Velkommen til heimesida for Vegårshei Viltlag

 

ELGJAKTA

Været Vegårshei:  yr.no       storm.no

Vanskar med heimesida? Finna fram? Sjå her. 

Me oppfordrar medlemmene til å senda oss stoff dei meiner er av interesse, bilete og anna. Denne sida vert så god som DU er med på å gjera ho!  
Send til: viltlag(krøll)gmail.com       
(krøll) byttar du med @

27 12 20 Felte rådyr 2020:

Rådyr felt Vegårshei Viltlag jaktåret 202027 08 20

Hjort felt Vegårshei Viltlag 2020
15 08 20

06 08 20 Denne kjem diverre seint då me ikkje har fått annonsa oversend:

10 07 20 Årsmøtet Vegårshei Viltlag 2020 er planlagt til: 
           Torsdag 20. august kl. 18.00 på Fjellheim. 
          Frist for innsending av saker er 3. august.


13 01 20 Frå Helge Sines: Vedlagt følger oversikt over felte elg i høst, samt samlet for første 2 år i bestandsplanperioden. Videre fellingstall for hjort og rådyr med fellingsstatistikk en del år tilbake i tid.

 

For felte hjort og rådyr 2019 sjå oppe til høgre her på heimesida.


21 08 19

Hjort felt Vegårshei Viltlag 2019


19 11 19

Da har rovviltnemnda fastsatt kvotene for vinterens gaupejakt (se vedlegg).

For jaktområde III (Sør- og Vest-Telemark og den delen av Aust-Agder hvor jakta ikke er kvotefri), er kvota på 6 dyr (maks 2 voksne hodyr).

 

Mvh.

Helge Sines

Skogbrukssjef i Vegårshei og Tvedestrand
28 08 19 Endelege og signerte papir årsmøtet Vegårshei Viltlag mai 2019 sjå her: Årsmøtet Vegårshei Viltlag 2019


21 08 19 Her kjem antall felte rådyr 2019. Frist for innrapportering frå jaktleiar er 28 12 19.

Rådyr felt Vegårshei Viltlag jaktåret 201921 08 19

Vedlagt følger rovviltnemndas vedtak om lisensjakt på ulv for 2019/2020. Kvoten er satt til 3 dyr, gjeldende for hele regionen.

Merk at jakttida for slik lisensfelling nå er 1. desember – 31. mai.

 

Mvh.

Helge Sines

Skogbrukssjef i Vegårshei og Tvedestrand


14 06 19 Hjorten i Agder

Hei

Jeg har nå samlet skriftlige kilder til Sørhjort på et nettsted. Det gjelder også foredragene fra sluttseminaret.

  

Med hilsen

Hans Fløystad

Rådgiver


27 05 19 Rapportar frå Sørhjort-prosjektet:


26 03 19 Videresender denne fra fylkeskommunen. 

Vegårshei viltlag har 2 år igjen av inneværende bestandsplanperiode, og rådene som blir gitt i rapporten tar ikke hensyn til dette. Men rapporten underbygger viktigheten av at gjeldene bestandsplan blir fulgt opp med at planlagte uttak faktisk blir gjennomført (for å ha realistisk håp om at kondisjonen i stammen forbedres).

 

Mvh.

Helge Sines

Skogbrukssjef i Vegårshei og Tvedestrand


15 02 19  Kommunen presenterte resultatene etter høstens jakt på gårsdagens møte i regi av VJFF og Viltlaget. Vedlagt følger presentasjonen.

Resultater på jaktlagsnivå kan for elg og hjort søkes opp i hjorteviltregisteret, mens det for rådyr framkommer av vedlegget.

 

Mvh.

Helge Sines

Skogbrukssjef i Vegårshei og Tvedestrand


 

Merk ellers at vi i Vegårshei foreløpig ikke fører eget «Sett hjort»-skjema, kun sett hjort under elgjakt.

Husk å avslutte jaktsesongen (trinn 3) på settogskutt.no når dere har avslutta elgjakta og rapportert for alle jaktdager og slaktevekter for alle felte elg.

Tannkonvolutter kan fås ved behov av undertegnede.

Olav Rosef er på ferie. Jeg vet derfor foreløpig ikke om han ønsker miltprøver fra elgkalver i år. Sender i så fall beskjed i egen e-post senere.

Ta kontakt om det er noe som er uklart.

Avslutningsvis ønsker jeg dere skitt jakt og håper dere får mange fine dager på jakt i skogen i høst!

Mvh.

Helge Sines

Skogbrukssjef i Vegårshei og Tvedestrand


22 06 18 


22 06 18

Vedlagt følger vedtak fra Vegårshei kommune – tildeling av hjort og rådyr for kommende jaktsesong.
Viltnemnda vedtok også at tannsnittsanalysen for elg opprettholdes.

Mvh.
Helge Sines
Skogbrukssjef i Vegårshei og Tvedestrand


22 06 18

Vedlagt følger vedtak fra Vegårshei kommune bestandsplan elg 2018 - 2020.

Mvh.
Helge Sines
Skogbrukssjef i Vegårshei og Tvedestrand


22 06 18

Vedlagt følger vedtak fra Vegårshei kommune: Vegårshei Viltlag som vald.

Mvh.
Helge Sines
Skogbrukssjef i Vegårshei og Tvedestrand


17 03 18

Vedlagt følger den årlige rapporten fra Faun Naturforvaltning; oppsummering av jakta 2017 og anbefalinger for 2018. LINK

 

Mvh.

Helge Sines

Skogbrukssjef i Vegårshei og Tvedestrand


17 03 18

Vedlagt følger resultatet av tannsnittsanalysen for elgene felt i fjor høst.

Det ser ut til at alle elgene er rapportert med rett alder (1 ½-åringer og voksne), følgelig er gjennomsnittsvektene for 1 ½-åringene etter tannanalysen lik den som ble regna ut etter fellingsrapportene. Dvs. 112 kg for piggstuter, 92 kg for kviger og 106 kg for alle 1 ½-åringer.

Merk at tenner fra fallvilt som er samlet inn gjennom året er aldersbestemt nå samtidig. Alderen på disse dyra framkommer nederst på side 8 under «Ukjent jaktfelt».

LINK

 Mvh.

Helge Sines

Skogbrukssjef i Vegårshei og TvedestrandMvh.

Helge Sines

Skogbrukssjef i Vegårshei og Tvedestrand

Fin hjort på Lauve. Foto Tallak Arne Lauve

Nettside:              www.hjortmerk.no/
Dyreposisjoner:   www.dyreposisjoner.noSiste opprydding 12 03 20
Noko du ikkje finn? Søk oppe til høgre eller sjå her:

Arkiv:  "Arkiv" i knapperada øverst.
 
Noko som manglar her? Bruk Vegårshei Viltlag knappen i knapperada øverst.  


Mat av vilt

Offentleg:

       
Fylkesmannen rovdyr 

Prosjekt, foring, viltåker, beitetaksering og forskning: Sjå her.

Hund:
Jakt                               
Norgeskart.no                 

Andre viltlag, Skyttarlag samt Jeger og Fiskarlag
                    Søkesider   
Linkar                             Diverse: kikk her 
Er det noko du ikkje finn når du søker oppe på denne sida? Gå til: 
og sjå og/eller søk der.

Er det noko du vil ha med på sida/informera oss om, retta på eller tipsa oss om? I såfall send oss ein e-post om dette! 
 
Dersom e-postprogrammet ditt startar når du klikkar på linken over: høgreklikk på linken og velg "Kopier e-postadresse" og lim så dette inn i adressefeltet på ein ny e-post. Eventuelt kan du skriva inn adressa direkte i adressefeltet.
Adressa : viltlag(krøllalfa)gmail.com

Redaktør:     
Endre Røynstrand   
Teknisk ansvarleg:
Niels Garmann-Johnsen

Undersider (48): Vis alle
Comments