Konzultáció

   Csecsemőmérleg és légzésfigyelő

   Gyermekek után járó ellátások

   Biztosított szülők ellátásai

   Nem biztosított szülők ellátásai

   családi pótlék: nevelési ellátás, iskoláztatási támogatás

   gyermekgondozási segély

   gyermeknevelési támogatás

   anyasági támogatás

   táppénz

    

   gyermekápolási táppénz

    

   terhességi-gyermekágyi segély

    

   gyermekgondozási díj

    

   gyermek után járó pótszabadság

    

   az apát megillető szabadság

    

   A gyermeket nevelő szülők egyéb ellátásai

   rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

   rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

   óvodáztatási támogatás

   gyermektartásdíj megelőlegezése

   étkezési térítési díjkedvezmény

   ingyenes tankönyvellátás

   életkezdési támogatás (BABAKÖTVÉNY)
   Anyasági támogatás:

   Minden szülő nőt megillet. Feltétele: terhessége alatt legalább négy alkalommal – koraszülés esetén egyszer – részt vegyen terhesgondozáson.

   Az igényt – Kérelem anyasági támogatás megállapítására – formanyomtatványon a munkáltatóhoz kell benyújtani, vagy a lakóhely szerint illetékes megyei Kincstárhoz.

   Összege: az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 225 %-a ikrek esetén gyermekenként 300%. 180 napon belül kell igényelni.

    

   Bővebb információ: http://www.allamkincstar.gov.hu/maganszemelyek/anyasagi_tamogatas

   Nyomtatvány letöltése: http://www.allamkincstar.gov.hu/maganszemelyek/anyasagi_tamogatas/2

    

   Terhességi-gyermekágyi segély:

   A szülés várható időpontja előtt négy héttel, ill. a szülés napjától igénybe vehető. A szülési szabadság időtartama 168 nap. Annak a nőnek jár, aki a szülést megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt.

   Az előzetes 365 napi biztosítási időbe beszámítják: a táppénzt, GYES, GYED folyósítását, közép - vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideig folytatott tanulmányok idejéből 180 napot.

   Összege a napi átlagkereset 70%-a. A szülést megelőző naptári évben elért, egészségbiztosítási járulék alapját képező jövedelem naptári napi átlaga alapján állapítják meg. Visszamenőleg legfeljebb 6 hónapra érvényesíthető.

   Az igényt a munkáltatóhoz kell benyújtani, ill. vállalkozóknál a megyei kormányhivatal egészségbiztosítási szakigazgatási szervénél.

   Az igényt az – Igénybejelentés táppénz, terhességi gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez – elnevezésű nyomtatványon kell benyújtani.

    

   Bővebb információt az alul lévő webcímen talál a „Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról 2012” fül alatt.

    

   Gyermekgondozási díj (GYED):

   A szülési szabadság lejártától jár a jogosultságot megelőző 2 éven belül megszerzett biztosításban töltött napoknak megfelelő időtartamra, maximum a gyermek 2 éves koráig a munkaviszony idejével arányosan. Anya, apa is igénybe veheti, ha a szülést megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt és a gyermeket saját háztartásában neveli.

   Összege: naptári napi átlagkereset 70%-a, de legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 %-a. Összegéből 10% nyugdíjjárulékot, valamint személyi jövedelemadó előleget vonnak.

   Folyósítása alatt keresőtevékenységet NEM lehet folytatni (még 4 órában sem)!

   Az igénybejelentést a munkáltatóhoz, a kincstárhoz, a megyei kormányhivatal egészségbiztosítási szakigazgatási szervéhez (pl. egyéni vállalkozó) lehet benyújtani. Ugyanitt lehet az igénybejelentő nyomtatványhoz is hozzájutni.


   Gyermekgondozási segély (GYES):

   A nem biztosított szülők igényelhetik a szülés napjától a gyermek 2 éves koráig, ill. a GYED lejárta után, ill. a tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermek 10. életévének betöltéséig. Ikreknél a tankötelesség eléréséig.

   A szülő a gyermek l éves koráig a GYES alatt kereső tevékenységet nem folytathat. Egy éves kor után heti 30 órát meg nem haladó, vagy otthonában időbeli korlátozás nélkül folytathat keresőtevékenységet. Összege: az öregségi nyugdíj legkisebb összegével azonos.

   2012-ben 28 500 Ft, ikergyermekek esetén gyermekenként.

   Bármelyik szülő igénybe veheti. Az ellátás iránti kérelmet – Kérelem gyermekgondozási segély megállapítására nyomtatványon – az igénylő lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes Kincstárnál kell benyújtani.

    

   Bővebb információ: http://www.allamkincstar.gov.hu/ugyfel-tajekoztato/gyermekgondozas

                                  http://www.allamkincstar.gov.hu/maganszemelyek/gyermekgondozasi_segely

   Nyomtatvány letöltése:

   http://www.allamkincstar.gov.hu/maganszemelyek/gyermekgondozasi_segely/2

    

   Családi pótlék:

   Visszamenőleg csak egy tárgyhóra, ill. az azt megelőző 2 hónapra jár. Ezért tanácsos a szülést követő 60 napon belül igényelni.

   Összegek:                                                                               Egyedül állónak:                              

   -1 gyermek után:                      12200 Ft                                        13700ft               

   -2 gyermek után:                      13300 Ft/ fő                                   14800 Ft                                       

   -3 gyermek után:                      16000 Ft/ fő                                   17000 Ft

   -tartósan beteg gyermek u..      23300 Ft                                        25900 Ft

   Kérelem családi pótlék megállapítására – című formanyomtatványon kell benyújtani a munkáltatóhoz vagy a lakóhely szerint illetékes Kincstárhoz.

    

   Bővebb információ: http://www.allamkincstar.gov.hu/ugyfel-tajekoztato/csaladi_potlek

          http://www.allamkincstar.gov.hu/maganszemelyek/csaladi_potlek

   Nyomtatvány letöltése: http://www.allamkincstar.gov.hu/maganszemelyek/csaladi_potlek/2

   Gyermeknevelési támogatás (GYET):

   3 vagy több gyermeket otthonnevelő szülő részére. A legkisebb gyermek 2 éves korától 8 éves koráig. Összege: 2012-ben 28 500Ft.

    

   Bővebb információ: http://www.allamkincstar.gov.hu/ugyfel-tajekoztato/gyermekneveles

   http://www.allamkincstar.gov.hu/maganszemelyek/gyermeknevelesi_tamogatas

   Nyomtatvány letöltése:

   http://www.allamkincstar.gov.hu/maganszemelyek/gyermeknevelesi_tamogatas/2

    

   Családi adókedvezmény:

   Igényelheti az, aki gyermek után családi pótlékra jogosult, illetve az anya, vagy vele közös háztartásban élő házastársa a terhesség 91. napjától. A magánszemély összevont adóalapját csökkenti.

   További információt a lenti linken talál, illetőleg forduljon munkáltatójához.

        

   Gyermekvédelmi kedvezmények:

   Rászorultsági alapon jár. Részletes tájékoztatást az alul lévő webcímen talál a „Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról 2012” fül alatt.

    

   Babakötvény:

   Az államkincstár automatikusan elindítja, amelyről írásban értesítést küld.

    

   Bővebb információ az alábbi linkeken:

   http://www.allamkincstar.gov.hu/ugyfel-tajekoztato/babakotveny

   http://www.allamkincstar.gov.hu/ugyfel-tajekoztato/babakotveny/6

    

   Gyermekápolási táppénz:

   1és 3 év között:    84  nap gyermekenként és évente

   3 és 6 év között:   42 nap gyermekenként és évente; egyedül állónak 84 nap

   6 és 12 év között  14 nap gyermekenként és évente; egyedül állónak 28 nap

    

   Pótszabadság a gyermekek után:

   Annak az évnek a végéig jár, amelyikben a 16. életévet betöltötte a gyermek

   -1 gyermek után:                      2 nap

   -2 gyermek után:                      4 nap

   -2-nél több gyermek után:        7 nap

   Az apáknak a gyermek születésekor 5 nap munkaidő kedvezmény jár: a gyermek 2 hónapos koráig kérhető.

    

   Bővebb információ: http://www.allamkincstar.gov.hu/ugyfel-tajekoztato/apak-munkaidokedvezmeny

    

   Kismamabérlet:

   Tájékoztató: http://www.allamkincstar.gov.hu/maganszemelyek/kismamaberlet

    

   Kirendeltségek:


   Magyar Államkincstár Családtámogatási Kirendeltsége:

    

   Budapest. XIII. Váci út 71.  Tel: (+36-1) 452-2910

   Levelezési cím: 1388. Bp. Pf.: 74.

    

   Magyar Államkincstár központi telefonos ügyfélszolgálat:

   (+36-1) 452-2910, (+36-30) 344-0045, (+36-70) 460-9005, (+36-20) 881-9535

    

   Nyitva tartás: hétfő-kedd: 8:00 – 15:00

       szerda: 8:00 – 17:30

               csütörtök-péntek: 8:00 – 12:00

    

   OEP Központi Hivatal:

   Bp. XIII. Teve u. 1/b Tel: (+36-1) 350-2001

   Nyitva tarás: hétfő – csütörtök: 8:00 – 16:00

              péntek:: 8:00 – 14:00


   További hasznos linkek:

   http://www.oep.hu/portal/page?_pageid=34,1&_dad=portal&_schema=PORTAL

   http://www.allamkincstar.gov.hu/

   http://munkanelkuli.hu/news.php?extend.86

    

   Az alábbi linken az összes témában talál bővebb és naprakész információkat:


   http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-eroforras-miniszterium/szocialis-csaladi-es-ifjusagugyert-felelos-allamtitkarsag/hirek/csaladi-tudakozo-tajekoztatas-tanacsadas