Cuộc sống tươi đẹp ơi!
Mr. Suu
Thật lòng mà nói những điều tôi nói đều không thật lòng...!