Gyermekek után járó ellátások

Biztosított szülők ellátásai

Nem biztosított szülők ellátásai

családi pótlék: nevelési ellátás, iskoláztatási támogatás

gyermekgondozási segély

gyermeknevelési támogatás

anyasági támogatás

táppénz

 

gyermekápolási táppénz

 

terhességi-gyermekágyi segély

 

gyermekgondozási díj

 

gyermek után járó pótszabadság

 

az apát megillető szabadság

 

A gyermeket nevelő szülők egyéb ellátásai

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

óvodáztatási támogatás

gyermektartásdíj megelőlegezése

étkezési térítési díjkedvezmény

ingyenes tankönyvellátás

életkezdési támogatás (BABAKÖTVÉNY)
Anyasági támogatás:

Minden szülő nőt megillet. Feltétele: terhessége alatt legalább négy alkalommal – koraszülés esetén egyszer – részt vegyen terhesgondozáson.

Az igényt – Kérelem anyasági támogatás megállapítására – formanyomtatványon a munkáltatóhoz kell benyújtani, vagy a lakóhely szerint illetékes megyei Kincstárhoz.

Összege: az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 225 %-a ikrek esetén gyermekenként 300%. 180 napon belül kell igényelni.

 

Bővebb információ: http://www.allamkincstar.gov.hu/maganszemelyek/anyasagi_tamogatas

Nyomtatvány letöltése: http://www.allamkincstar.gov.hu/maganszemelyek/anyasagi_tamogatas/2

 

Terhességi-gyermekágyi segély:

A szülés várható időpontja előtt négy héttel, ill. a szülés napjától igénybe vehető. A szülési szabadság időtartama 168 nap. Annak a nőnek jár, aki a szülést megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt.

Az előzetes 365 napi biztosítási időbe beszámítják: a táppénzt, GYES, GYED folyósítását, közép - vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideig folytatott tanulmányok idejéből 180 napot.

Összege a napi átlagkereset 70%-a. A szülést megelőző naptári évben elért, egészségbiztosítási járulék alapját képező jövedelem naptári napi átlaga alapján állapítják meg. Visszamenőleg legfeljebb 6 hónapra érvényesíthető.

Az igényt a munkáltatóhoz kell benyújtani, ill. vállalkozóknál a megyei kormányhivatal egészségbiztosítási szakigazgatási szervénél.

Az igényt az – Igénybejelentés táppénz, terhességi gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez – elnevezésű nyomtatványon kell benyújtani.

 

Bővebb információt az alul lévő webcímen talál a „Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról 2012” fül alatt.

 

Gyermekgondozási díj (GYED):

A szülési szabadság lejártától jár a jogosultságot megelőző 2 éven belül megszerzett biztosításban töltött napoknak megfelelő időtartamra, maximum a gyermek 2 éves koráig a munkaviszony idejével arányosan. Anya, apa is igénybe veheti, ha a szülést megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt és a gyermeket saját háztartásában neveli.

Összege: naptári napi átlagkereset 70%-a, de legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 %-a. Összegéből 10% nyugdíjjárulékot, valamint személyi jövedelemadó előleget vonnak.

Folyósítása alatt keresőtevékenységet NEM lehet folytatni (még 4 órában sem)!

Az igénybejelentést a munkáltatóhoz, a kincstárhoz, a megyei kormányhivatal egészségbiztosítási szakigazgatási szervéhez (pl. egyéni vállalkozó) lehet benyújtani. Ugyanitt lehet az igénybejelentő nyomtatványhoz is hozzájutni.


Gyermekgondozási segély (GYES):

A nem biztosított szülők igényelhetik a szülés napjától a gyermek 2 éves koráig, ill. a GYED lejárta után, ill. a tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermek 10. életévének betöltéséig. Ikreknél a tankötelesség eléréséig.

A szülő a gyermek l éves koráig a GYES alatt kereső tevékenységet nem folytathat. Egy éves kor után heti 30 órát meg nem haladó, vagy otthonában időbeli korlátozás nélkül folytathat keresőtevékenységet. Összege: az öregségi nyugdíj legkisebb összegével azonos.

2012-ben 28 500 Ft, ikergyermekek esetén gyermekenként.

Bármelyik szülő igénybe veheti. Az ellátás iránti kérelmet – Kérelem gyermekgondozási segély megállapítására nyomtatványon – az igénylő lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes Kincstárnál kell benyújtani.

 

Bővebb információ: http://www.allamkincstar.gov.hu/ugyfel-tajekoztato/gyermekgondozas

                               http://www.allamkincstar.gov.hu/maganszemelyek/gyermekgondozasi_segely

Nyomtatvány letöltése:

http://www.allamkincstar.gov.hu/maganszemelyek/gyermekgondozasi_segely/2

 

Családi pótlék:

Visszamenőleg csak egy tárgyhóra, ill. az azt megelőző 2 hónapra jár. Ezért tanácsos a szülést követő 60 napon belül igényelni.

Összegek:                                                                               Egyedül állónak:                              

-1 gyermek után:                      12200 Ft                                        13700ft               

-2 gyermek után:                      13300 Ft/ fő                                   14800 Ft                                       

-3 gyermek után:                      16000 Ft/ fő                                   17000 Ft

-tartósan beteg gyermek u..      23300 Ft                                        25900 Ft

Kérelem családi pótlék megállapítására – című formanyomtatványon kell benyújtani a munkáltatóhoz vagy a lakóhely szerint illetékes Kincstárhoz.

 

Bővebb információ: http://www.allamkincstar.gov.hu/ugyfel-tajekoztato/csaladi_potlek

       http://www.allamkincstar.gov.hu/maganszemelyek/csaladi_potlek

Nyomtatvány letöltése: http://www.allamkincstar.gov.hu/maganszemelyek/csaladi_potlek/2

Gyermeknevelési támogatás (GYET):

3 vagy több gyermeket otthonnevelő szülő részére. A legkisebb gyermek 2 éves korától 8 éves koráig. Összege: 2012-ben 28 500Ft.

 

Bővebb információ: http://www.allamkincstar.gov.hu/ugyfel-tajekoztato/gyermekneveles

http://www.allamkincstar.gov.hu/maganszemelyek/gyermeknevelesi_tamogatas

Nyomtatvány letöltése:

http://www.allamkincstar.gov.hu/maganszemelyek/gyermeknevelesi_tamogatas/2

 

Családi adókedvezmény:

Igényelheti az, aki gyermek után családi pótlékra jogosult, illetve az anya, vagy vele közös háztartásban élő házastársa a terhesség 91. napjától. A magánszemély összevont adóalapját csökkenti.

További információt a lenti linken talál, illetőleg forduljon munkáltatójához.

     

Gyermekvédelmi kedvezmények:

Rászorultsági alapon jár. Részletes tájékoztatást az alul lévő webcímen talál a „Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról 2012” fül alatt.

 

Babakötvény:

Az államkincstár automatikusan elindítja, amelyről írásban értesítést küld.

 

Bővebb információ az alábbi linkeken:

http://www.allamkincstar.gov.hu/ugyfel-tajekoztato/babakotveny

http://www.allamkincstar.gov.hu/ugyfel-tajekoztato/babakotveny/6

 

Gyermekápolási táppénz:

1és 3 év között:    84  nap gyermekenként és évente

3 és 6 év között:   42 nap gyermekenként és évente; egyedül állónak 84 nap

6 és 12 év között  14 nap gyermekenként és évente; egyedül állónak 28 nap

 

Pótszabadság a gyermekek után:

Annak az évnek a végéig jár, amelyikben a 16. életévet betöltötte a gyermek

-1 gyermek után:                      2 nap

-2 gyermek után:                      4 nap

-2-nél több gyermek után:        7 nap

Az apáknak a gyermek születésekor 5 nap munkaidő kedvezmény jár: a gyermek 2 hónapos koráig kérhető.

 

Bővebb információ: http://www.allamkincstar.gov.hu/ugyfel-tajekoztato/apak-munkaidokedvezmeny

 

Kismamabérlet:

Tájékoztató: http://www.allamkincstar.gov.hu/maganszemelyek/kismamaberlet

 

Kirendeltségek:


Magyar Államkincstár Családtámogatási Kirendeltsége:

 

Budapest. XIII. Váci út 71.  Tel: (+36-1) 452-2910

Levelezési cím: 1388. Bp. Pf.: 74.

 

Magyar Államkincstár központi telefonos ügyfélszolgálat:

(+36-1) 452-2910, (+36-30) 344-0045, (+36-70) 460-9005, (+36-20) 881-9535

 

Nyitva tartás: hétfő-kedd: 8:00 – 15:00

    szerda: 8:00 – 17:30

            csütörtök-péntek: 8:00 – 12:00

 

OEP Központi Hivatal:

Bp. XIII. Teve u. 1/b Tel: (+36-1) 350-2001

Nyitva tarás: hétfő – csütörtök: 8:00 – 16:00

           péntek:: 8:00 – 14:00


További hasznos linkek:

http://www.oep.hu/portal/page?_pageid=34,1&_dad=portal&_schema=PORTAL

http://www.allamkincstar.gov.hu/

http://munkanelkuli.hu/news.php?extend.86

 

Az alábbi linken az összes témában talál bővebb és naprakész információkat:


http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-eroforras-miniszterium/szocialis-csaladi-es-ifjusagugyert-felelos-allamtitkarsag/hirek/csaladi-tudakozo-tajekoztatas-tanacsadas