HỘI NGHỊ VCCA 2013

 
 

       
 
  
 
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH  VÀ CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT
(FINAL PROGRAM)
CỦA HỘI NGHỊ CÓ THỂ XEM Ở  CÁC TRANG
 
FINAL PROGRAM OF THE VCCA-2013 IS AVAILABLE AT THE PAGES
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=====================================================================
 
       
 
Tiếp theo thành công của Hội nghị VCCA-2011  (https://sites.google.com/site/vcca2011/ ) tại Hà nội, năm nay là Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 về Điều khiển và Tự động hóa VCCA-2013  được Hội Tự động hoá Việt Nam phối hợp với Đại học Đà Nẵng, Chương trình Nghiên cứu khoa học quốc gia Cơ khí-Tự động hóa KC-03 và Sở khoa học và Công nghệ Đà Nẵng tổ chức.
 
Thời gian tổ chức Hội nghị:         22-23/11/2013
 
 
Địa điểm tổ chức Hội nghị:            
                                                            Đại Học Đà Nẵng
 
                                   41 Lê Duẩn, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
 
Tiêu chí Hội nghị:        
 
Điều khiển  và Tự động hóa cho sự phát triển khu vực miền Trung
  
Mục tiêu hội nghị:
 • Thúc đẩy hoạt động đào tạo, nghiên cứu và sản xuất trong lĩnh vực Điều khiển và Tự động hóa cho khu vực miền Trung.
 • Xây dựng một diễn đàn trao đổi hợp tác khoa học công nghệ cho cộng đồng các chuyên gia, các nhà quản lý, các doanh nghiệp trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực khoa học điều khiển và công nghệ tự động hoá
 • Tạo điều kiện giới thiệu những sản phẩm nghiên cứu khoa học vào thực tiễn.
Cơ quan bảo trợ:
 
 • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt nam
 • Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt nam
 • Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Bộ Công Thương
 • Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng

Cơ quan đồng tổ chức:

 • Hội Tự động hóa Việt nam
 • Đại học  Đà Nẵng
 • Chương trình Nghiên cứu khoa học quốc gia Cơ khí-Tự động hóa
 • Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Đà Nẵng
 

 CÁC MỐC THỜI GIAN:

 • Thời gian nhận bài:                                 
 •  

   

                01/06/ - 20/08/2013   31/08/2013  

   

 • Thông báo chấp nhận bài
 •                      05/10/ - 10/10/2013               

 • Nộp bài hoàn thiện (camera-ready version):  
 •                     20/10/ - 20/10/2013

 • Đăng ký tham dự Hội nghị:                 
 •                     01/11/ - 23/11/2013

 • Hội Nghị:      22-23/11/2013
 •