det sterkeste oppfordre hundeeiere til å vise særlig hensyn grunnet den ekstraordinære situasjonen vi opplever i år. Fylkesmannen har på bakgrunn av dette i dag lagt ut følgende oppslag på sine nettsider: https://www.fylkesmannen.no/Aust--og-Vest-Agder/Miljo-og-klima/Viltforvaltning/den-generelle-bandtvangen-oppheves-21.-august--men-naturen-er-sarlig-sarbar-i-ar/

 

Vi håper dere kan bidra til å formidle dette budskapet.

På forhånd takk!

Vennlig hilsen


Tor Punsvik
 
seniorrådgiver / viltforvalter 
Miljøvernavdelingen
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder


24 07 18
Skytetider Ubergsmoen Skytebane: obs kan komma endringar pga brannfaren:

Hei igjen

I dag fikk skytterlaget tilbake dispensasjon, slik at vi nå vil arrangere skyteprøver hver fredag fremover med påmelding 17.30-19.00

16 07 18

Hei

 

Her er info til jegerne om hvordan de skal forholde seg til merka hjort under årets jakt.

  

Med vennlig hilsen

Hans Fløystad

rådgiver 

red_line

 

Fylkesrådmannens kontor

Plan- og naturseksjonen

  
22 06 18 

22 06 18
Videresender denne fra Rovviltnemnda for region 2. De har vedtatt lisensfelling på inntil 2 ulv også for kommende jaktsesong som starter 1. oktober.

Mvh.

Helge Sines

Skogbrukssjef i Vegårshei og Tvedestrand


22 06 18

Vedlagt følger vedtak fra Vegårshei kommune – tildeling av hjort og rådyr for kommende jaktsesong.
Viltnemnda vedtok også at tannsnittsanalysen for elg opprettholdes.

Mvh.
Helge Sines
Skogbrukssjef i Vegårshei og Tvedestrand


22 06 18

Vedlagt følger vedtak fra Vegårshei kommune bestandsplan elg 2018 - 2020.

Mvh.
Helge Sines
Skogbrukssjef i Vegårshei og Tvedestrand


22 06 18

Vedlagt følger vedtak fra Vegårshei kommune: Vegårshei Viltlag som vald.

Mvh.
Helge Sines
Skogbrukssjef i Vegårshei og Tvedestrand28 05 18 Papira frå årsmøtet Vegårshei Viltag 2018


21 03 18

Videresender info om kurset «Feltkontroll av hjorteviltkjøtt» som holdes i Gjerstad onsdag 30. mai 2018.

Påmeldingsfrist innen 18. mai. Maks 35 deltakere.

 

Mvh.

Helge Sines

Skogbrukssjef i Vegårshei og Tvedestrand


17 03 18

Vedlagt følger den årlige rapporten fra Faun Naturforvaltning; oppsummering av jakta 2017 og anbefalinger for 2018. LINK

 

Mvh.

Helge Sines

Skogbrukssjef i Vegårshei og Tvedestrand


17 03 18

Vedlagt følger resultatet av tannsnittsanalysen for elgene felt i fjor høst.

Det ser ut til at alle elgene er rapportert med rett alder (1 ½-åringer og voksne), følgelig er gjennomsnittsvektene for 1 ½-åringene etter tannanalysen lik den som ble regna ut etter fellingsrapportene. Dvs. 112 kg for piggstuter, 92 kg for kviger og 106 kg for alle 1 ½-åringer.

Merk at tenner fra fallvilt som er samlet inn gjennom året er aldersbestemt nå samtidig. Alderen på disse dyra framkommer nederst på side 8 under «Ukjent jaktfelt».

LINK

 Mvh.

Helge Sines

Skogbrukssjef i Vegårshei og Tvedestrand

13 02 18 E-post frå Vegårshei Kommune:


FORSKRIFT OM EKSTRAORDINÆR BÅNDTVANG I VEGÅRSHEI KOMMUNE

Med hjemmel i § 6 f i lov av 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold, har Vegårshei kommune i

Aust-Agder den 12.02.2018 fastsatt følgende forskrift:

I

Av hensyn til viltet innføres det ekstraordinær båndtvang gjeldende for hele Vegårshei kommune. Dette innebærer at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet.

II

Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder t.o.m. 31.03.2018, eller inntil den blir opphevet av ny forskrift dersom snøforholdene endrer seg vesentlig.

III

Forskriften kan påklages til fylkesmannen.28 01 18 Referat styremøtet Viltlaget 25 01 18  med viktig informasjon om neste bestandsplan. Me har saksa dette:
2. Prosess/tdisplan mot ny bestandsplan 2018 - 2020
Medlemmene (jaktlaga) bes om å komme med innspill til bestandsplanarbeidet. Styret ønsker tilbakemelding fra jaktlagene på følgende:
- vurdering av elgstammens utvikling og 2017-status
- målsettinger for stamme og kondisjon på kort sikt (3 år) og lang sikt (10 år)
- hvordan oppnå målsettingen?
- tildelingskriterier – enheter eller annen type tildeling?
- hvis enhetsmodell – forslag til inndeling, ungdyrprosent i uttaket, kalveprosent i uttaket, vektgrenser, kjønnsfordeling
- skal skogbruksaktivitet fortsatt telle som før (30 %) i tildelingen?
- andre forslag
- synspunkter på hjorteforvaltningen for kommende periode
Sekretæren ber om innspill til ny bestandsplan til alle jaktlaga pr e-post og legges også på hjemmesida. Dette gjøres umiddelbart etter møtet 1. mars. Alle innspill bes sendt skriftlig til sekretæren på e-post: hmsaetra@gmail.com. Innspillsfrist er 3. april.
Ved anmodning om innspill legg også ved kommunale målsettinger (viltnemndsmøte 12. februar) og hvor jaktlaga kan finne bestandsplanen for 2015 – 2017, tildelingen 2015 – 2017 og Hjorteviltregisteret (bestandsutvikling etc).

28 01 18

Hei!

Da har alle jaktlag rapportert og opplysningene er lastet inn i Hjorteviltregisteret; http://www.hjorteviltregisteret.no/Elg/SettDyr/FelteDyr

I Hjorteviltregisteret kan dere selv søke etter felte elg og hjort, slaktevekter og alle parameterne innenfor “Sett elg”, helt ned på jaktlagsnivå.

For elg ligger det data i Hjorteviltregisteret fra 1991, mens det for hjort og rådyr bare er tilbake til 2012.

 

Vi fører foreløpig ikke eget “Sett hjort”-skjema i Vegårshei, men kun sett hjort under elgjakt. Tabell og felte hjort og sett hjort under elgjakt fra 2003 følger nedenfor.

 

Felte rådyr er i Hjorteviltregisteret lagt inn felles for hele kommunen. Vedlagt følger årets fellingstall fordelt på jaktlag, samt utviklingen i rådyravskytingen siste 30 år.


Felte rådyr 2018                    Statistikk felte rådyr 1988 - 2017


Mvh.

Helge Sines

Skogbrukssjef i Vegårshei og Tvedestrand


Fin hjort på Lauve. Foto Tallak Arne Lauve


18 12 17 Viktig beskjed frå Helge Sines

 

Høstens jakt nærmer seg slutten og jeg minner om at jaktvaldene jfr. hjorteviltforskriften skal rapportere innen 14 dager etter endt jakt. Viltlaget har satt en kortere frist for jaktlagene til å rapportere. Det er valdenes ansvar å rapportere, men kopi av denne påminnelsen sendes jaktlagene da rapporteringen i praksis foregår direkte fra jaktlagene til kommunen.

 

Felt hjort er jo rapportert fortløpende til viltlaget og framkommer på viltlagets hjemmeside. Felt og sett elg rapporteres fortrinnsvis via www.settogskutt.no. De som ikke kan eller vil rapportere på nettet, kan levere “Sett elg”-skjema til undertegnede. Husk at sett hjort kun skal rapporteres under elgjakt. Dvs. nederst på “Sett elg”-skjemaet eller under “Sett elg”-fanen under settogskutt. Ingen dobbeltrapportering ved bruk av “Sett hjort”-skjema eller bruk av “Sett hjort”-fanen. Husk at slaktevekter må legges inn for alle felte elg i trinn 2 under settogskutt, før dere avslutter elgjaktsesongen under trinn 3. Først når dere aktivt har avslutta sesongen på denne måten, vet jeg at også de som har rapportert etter hvert er ferdig med all rapportering. I tillegg må dere levere tannkonvolutter for alle felte elg, dog uten tenner i konvoluttene for kalv.

 

Alle jaktlag i viltlaget rapporterer felt rådyr på link mottatt av viltlaget. Mo jaktlag rapporterer på tilsendt fellingstillatelse eller annen hensiktsmessig måte.

 

Ta kontakt med undertegnede om dere har spørsmål rundt dette med rapportering.

 

Da gjenstår det bare å ønske skitt jakt i innspurten og god jul til dere alle!

 

 

Mvh.

Helge Sines

Skogbrukssjef i Vegårshei og Tvedestrand


26 11 17 Det er fortsatt ulevjakt i Region 2 (oss). Sjå beskjed frå Helge Sines: Oslo tingrett stoppet denne uka ulvejakta i Hedmark og Akershus, men det har ingen betydning for pågående lisensjakt i region 2. Nettside:              www.hjortmerk.no/
Dyreposisjoner:   www.dyreposisjoner.no


30 08 17 Grei film om skrantesjuka  

Hva er skrantesjuke og hvordan smitter sykdommen mellom hjortedyr og fra hjortedyr til naturen? NINA og Norsk villreinsenter har fått laget en animasjonsfilm som skal få flere til å forstå den dødelige dyresykdommen og hvorfor den er utfordrende å bekjempe.


Les hele saken her: Informasjon og link til filmsnutten:
http://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4323

NINA logo 
18 08 17 Svært viktig! Forbod mot utsetting av saltstein for og foring av hjortedyr.
Mattilsynet har revidert forskriften om tiltak for å begrense spredning av skrantesjuke (CWD) hos hjortevilt. Den reviderte forskriften kan leses her; https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-07-11-913?q=chronic

Forskriftsendringen innebærer bl.a. at forbudet mot utsetting av saltstein og fóring av hjortevilt nå er utvidet til å gjelde hele landet. Forbudet mot utsetting av saltstein gjelder kun for steiner som legges ut etter den reviderte forskriftens ikrafttredelse 31.07.2017, men Mattilsynet anbefaler at saltsteiner utsatt før dette blir tatt inn.

Mvh.

Helge Sines

Skogbrukssjef i Vegårshei og Tvedestrand04 07 17 Aust-Agder fylkeskommune vedtok 27.juni utvidet jakttid på kanadagås og stripegås. Jaktperioden blir da fra og 26.juli til og med 23.februar i hele fylket. Dette er nedfelt i egen forskrift som er oversendt Lovdata og Norsk lovtidende for publisering. 

Vedtak om utvida jakttid,  Utvida jakttid forslag, Forskrift om utvida jakt

Med hilsen 

Hans Fløystad

Rådgiver klima, miljø, viltforvaltningKort oppsummert; Vedtatt lisensfelling av to ulv her i regionen med jaktstart 1. oktober (som i fjor).

 

Mvh.

Helge Sines

Skogbrukssjef i Vegårshei og Tvedestrand
Kortversjonen: For Vegårshei Viltlag: kvotefri jakt på rådyr og bever. Kvote for hjort: 10 kalvar, 5 hodyr, 5 spissbukkar og 5 bukkar.06 03 17 Hei!

 Videresender den årlige rapporten som Faun Naturforvaltning årlig utarbeider på oppdrag fra fylkeskommunen. Rapporten summerer og sammenligner jegernes opplysninger om sett elg og hjort for hele fylket og kommer med anbefalinger for videre forvaltning.

 

 Mvh.

Helge Sines

Skogbrukssjef i Vegårshei og Tvedestrand


01 03 17 Artikkel om elg og elgforvaltning frå Jakt og Fiske

03 02 17 Vedlagt følger resultatet av tannsnittsanalysen for elgene felt i fjor høst.

Det er også i år bare et par dyr som er innmeldt med feil alder; ett i hver retning. Så gjennomsnittsvekta for 1 ½-åringene er etter tannanalysen bare 1 kg forskjell fra gjennomsnittsvekta basert på fellingsrapportene, 109 mot 108 kg.  Link til resultata.

 

Mvh.

Helge Sines

Skogbrukssjef i Vegårshei og Tvedestrand


               CWD

20 12 15: Hjort og elg studerar viltkameraet. Foto Johan Ribe

19 12 15: Ulv på foringsplass for rådyr Fyresdal. På dagtid!
Foto viltkamera Karen Herlofson

Når startar jakta på Heia? (viktigaste artar):
 Rev, kråke, skjære
 15. juli 
 Kanadagås 26. juli 2015 og 2016 ekstraordinær
 Gås, ravn 10. august Kortnebb- og grågås
 Rådyrbukk 10. august 
 Enkelte ender 21. augustDu må sjekka typen
 Storskarv 21. augustKun i ferskvatn
 Gråmåke 21. august 
 Grevling 21. august 
 Hjort 1. sept. 
 Mink Heile året 


 
Fortsatt liv i skauen: bilete frå Hans Magnus Sætra her og under.

2
21 09 14 Ny link til ettersøkshundar. (Obs det er også Vegårshei-hundar registrert under Åmli og Gjerstad)

07 09 13 Avtaleskjema for ettersøkshund: sjå "Skjema" h. kolonne
06 05 13 Siste nytt om beitetakseringa her.


05 02 13 Rovdata     Rovviltportalen      Rovbasen  
                                   Miljøstatus rovdyr
 


02 02 13 Tall og diagram frå skjemaet "Bestandsvurdering av elgstammen" over tid. Sjå her.

Rekruttering til jakta. På elgjakt med farfar.
21 08 12 Kva kalverate og tvillingrate fortell oss. Diagrammet viser kor mange kyr ein treng for å produsera 100 elgkalvar på Vegårshei. Ein ser kor mangen kyr som er utan kalv, kor mange som har kun ein kalv og kor mangen kyr som har tvillingkalvar over tid. Frå 1988 av har det vorte fleire kyr utan kalv, fleire kyr med ein kalv og tydeleg færre kyr med tvillingkalvar. Me vinterforar no betydeleg fleire kyr for å produsera like mange kalvar. I 1988 128 kyr, i 2011 175 kyr!

Diagram302 08 12  Nedskyting av vaksne elg på Vegårshei. Diagrammet viser kor mangen dyr det er att etter elgjakta når ein startar med 100 dyr av kvart kjønn: etter 1,5 år er ca halvparten av dyra skotne. Etter 4,5 år er det ca 25 dyr att av kvart kjønn, men no er det tydeleg færre stutar att enn kyr og dette vert berre verre. Ved 6,5 år er det berre 10 stutar og 18 kyr att!!

29 03 12 Elgtildeling etter skogbruksaktivitet: Kortversjonen:
"Sluttavvirkning og tynning siste 15 år og ungskogpleie siste 6 år (1 da = 10 m3 avvirket / tynnet)."

   
Siste opprydding 09 03 18 
Noko du ikkje finn? Søk oppe til høgre eller sjå her:

Arkiv:  "Arkiv" i knapperada øverst.
 
Noko som manglar her? Bruk Vegårshei Viltlag knappen i knapperada øverst.  


Mat av vilt

Offentleg:

       
Fylkesmannen rovdyr 

Prosjekt, foring, viltåker, beitetaksering og forskning: Sjå her.

Hund:
Jakt                               
Norgeskart.no                 

Andre viltlag, Skyttarlag samt Jeger og Fiskarlag
                    Søkesider   
Linkar                             Diverse: kikk her 
Er det noko du ikkje finn når du søker oppe på denne sida? Gå til: 
og sjå og/eller søk der.

Er det noko du vil ha med på sida/informera oss om, retta på eller tipsa oss om? I såfall send oss ein e-post om dette! 
 
Dersom e-postprogrammet ditt startar når du klikkar på linken over: høgreklikk på linken og velg "Kopier e-postadresse" og lim så dette inn i adressefeltet på ein ny e-post. Eventuelt kan du skriva inn adressa direkte i adressefeltet.
Adressa : viltlag(krøllalfa)gmail.com

Redaktør:     
Endre Røynstrand   
Teknisk ansvarleg:
Niels Garmann-Johnsen

Undersider (48): Vis alle
Comments