Vježba gašenje šumskog požara


Lokacija Borovik, Dol 24.05.2009. 16:00h

Dana 24. svibnja odrzana je vježba gašenja šumskog požara, te rad sa desantnom opremom i prijenosnim pumpama. U vježbi je sudjelovao gasni vlak od 4 vozila s 15 pripadnika operativnih snaga DVD-a Stari Grad.