ภาพกิจกรรมการเรียน

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ นักเรียนอาชีวะ ประกอบคอม


คำอธิบายการใส่ข้อมูลลงใน ผลงานดีเด่น แต่ละชิ้นงาน
ควรประกอบด้วย (ข้อความสีแดงสามารถลบทิ้งได้ หรือ
เขียนเกรินนำสั้น ๆ)
ชื่อผลงานดีเด่นชื้นที่ 1
ชิ้นงาน...........................
 เขียนเกรินนำสั้น ๆ ...คำอธิบายการใส่ข้อมูลลงใน ผลงานดีเด่น แต่ละชิ้นงาน
ควรประกอบด้วย (ข้อความสีแดงสามารถลบทิ้งได้ หรือ
เขียนเกรินนำสั้น ๆ)
ชื่อผลงานดีเด่นชื้นที่ 2
ชิ้นงาน...........................
 เขียนเกรินนำสั้น ๆ ...คำอธิบายการใส่ข้อมูลลงใน ผลงานดีเด่น แต่ละชิ้นงาน
ควรประกอบด้วย (ข้อความสีแดงสามารถลบทิ้งได้ หรือ
เขียนเกรินนำสั้น ๆ)
ชื่อผลงานดีเด่นชื้นที่ 3
ชิ้นงาน...........................
 เขียนเกรินนำสั้น ๆ ...คำอธิบายการใส่ข้อมูลลงใน ผลงานดีเด่น แต่ละชิ้นงาน
ควรประกอบด้วย (ข้อความสีแดงสามารถลบทิ้งได้ หรือ
เขียนเกรินนำสั้น ๆ)
ชื่อผลงานดีเด่นชื้นที่ 4
ชิ้นงาน...........................
 เขียนเกรินนำสั้น ๆ ...คำอธิบายการใส่ข้อมูลลงใน ผลงานดีเด่น แต่ละชิ้นงาน
ควรประกอบด้วย (ข้อความสีแดงสามารถลบทิ้งได้ หรือ
เขียนเกรินนำสั้น ๆ)
ชื่อผลงานดีเด่นชื้นที่ 5
ชิ้นงาน...........................
 เขียนเกรินนำสั้น ๆ ...คำอธิบายการใส่ข้อมูลลงใน ผลงานดีเด่น แต่ละชิ้นงาน
ควรประกอบด้วย (ข้อความสีแดงสามารถลบทิ้งได้ หรือ
เขียนเกรินนำสั้น ๆ)
ชื่อผลงานดีเด่นชื้นที่ 6
ชิ้นงาน...........................
 เขียนเกรินนำสั้น ๆ ...
ข่าวสารคอมพิวเตอร์


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ logo ศอส
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เส้น png

               
       
  
  
  
  
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เส้น png

               

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เส้น png