Відеотека "Педагогічний досвід освітян Миколаївщини"

    Шановні педагоги! Пропонуємо Вам відвідати  на порталі МОІППО систематизовану відеотеку "Панорама педагогічних ідей"
                                                


Передовий досвід не має термінів служби:  він зберігає значимість, поки корисний. Досвідом треба вміти розпорядитися. Його можна омертвити, ігнорувати,  однак можна і змусити працювати, розвиватися, збагачувати практику. (А.І.Смалюк)
 1. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ВИЯВЛЕННЯ, ВИВЧЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

2. УСЕ ПРО ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД. Методичнірекомендації звивчення, узагальнення, поширення 

3. Вивчення, узагальнення та поширення ППД

4. Вивчення, узагальнення та поширення ППД


У серці з кобзарем

У СЕРЦІ З КОБЗАРЕМ.mpg

Бенчмаркінг

Для метод ради 20 06 2014


На базе Николаевского областного института последипломного педагогического образования проводится Ежегодный заочный областной конкурс видеоматериалов «Педагогический опыт педагогов региона». Конкурс проводится в следующих Номинация:

«Инновационные технологии в дошкольном, начальном и внешкольному образовании»;

«Инновационные технологии в учебно-воспитательном процессе»;

«Инновационные технологии в управленческой деятельности»;

«Инновационные технологии в методической деятельности»;

«Инновационные технологии в работе практических психологов»;

«Инновационные технологии в работе с одаренной молодежью».

К участию в конкурсе представляются Портфолио с видеоматериаламы педагогических работников (коллективов) учебных заведений (районов (городов) области).

Наиболее интересные работы Представлены из опыта организации инклюзивного образования, методической работы по подготовке педагогов к использованию цифровых технологий в учебно-воспитательном процессе, работы с молодыми специалистами, использование интерактивной доски SmartBord, опыт опытно-экспериментальной деятельности при преподавании естественно-математических дисциплин, внедрения идей В . Сухомлинского в практику работы учителей начальных классов, опыт формирования духовно-творческого развития учащихся средствами ИКТ при преподавании предметов художественно-эстетического цикла, инновационный опыт работы практических психологов в контекстах «Школы содействия здоровью» и в условиях профильные обучения, экологические мини-проекты в формирование экологического сознания детей дошкольного возраста, опыт модернизации деятельности методической службы дошкольного учебного заведения средствами ИКТ.

В большинстве видеоматериалов содержательно и логично Представлены ведущие идеи опыта, продемонстрировано сущность нового, собственного, в полной мере раскрыто представлен опыт, Который подкреплено практической результативности, инновационнымы педагогическими и цифровыми технологиями и высоким профессионализмом внедрения авторских педагогических идей. По результатам конкурса членами жюри определены победители по каждой номинации.


Педагогический опыт педагогов регионаопыт педагогов регионаопыт педагогов опыт педагогов региона психологического опыта педагогический конкурс "Учитель года" официальный сайт  http://ur.gov.ua/ учителя - новаторы конкурс http://www.microsoft.com/ukraine / education / partnersinlearning / teacher.mspx школы -  - новаторы форум  http://www.microsoft.com/ukraine/education/partnersinlearning/forum.mspx

  Карта "Педагогічний досвід освітян Миколаївщини" (2015 -2017 рр.)

 

Педагогічний досвід освітян Миколаївської області (2015-2017 р.р.https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1yCGDGV35Ex3BxTaienUFcfc0bXk&ll=47.413298249120736%2C31.663971599999968&z=8

 


Бенчмаркінг

  

ПАСПОРТ ІННОВАЦІЇ

 

1.     Назва та форма інновації

Електронна карта адрес передового педагогічного досвіту освітян регіону

2. Рівень інновації

регіональний

3. Автор/розробники/координатор

Відповідальна особа:

Бабійчук В. Г.

Адміністрування, конвертування та розміщення на сайті:

Нотич О. О., Ільченко О. В.

4. Мета, очікувані результати

Створення інтегрованого он-лайн середовища з мітками на електронній карті  адрес передового педагогічного досвіду для підтримки навчальної, методичної, дослідницької та просвітницької мережевої діяльності освітян Миколаївської області.

1. Педагогічні та науково-педагогічні працівники створюють портфоліо з відеоматеріалами (відеоролики, мультимедійні презентації, брошури), яке підтримує педагогічну майстерність, популяризує педагогічні здобутки освітян області та сприяє впровадженню їх у практику роботи.

2. Педагогічні та науково-педагогічні працівники навчаються за допомогою сервісів веб 2.0. у мережі Інтернет поширювати досвід упровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес, управлінську та методичну діяльність, у роботу практичних психологів та роботу з обдарованою молоддю, у дошкільну, початкову та позашкільну освіту, використовуючи мітки (позначки) на електронних картах для активізації найефективніших форм і методів педагогічного керівництва процесом розвитку національної свідомості педагогів та учнів, здійснюють подальший розвиток інтелектуального потенціалу, інформаційної культури та педагогічної майстерності освітян регіону.

3. Педагогічні та науково-педагогічні працівники здійснюють порівняльний аналіз методологічних концепцій досвіду різних напрямів педагогічної діяльності та визначають перспективи їх наукових досліджень і прогнозів, утверджують авторитет та престиж педагогічних і науково-педагогічних працівників регіону.

5. Учасники

Педагогічні та науково-педагогічні працівники Миколаївської області

6. Напрям застосування/впровадження

Організаційна, методична і просвітницька підтримка та навчальний процес на основі проектної діяльності його учасників, стосовно розширення інтегрованого он-лайн середовища з розміщенням портофоліо відеоматеріалів на порталі МОІППО та мітками на електронній карті  адрес інноваційного педагогічного досвіду.

7. Опис/зміст інновації

8. Терміни/етапи

Постійно

9. Партнери співпраці/ бажаний характер співпраці

Навчальні заклади Миколаївської області

Напрями:

-         інноваційна навчальна  діяльність

-         інноваційна методична  діяльність

-         інновації в організаційній діяльності

-         інноваційна просвітницька діяльність


 Всеукраинский конкурс мультимедийных проектов "Спасти от забвения"

В эпоху цифровых технологий, уважение к исторической памяти побуждает построить новую, незаидеологизовану национальную историю украинской науки и культуры, которой предшествовали годы невероятных человеческих испытаний, многочисленных страданий и бедствий. Именно ХХ век стал настоящей историей Украины, когда происходили важные события: много выдающихся сражений, Украинская революция, Провозглашение независимости Украины, Конституции Украины ... Поэтому, Подчеркивая особую роль учителя как носителя новых знаний, ретранслятора созданной предшествующим поколениями информации, воспитателя гуманистических идеалов гражданского общества, последипломное образование направила деятельность учителя и его учеников в русло исследовательской проектно-мультимедийной направленности учебно-воспитательного процесса, с целью развития творческого, инновационного потенциала личности с критическим мышлением, способных к использованию современных ИКТ, сервисов социальных сетей и формирование навыков XXI века.

Актуальность мультимедийного проекта «Спасти от забвения» обусловлена ​​индивидуализации самостоятельного исследования учащихся и создания ими собственных мультимедийных проектов, спецификой организации учебно-воспитательного процесса в открытом цифровой среде, где педагог Выступает лишь в роли координатора и наставника уникального поискового процесса, а также личным ученический опытом, их творческими возможностями и природными детскими способностями.

Цель мультимедийного проекта - Формировать умение собирать источники устной истории (семейных преданий, брать интервью и описывать воспоминания непосредственных участников и свидетелей событий прошлого) и ИТ-компетентности, а также развивать навыки построения исследованных историй в форме мультимедийных презентаций, акцентируя внимание на основные ключевые моменты судьбы семьи или семьи в истории ХХ века. воспитывать любовь и уважение к родным, память к истории прошлого и информационную культуру.

Участники проекта: учащиеся и их родители, учителя общеобразовательных школ - все, кто интересуется историей Украины.

Ожидаемые результаты:

 • ·         создать мультимедийные проекты, в которых выражается свой ​​взгляд на историю Украины ХХ ст. через собственную семейную историю на тему «Спасти от забвения»;
 • ·          выполнить мультимедийный проект в любой из программ Movie Maker, Mikrosoft Power Point или других программах пригодных для просмотра на компьютере со стандартным программным обеспечением;
 • ·         создать региональный банк любительских мультимедийных проектов .

Шаги НОИППО с целью пропаганды и популяризации проекта - проведен ряд мероприятий в Николаевской области: 

 • разосланы письма в участие во Всеукраинских конкурсах мультимедийных проектов «Спасти от забвения»; 
 • проведены консультации и оказана консалтинговую помощь с образцами мультимедийных проектов и требованиями к конкурсным работам; 
 • создан региональный банк любительских ученических мультимедийных проектов в форме презентаций и видеороликов (13 работ); 
 • часть работ размещены в виртуальной среде сети «Партнерство в образовании», в частности, в сопровождающих материалах ученических работ Х Всеукраинский конкурса «Учитель-новатор»;
 •  лучшие мультимедийные проекты и видеоролики Размещенные на этом сайте, в рубрике мультимедийных проектов «Спасти от забвения».
   
 
 • Банк любительских мультимедийных проектов

  Папка на Google Диске


Comments