In memoriam


 

 Marinko Juric ( 1957-2007 )

 

 Rođen 1957. u Pakracu, školu je završio u Daruvaru.

Uključio se kao dragovoljac u postrojbe zbora narodne garde na pocetku agresije na RH. Aktivno sudjeluje u borbenim operacijama na slavonskim ratištima i diljem domovine. Neprestano u pokretu, a zatišjem na ratištima dolazi u posjet svojoj prognaničkoj obitelji u Stari Grad. Tu se rodila nova ljubav između njega i ovo podneblja i on mijenja Slavonske zelene ravnice sa modrim bonacama otoka Hvara.

Sa velikom strasti i iskustvom ukljucuje se u rad radio-amatera otoka Hvara i DVD-a Stari Grad gdje dobrovoljnim radom i profesionalnom odgovornošću postaje član uprave DVD-a.

U njegovoj krvi je pomaganje drugima u nevolji te kao vatrogasac više od desetljeća sudjelovao u svim intervencijama na otoku Hvaru nesebično i samoprijegorno, učeći mlade ovom teškom i opasnom zanatu.

Mi vatrogasci možemo kazati kako je Marinko volio ovaj poziv i ovaj otok više od mnogih koji su na njemu rođeni, dokaz ljubavi za ovaj poziv je i njegova prerana smrt na požarištu ispod Sv.Nikole.

Otišao si onako kako si živio i volio, u intervenciji spašavajuci tuđu imovinu.

Dragi Marinko, hvala ti na svakom trenutku tvoga življenja s nama,hvala tvojoj majci i obitelji, hvala gradu Daruvaru i rodnoj Slavoniji koja nam te je dala.