Codi de colors

■   Activitats Escolalliurex


Activitats en valencià

Matemàtiques
El rellotge (També en castellà i anglés)
Compta fins 9 (1)
Compta fins 9 (2)
Sèries numèriques (de 2 en 2)
La desena més próxima
Línies
Major/Menor
L'€uro
Llegim números
Escrivim números
Ordena números
Ordena  fins 100
Sèries-1
Sèries-2
Sèries-3
A sumar
Càlcul mental
Sumem
Les taules de multiplicar

Llengua
L'alfabet
Activitats de lectura i escriptura-ELS ALIMENTS
Activitats de lectura i escriptura-EL MATERIAL ESCOLAR
Activitats de lectura i escriptura-LA ROBA
Coses de classe
Activitats de llengua-Iniciació a la lectura
Activitats Clic de lectura per a Educació Infantil i Cicle Inicial
Els músics de Bremen
Paraules
Lectoescriptura amb els fruits de la tardor
L'Abecedari
Els artícles
El/La/L'
Paraules i consonants
Separem paraules
Fem frases
Llegim (paraula-dibuix)
Singular/Plural
Llegim
Llegim (singular-plural, masculí-femení, artícles,..)
Completa frases
Llibre de lectura

Coneixement del Medi 
Els oficis
Els mamífers


Transversals
Els dies de la setmana i els mesos de l'any
Els dies de la setmana
Dictat de colors
Atanció-Discriminació visual