CHUCK SMITH - A Golgota gyülekezetek sajátosságai

A Golgotáról és erről a könyvről 1

Ez a könyv a Golgota mozgalmat megalapozó alapelvekről és fogalmakról szól. A mozgalom terjedése jelentős; egy kis dél-kaliforniai gyülekezetből indult az 1960-as évek közepén, és mára már 1300-nál is több gyülekezetet foglal magába több, mint 30 országban. De a Golgota hatása a mozgalomhoz csatlakozott gyülekezeteknél jóval túlmutat. Tantételeikkel, tanításukkal, evangelizálásukkal és dicsőítésükkel a Golgota gyülekezetek és azok lelkipásztorai a modern keresztény világra is hatással vannak.

Ugyanakkor a Golgota nem olyan, mint a legtöbb felekezet, abban az értelemben, hogy nincs szigorú hierarchikus felépítése. A gyülekezetek és a lelkipásztorok nem állnak jogi vagy anyagi kapcsolatban, hanem a közös hit, a szolgálathoz való hozzáállás, és az egyszerű barátság az, ami összeköti őket. A vezetőket és felvigyázókat nem szavazás által választjuk, hanem – a tökéletlen emberi képességekhez képest a tőlünk telhető legjobban – a felmerülő lehetőségeknél és helyzeteknél a döntéseket Isten akaratának keresésével és a Szentlélek vezetésével hozzuk meg.

Ezek miatt a kiadó megkéri az olvasót, vegye komolyan figyelembe, hogy a könyv egyszerre tartalmaz mind alapelveket, mind pedig egyszerű javaslatokat. E könyv olyan, a Golgota mozgalom alapjait képező elveket tartalmaz, mint például az, hogy nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a Biblia könyveit versről versre tanítjuk. Ugyanakkor van benne néhány olyan elgondolás is, amelyek valójában csak olyan javaslatok, melyek bizonyos időszakok és társadalmi kultúrák tapasztalataiból születtek. A kiadó bízik az olvasóban, hogy gondosan, imádságos szívvel fogja e könyvet olvasni, elég rugalmasan ahhoz, hogy meglássa a különbséget a tényleges alapelvek és a csak adott kultúrákhoz és időkhöz köthető javaslatok között.

A Golgota mozgalmon belül törekszünk arra, hogy egy olyan alapelv szerint szolgáljunk és éljünk, amely túllépi a korok és kultúrák határait. Ez a mi alapelvünk: amikor Isten népét az Igére tanítják, közösségben van Jézussal az Ő Igéjében és Igéje által, és ha a Szentlélek szabadon vezethet minket Jézus megdicsőítésében és mozoghat népe között, akkor ennek eredménye az, hogy Isten népe éretté válik és hatással lesz a világra. Ez a Golgota mozgalom csodálatos gyümölcse, az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. (Zsoltárok 118:23).


Hálás köszönettel:

David Guzik, a Németországi Golgota Bibliaiskola igazgatója2


1 Eredetileg a német kiadás előszava, de a magyar és a többi Egyesült Államokon kívüli kiadáshoz is megfelel – a ford.

2 A forrás mentése itt olvasható.