Velkommen til heimesida for Vegårshei Viltlag

ELGJAKTA

Været Vegårshei:  yr.no       storm.no

Vanskar med heimesida? Finna fram? Sjå her. 

Me oppfordrar medlemmene til å senda oss stoff dei meiner er av interesse, bilete og anna. Denne sida vert så god som DU er med på å gjera ho!  
Send til: viltlag(krøll)gmail.com       
(krøll) byttar du med @

21 08 19

Hjort felt Vegårshei Viltlag 2019


19 11 19

Da har rovviltnemnda fastsatt kvotene for vinterens gaupejakt (se vedlegg).

For jaktområde III (Sør- og Vest-Telemark og den delen av Aust-Agder hvor jakta ikke er kvotefri), er kvota på 6 dyr (maks 2 voksne hodyr).

 

Mvh.

Helge Sines

Skogbrukssjef i Vegårshei og Tvedestrand28 08 19 Endelege og signerte papir årsmøtet Vegårshei Viltlag mai 2019 sjå her: Årsmøtet Vegårshei Viltlag 2019


21 08 19 Her kjem antall felte rådyr 2019. Frist for innrapportering frå jaktleiar er 28 12 19.

Rådyr felt Vegårshei Viltlag jaktåret 201921 08 19

Vedlagt følger rovviltnemndas vedtak om lisensjakt på ulv for 2019/2020. Kvoten er satt til 3 dyr, gjeldende for hele regionen.

Merk at jakttida for slik lisensfelling nå er 1. desember – 31. mai.

 

Mvh.

Helge Sines

Skogbrukssjef i Vegårshei og Tvedestrand


14 06 19 Hjorten i Agder

Hei

Jeg har nå samlet skriftlige kilder til Sørhjort på et nettsted. Det gjelder også foredragene fra sluttseminaret.

  

Med hilsen

Hans Fløystad

Rådgiver


27 05 19 Rapportar frå Sørhjort-prosjektet:


26 03 19 Videresender denne fra fylkeskommunen. 

Vegårshei viltlag har 2 år igjen av inneværende bestandsplanperiode, og rådene som blir gitt i rapporten tar ikke hensyn til dette. Men rapporten underbygger viktigheten av at gjeldene bestandsplan blir fulgt opp med at planlagte uttak faktisk blir gjennomført (for å ha realistisk håp om at kondisjonen i stammen forbedres).

 

Mvh.

Helge Sines

Skogbrukssjef i Vegårshei og Tvedestrand


15 02 19  Kommunen presenterte resultatene etter høstens jakt på gårsdagens møte i regi av VJFF og Viltlaget. Vedlagt følger presentasjonen.

Resultater på jaktlagsnivå kan for elg og hjort søkes opp i hjorteviltregisteret, mens det for rådyr framkommer av vedlegget.

 

Mvh.

Helge Sines

Skogbrukssjef i Vegårshei og Tvedestrand


 

Merk ellers at vi i Vegårshei foreløpig ikke fører eget «Sett hjort»-skjema, kun sett hjort under elgjakt.

Husk å avslutte jaktsesongen (trinn 3) på settogskutt.no når dere har avslutta elgjakta og rapportert for alle jaktdager og slaktevekter for alle felte elg.

Tannkonvolutter kan fås ved behov av undertegnede.

Olav Rosef er på ferie. Jeg vet derfor foreløpig ikke om han ønsker miltprøver fra elgkalver i år. Sender i så fall beskjed i egen e-post senere.

Ta kontakt om det er noe som er uklart.

Avslutningsvis ønsker jeg dere skitt jakt og håper dere får mange fine dager på jakt i skogen i høst!

Mvh.

Helge Sines

Skogbrukssjef i Vegårshei og Tvedestrand


22 06 18 


22 06 18

Vedlagt følger vedtak fra Vegårshei kommune – tildeling av hjort og rådyr for kommende jaktsesong.
Viltnemnda vedtok også at tannsnittsanalysen for elg opprettholdes.

Mvh.
Helge Sines
Skogbrukssjef i Vegårshei og Tvedestrand


22 06 18

Vedlagt følger vedtak fra Vegårshei kommune bestandsplan elg 2018 - 2020.

Mvh.
Helge Sines
Skogbrukssjef i Vegårshei og Tvedestrand


22 06 18

Vedlagt følger vedtak fra Vegårshei kommune: Vegårshei Viltlag som vald.

Mvh.
Helge Sines
Skogbrukssjef i Vegårshei og Tvedestrand


17 03 18

Vedlagt følger den årlige rapporten fra Faun Naturforvaltning; oppsummering av jakta 2017 og anbefalinger for 2018. LINK

 

Mvh.

Helge Sines

Skogbrukssjef i Vegårshei og Tvedestrand


17 03 18

Vedlagt følger resultatet av tannsnittsanalysen for elgene felt i fjor høst.

Det ser ut til at alle elgene er rapportert med rett alder (1 ½-åringer og voksne), følgelig er gjennomsnittsvektene for 1 ½-åringene etter tannanalysen lik den som ble regna ut etter fellingsrapportene. Dvs. 112 kg for piggstuter, 92 kg for kviger og 106 kg for alle 1 ½-åringer.

Merk at tenner fra fallvilt som er samlet inn gjennom året er aldersbestemt nå samtidig. Alderen på disse dyra framkommer nederst på side 8 under «Ukjent jaktfelt».

LINK

 Mvh.

Helge Sines

Skogbrukssjef i Vegårshei og Tvedestrand

28 01 18

Hei!

Da har alle jaktlag rapportert og opplysningene er lastet inn i Hjorteviltregisteret; http://www.hjorteviltregisteret.no/Elg/SettDyr/FelteDyr

I Hjorteviltregisteret kan dere selv søke etter felte elg og hjort, slaktevekter og alle parameterne innenfor “Sett elg”, helt ned på jaktlagsnivå.

For elg ligger det data i Hjorteviltregisteret fra 1991, mens det for hjort og rådyr bare er tilbake til 2012.

 

Vi fører foreløpig ikke eget “Sett hjort”-skjema i Vegårshei, men kun sett hjort under elgjakt. Tabell og felte hjort og sett hjort under elgjakt fra 2003 følger nedenfor.

 

Felte rådyr er i Hjorteviltregisteret lagt inn felles for hele kommunen. Vedlagt følger årets fellingstall fordelt på jaktlag, samt utviklingen i rådyravskytingen siste 30 år.


Felte rådyr 2018                    Statistikk felte rådyr 1988 - 2017


Mvh.

Helge Sines

Skogbrukssjef i Vegårshei og Tvedestrand

Fin hjort på Lauve. Foto Tallak Arne Lauve

Nettside:              www.hjortmerk.no/
Dyreposisjoner:   www.dyreposisjoner.no


30 08 17 Grei film om skrantesjuka  

Hva er skrantesjuke og hvordan smitter sykdommen mellom hjortedyr og fra hjortedyr til naturen? NINA og Norsk villreinsenter har fått laget en animasjonsfilm som skal få flere til å forstå den dødelige dyresykdommen og hvorfor den er utfordrende å bekjempe.


Les hele saken her: Informasjon og link til filmsnutten:
http://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4323
NINA logo 18 08 17 Svært viktig! Forbod mot utsetting av saltstein for og foring av hjortedyr.
Mattilsynet har revidert forskriften om tiltak for å begrense spredning av skrantesjuke (CWD) hos hjortevilt. Den reviderte forskriften kan leses her; https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-07-11-913?q=chronic

Forskriftsendringen innebærer bl.a. at forbudet mot utsetting av saltstein og fóring av hjortevilt nå er utvidet til å gjelde hele landet. Forbudet mot utsetting av saltstein gjelder kun for steiner som legges ut etter den reviderte forskriftens ikrafttredelse 31.07.2017, men Mattilsynet anbefaler at saltsteiner utsatt før dette blir tatt inn.

Mvh.

Helge Sines

Skogbrukssjef i Vegårshei og Tvedestrand04
   
Siste opprydding 19 09 19
Noko du ikkje finn? Søk oppe til høgre eller sjå her:

Arkiv:  "Arkiv" i knapperada øverst.
 
Noko som manglar her? Bruk Vegårshei Viltlag knappen i knapperada øverst.  


Mat av vilt

Offentleg:

       
Fylkesmannen rovdyr 

Prosjekt, foring, viltåker, beitetaksering og forskning: Sjå her.

Hund:
Jakt                               
Norgeskart.no                 

Andre viltlag, Skyttarlag samt Jeger og Fiskarlag
                    Søkesider   
Linkar                             Diverse: kikk her 
Er det noko du ikkje finn når du søker oppe på denne sida? Gå til: 
og sjå og/eller søk der.

Er det noko du vil ha med på sida/informera oss om, retta på eller tipsa oss om? I såfall send oss ein e-post om dette! 
 
Dersom e-postprogrammet ditt startar når du klikkar på linken over: høgreklikk på linken og velg "Kopier e-postadresse" og lim så dette inn i adressefeltet på ein ny e-post. Eventuelt kan du skriva inn adressa direkte i adressefeltet.
Adressa : viltlag(krøllalfa)gmail.com

Redaktør:     
Endre Røynstrand   
Teknisk ansvarleg:
Niels Garmann-Johnsen

Undersider (48): Vis alle
Comments