המשורר

המשורר  ונודו

 

המשורר  ונודו

 

המשורר  כותב שיר ונוד נופח

הנוד מתרעם

על כבודו שנפגם

אך המשורר שוכח

 

עוברים הלילות

חולפים הימים

תנים חולים

חולדות מיללות

 

נשארת עצבות  ותוגה

סירחון  עתידי

ומשורר ונודו

כתייר וכלבו

Comments