Почетна

 


ПРОВЕРИТЕ СВОЈЕ ЗНАЊЕ

1. ИЗБАЦИ УЉЕЗА - КОЈА ГРУПА НИЈЕ ЧИНИЛА ВАТРОГАСНЕ ЧЕТЕ У XX ВЕКУ?

            - канташи
            - мердевинари
            - кошаркаши
            - врећаши

    2. ЗАОКРУЖИ ТАЧАН ОДГОВОР-КОЈЕ ПРЕВОЗНО
СРЕДСТВО СУ                       КОРИСТИЛИ ВАТРОГАСЦИ У XX ВЕКУ?
            а) моторе                  б) коње

    3. 
ЗАОКРУЖИ ТАЧАН ОДГОВОР- КОЈЕ ЈЕ ЈЕДИНО ДВД БИЛО АКТИВНО У         ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ?
       
        а) ДВД Пчелица      б) ДВД Матица      в) ДВД Србија

    4.ЗАОКРУЖИ - КОЈИ СЕ ДАТУМ ПРОСЛАВЉА КАО ДАН ВАТРОГАСАЦА?

        а) 30. фебруар   б) 27. септембар    в) 31. децембар


        Одговори:
    1.-ц
    2.-б
    3.-б
    4.-б