vATTee honlapja

Kedves Barátom,

Ezen a helyen saját, illetve másokkal közösen végzett keresztény könyvfordításainkat teszem közzé azzal a céllal, hogy a magyar Olvasóknak is hasznukra váljanak azok a könyvek, amelyek üzenete angolul engem is építettek és hatással voltak hitéletemre. A művek eredeti nyelven nyilvánosan is elérhetők az interneten.

Az alábbi könyvek részben vagy egészben már olvashatók:


Andrew Murray: Teljes önátadás

Volt velünk egy istenfélő szolgáló, aki jártas volt a szolgálók kiképzésében. Megkérdeztem tőle, mit mondana, mi az, ami annyira hiányzik az Egyházból, és milyen üzenetet kellene tanítani? Igen halkan, egyszerűen és határozottan válaszolt: „Az egyetlen szükséges dolog az, hogy MAGUNKAT TELJESEN ODAADJUK Istennek.” Tovább >>

Chuck Smith: Krisztus állításai

Ezek Jézus állításai. Nem is kell letagadnunk, eléggé radikálisak. Jézus önmagáról tett állításainak szélsőségessége minden egyes embert egy döntés meghozatala elé állít. El kell fogadnunk, vagy el kell utasítanunk állításait. Tovább >>

Chuck Smith: A Golgota gyülekezetek sajátosságai - lektorálatlan

Mi az, ami a Golgotát megkülönbözteti más, szintén a Bibliában hívő evangéliumi gyülekezetektől? Mindig jó, ha ismerjük azt a páratlan munkát, amit Isten közösségünkben elvégzett. Ha a Golgota ugyanolyan, mint a szomszédos gyülekezet, akkor egyszerűen a kettőt egyesíthetnénk. Viszont ha vannak sajátosságaink, amik megkülönböztetnek minket, akkor Isten tervében van egy páratlan és különleges helyünk. Természetesen vannak gyülekezetek, amelyek nagyban osztoznak velünk hitelveikben és gyakorlataikban. Tovább >>

Chuck Smith: Vigasztalás a gyászolóknak - lektorálatlan

Mi az élet? Mi a halál? Ezek a kérdések mélyen el vannak temetve az emberek agyában. Ezeket a kérdéseket gyakran a tudatalattinkba nyomjuk, de mindig megtalálják az utat és felszínre jönnek, a tudatos szintre, és rendszerint egy kicsit rágódunk rajtuk, mielőtt ismét a tudatalattinkba süllyesztjük. Ezek a kérdések gyakran egy barát, egy rokon, vagy éppen egy híres ember halálakor merülnek fel újra. Komoly lelki vagy fizikai szenvedéstől is feléledhetnek. Ezek a kérdések már a kezdetektől ott jártak az emberek fejében. Mindig ott vannak, és válaszért kiáltanak. Tovább >>

Chuck Smith: A Golgota szolgálati alapelvei - fordítása folyamatban

Mi az egyház célja? Az, hogy dicsőséget szerezzen Istennek, és hogy Isten eszköze lehessen az Úr szolgálatára. Ugyanakkor a gyülekezet a szentek tanítására és építésére is szolgál, hogy a szenteket elvezesse a teljes nagykorúságra, és így részt vállalhassanak a szolgálat végzésében. Tovább >>Aktuális: 

A legrosszabb, ami történhet

Elgondolkoztál már azon, mi lehet a világon a leges-legrosszabb dolog, amit egy ember valaha hallhat? Tovább >>

Prezentációk:

A kiáltó világ

Egy olyan világ, ahol semmi sem állandó, egy olyan Valakiért kiált, aki sohasem változik. Egy olyan világ, ahol mindenért fizetni kell, egy olyan Valakiért kiált, aki gondoskodik. Egy olyan világ, ahol az erőszak uralkodik, egy olyan Valakiért kiált, aki kegyelmet ad és megóv.
Bemutató >> ::  Szöveges >>

Blog:

Nyugodt lesz az életed...


A könyvek közzétételének célja elsősorban nem egy adott gyülekezet vagy mozgalom reklámozása” (bár részben az is), hanem Isten céljainak és élő munkájának bemutatása a magyar Olvasók számára. Olvasásuk váljon mind az Olvasó, mint esetleges gyülekezete épülésére, hogy minél inkább át tudják helyezni tekintetüket saját gyengeségeiről vagy éppen erényeiről és munkálkodásukról az Isten kegyelmének dicsőséges gazdagságában való megnyugvásra. Jézus békességet ígért követőinek, de nem úgy, ahogy a világ adja. Ehhez azonban elengedhetetlen az Ő személyének, hűségének, törődésének és feltétel nélküli szeretetének megismerése.

Mert a kereszténység az elsősorban nem mirólunk szól, hanem Jézusról, és Őróla is úgy, mint a Megfeszítettről. Arról, hogy Jézusnak adatott e világon és a túlvilágon is minden hatalom, és arról, hogy azokkal, akik Őt be- és elfogadták, minden nap velük van. Mert Jézus azért jött, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek.” Azért, hogy a nyomorúságok és próbák ellenére is "örömötök teljes legyen”, amikor Őrajta keresztül segítségül fordulunk a mindenki számára elérhető Istenhez.

Isten elérhető és megismerhető Jézus személyiségében, tetteiben és tanításaiban, de leginkább kereszthalálában és feltámadásában. Amikor közeledett keresztre feszítésének ideje, néhány görög szólt Jézus tanítványainak, hogy Jézust szeretnénk látni”. Egyszerűen csak hallottak Jézus tetteiről és az emberekkel való törődéséről. Ezek a görögök nem egy új vallást akartak, nem egy ceremóniát, nem egy dogmarendszert, nem egy erkölcsrendszert, és nem egy új kultúrát. Ők eredetileg Istent imádni mentek fel egy jeruzsálemi ünnepre, mégis Jézust szerették volna látni. Maga Jézus is azt tanította, hogy Isten imádata egyet jelent azzal, hogy Őt, Jézust megismerik és szeretik. Ezek a görögök tehát Jézussal akartak találkozni. Az élő személyes, testté lett Istennel. S Jézus ekkor mondta, hogy elérkezett az Ő órája, hogy meghaljon minden ember minden bűnéért egyszer és mindenkorra. Hogy a bűnt nem tűrő szent Istent mégis mindenki számára elérhetővé tegye - mindenki számára, aki beismeri, hogy sohasem állhatna a maga erejéből vagy jóságából az igaz Bíró elé. Ezt úgy érte el Jézus, hogy bűnné lett értünk, hogy a bűnös ember igaz, szent és elfogadott lehessen Isten előtt. Ezért jött. Nem elítélni a világot, és nem egy vallást bevezetni. Hanem az embert összehozni Istennel. Engem és téged. Ez az evangélium. S ez a mi üzenetünk. Ez az egyház üzenete. Ezt kell hirdetnie és tanítania. A bűn és a halál vesztét és Isten szeretetének győzelmét. E nélkül nincs létalapja a kereszténységnek. Ahogy az alábbi erőteljes dal is kifejezi:

Nézd ott fent: mi van a kereszten?
Áldozatul adott Tökéletes Élet!
A Szeretet lett odaszegezve
Megtöretett testben: mindez csak értünk lett!

Ez itt Jézus dicsőségben:
A Menny Királya meghalt értem.
Így győzött le bűnt és halált.
Elvégezte: a Menny már nyitva áll!

Ennél több örömet honnan vársz?
Kegyelem által nyert igazi szabadság!
Minden bűn, s rejtegetett szégyen
Vele együtt halt meg: Vele a kereszten!!!

Értünk mindez,
Mindez csak értünk lett!Szeretettel:
Váradi Attila