vatrogasci.stari.grad@gmail.com


     DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO 

 STARI GRAD

Stari Grad

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO STARI GRAD FAROS OTOK HVAR

       Dobrodošli na službenu stranicu DVD-a  Stari Grad

           Ovdje možete saznati informacije o društvu, izvješća o intervencijama, foto i video galerije, novosti


vBulletin statistics

View My Stats


INFORMACIJE O DRUŠTVU

 

TELEFON (0-24)               (021) 765-126

MOBITEL (0-24)            0038591 1931061

E-mail

                                      vatrogasci.stari.grad@gmail.com                                                          

Adresa

   Ivana Meštrovića 4a, 21460 Stari Grad

OTOK HVAR, HRVATSKA

OIB  30948829949


NOVI broj žiro računa kod OTP banke:

HR1324070001100618273


vatrogasci na facebooku:

http://www.facebook.com/profile.php?id=100000245526740


          DVD Stari Grad broji 88 članova 
 

       FOTO GALERIJA:            VIDEO GALERIJA:

 

 

IN MEMORIAM

Marinko Jurić


 

          POSTUPANJE U SLUČAJU POŽARA


         LINKOVI

  

 

Ciljevi Društva:

-          unapređenje sustava zaštite od požara i vatrogastva na području djelovanja/odgovornosti Društva,

-          učinkovita provedba vatrogasne djelatnosti na području djelovanja/odgovornosti Društva,

-          pripremanje vatrogasnog sustava za sudjelovanje u sustavu zaštite i spašavanje,

-          kontinuirano pomlađivanje,

-          osposobljavanje, usavršavanje i uvježbavanje članstva,

-          aktivnosti u pogledu podizanja razine vatrogasne kulture u lokalnoj samoupravi,

-          promicanje značaja dobrovoljnog vatrogastva,

-          razvijanje pozitivnih ljudskih vrijednosti poput solidarnosti, požrtvovnosti, nesebičnosti i prijateljstva.

Djelatnost Društva:

-          gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama,

-          provedba poslova kontrole nad provedbom propisanih mjera zaštite od požara,

-          uključivanje u sustav zaštite i spašavanje prilikom velikih nesreća i katastrofa

-          osposobljavanje i usavršavanje članova temeljem važećih propisa,

-          provedba teorijske nastave i praktičnih vježbi temeljem važećih propisa,

-          organizacija pokaznih vježbi i prezentacija,

-          promidžbene aktivnosti,

-          promicanje vatrogastva kao stručne i humanitarne djelatnosti

-          provedba preventivnih pregleda,

-          rad s vatrogasnom mladeži i podmlatkom,

-          rad s natjecateljskim desetinama,

-          organizacija savjetovanja i seminara,

-          organizacija kulturnih, sportskih, i drugih aktivnosti,

-          sudjelovanje u aktivnostima u zaštiti okoliša;

-          promicanje i zastupanje zajedničkih interesa svojih članova,

-          dodjela strukovnih priznanja i predlaganje dodjele javnih priznanja za svoje zaslužne članove, 

-          suradnja s tijelima jedinica lokalne uprave i samouprave, poduzećima, sredstvima javnog priopćavanja, udrugama i drugim organizacijama radi unapređivanja vatrogastva i zaštite od požara,

-          obavljanje uslužnih djelatnosti (servisiranje vatrogasnih aparata, održavanje vatrogasne tehnike i sl.) u skladu s važećim propisima,

-          organizacija i provedba drugih aktivnosti potrebnih za ostvarivanje ciljeva Društva.
   

 NOVOSTI 

ODLUKA

O mjerama zaštite od požara na otvorenim prostorima

 

Loženjem vatre na otvorenom prostoru u smislu ove Odluke smatra se uporaba vatre izvan zatvorenih odnosno pokrivenih prostora

 

Zabranjeno je loženje vatre na svim otvorenim prostorima u razdoblju od 1. svibnja do 30. rujna

 

Loženje vatre u razdoblju od 1. listopada do 30. travnja može se obavljati ako je osoba prethodno obavijestila o tome neposredno ili putem telefona nadležnu vatrogasnu postrojbu (DVD Stari Grad – 765 126) i od iste ishodila odobrenje za loženje vatre na otvorenom prostoru

Nadzor nad provođenjem odredbi ove Odluke obavlja Policijska uprava Splitsko-dalmatinska

Novčanom kaznom od 500,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba ako:

-         Loži vatru na otvorenom prostoru od 1. svibnja do 3o. Rujna

 

-         ako loženje vatre u razdoblju od 1. listopada do 30. travnja obavlja bez odobrenja nadležne vatrogasne postrojbe

 

*pročišćeni članak

Info: 765 126 ili 112

DVD STARI GRAD

             Izborna skupština DVD-a Stari Grad


07. veljače, 2015. godine


Održana je izborno izvještajna skupština u čitovnici
Hrvatskog doma na kojoj su izabrana sljedeća tijela društva
na mandatno razdoblje od četiri godine:

Upravni odbor:

Nino Sansović, predsjednik
Antoni Ivanković, zapovjednik
Jakov Dulčić, član
Prosper Vlahović, tajnik
Tomo Bogdanić, član
Nikša Dužević, član
Mario Čabrić, član

Nadzorni odbor:

Tomislav Alaupović, predjednik N.O.
Gervazio Roić, član
Toni Roić, član

Zapovjedništvo:

Antoni Ivanković, zapovjednik
Antonio Škarpa, zam. zap.
Petar Perić, zam.zap b.o.

60 godina DVD-a Stari GradDobrovoljno vatrogasno društvo Stari Grad osnovano je 1950. godine, na inicijativu tadašnje Vatrogasne zajednice Dalmacije, a uz veliki dobrinos Milana Kokeze u reaktiviranju i osnivanju Dobrovoljnih vatrogasnih društava na otoku Hvaru, njihovom osposobljavanju, opremanju i organizacijskom učvršćivanju.
Iako povijest, kroz čuvenu vatrogasnu pumpu iz "Malog mista", govori da su određeni oblici vatrogastva postojali i prije ovog datuma, ipak je ovo početak jednog novog ustroja i oblika organiziranja kroz udrugu dobrovoljaca.


Na inicijativu tadašnjeg Mjesnog narodnog odbora Stari Grad, te godine izabrano je i prvo vodstvo DVD-a Stari Grad i to: Nikola Marojević Garbin-predsjednik, Jurica Vranković-komandir i Juraj Šoljan Kaštelanin-zamjenik predsjednika. 1953. godine prvi je član upučen na školovanje za vatrogasca u Varaždin. Bio je to pok. Joško Petrić.


Prvi upravni odbor izabran je 1956.godine a  sačinjavali su ga: Nikola Marojević Garbin-predsjednik, Katija Bogdanić-tajnica, Juraj Šoljan Kaštelanin - blagajnik, Jurica Vranković - komandir čete, Pavle Lučić Lavčević - zamjenik komandira, Stjepko Mišura - komandir voda i Perka Makijanić - sanitetski referent. Iste je godine u Starom Gradu organiziran i prvi vatrogasni tečaj kojeg je vodio Jurica Vranković.

U svom 60-godišnjem radu zabilježili smo mnoge vrijedne rezultate, kadrovski i marerijalni napredak, a u mnogim intervencijama pokazali spremnost u zaštiti ljudi, imovine i prirodnih bogatstava otoka Hvara.detalj sa mjesnog groblja kod polaganja vijenca za preminule vatrogasce


   Sječanje na Marinka..

                                                        

Marinko Jurić, rođen 1957.
u Pakracu, školu je završio u Daruvaru.

Uključio se kao dragovoljac u postrojbe zbora narodne garde na početku agresije na RH. Aktivno sudjeluje u borbenim operacijama na slavonskim ratištima i diljem domovine. Neprestano u pokretu, a zatišjem na ratištima dolazi u posjet svojoj prognaničkoj obitelji u Stari Grad. Tu se rodila nova ljubav između njega i ovog podneblja, pa mijenja Slavonske zelene ravnice sa modrim bonacama otoka Hvara.
Sa velikom strasti i iskustvom uključuje se u rad radio-amatera otoka Hvara i DVD-a Stari Grad gdje dobrovoljnim radom i profesionalnom odgovornošću postaje član uprave DVD-a.
U njegovoj krvi je pomaganje drugima u nevolji te kao vatrogasac više od desetljeća sudjelovao u svim intervencijama na otoku Hvaru nesebično i samoprijegorno, učeći mlade ovom teškom i opasnom zanatu.
Mi vatrogasci možemo kazati kako je Marinko volio ovaj poziv i ovaj otok više od mnogih koji su na njemu rođeni, dokaz ljubavi za ovaj poziv je i njegova prerana smrt na požarištu ispod Sv.Nikole.
Otišao si onako kako si živio i volio, u intervenciji spašavajuci tuđu imovinu.
Dragi Marinko!, hvala ti na svakom trenutku tvoga življenja s nama,hvala tvojoj majci i obitelji, hvala gradu Daruvaru i rodnoj Slavoniji koja nam te je dala.

Neka ti je vječna SLAVA i HVALA... Počivao u miru...

Tvoje kolega iz Dvd-a Stari Grad

Od 1. svibnja stupa na snagu zabrana

paljenja vatre na otvorenom i traje

do 1. listopada

!!!

 

LJUDSKI NEMAR NAJČEŠĆI JE UZROK POŽARA


Dolaskom ljetnih mjeseci,a time i toplijeg i sušnijeg vremena u vremenskom razdoblju od 1. svibnja do 1. listopada na području Splitsko-dalmatinske županije proglašena je velika ili vrlo velika opasnost od požara, pa se shodno tome zabranjuje i svako loženje vatre na otvorenom prostoru!

Loženjem vatre na otvorenom prostoru smatra se loženje vatre izvan zatvorenih, odnosno pokrivenih prostora s osiguranim ložištem, kao što je spaljivanje smeća, korova, suhe trave i žbunja, korištenje improviziranih ložišta vapnara i drugih objekata s otvorenim ložištem, roštilja koji se koriste na mjestima koja nisu određena za tu svrhu te bacanje gorućih i užarenih tvari na otvorene površine.

Čest uzrok požara je i ljudska nepažnja ili nemar, a neki od brojnih načina izazivanja požara u dosadašnjoj praksi bili su odbacivanje gorućih šibica i opušaka u prirodu, paljenje logorske vatre, roštiljanje u prirodi, upotreba upaljača ili šibica kod djece u igri, ostavljanje upaljača u vozilu na dohvat sunčevim zrakama i mnogi drugi. Na svaki od navedenih načina može doći do pojave požara,koji lako izmiče kontroli i najčešće obuhvaća velike površine, pa čovjek postaje nemoćan u njegovom gašenju.

U policiji napominju da je Zakonom o zaštiti od požara za izazivanje požara iz nehaja predviđena novčana kazna od 10 do 50 tisuća kuna, a za namjerno izazivanje požara predviđena je kazna od 100 tisuća do milijun kuna ili kazna zatvora od 30 do 60 dana.

Za sve dodatne informacije potrebno je obratiti se nadležnom vatrogasnom društvu.

DVD STARI GRAD   tel  021 765 126      mob   091 193 1061


Stoga ovim putem još jednom apeliramo na građane da se pridržavaju zakonskih i drugih odredbi i da ne pale vatru na nedozvoljenim mjestima,jer samo jedan mali trenutak nepažnje može imati velike posljedice za ljude i imovinu !                           

   JESTE LI ZNALI...

 • U prvoj minuti svaki se požar može ugasiti čašom vode
 • U drugoj minuti vam treba posuda vode i pomoć druge osobe
 • U trećoj minuti potrebna je cisterna i uvježbana vatrogasna ekipa
 • Prekid dovoda električne struje – gašenjem na prekidaču također izaziva iskrenje što može izazvati eksploziju ukoliko je u prostoriji došlo do puštaja plina                                                                   
 • Plin ima sposobnost razlaganja nekih gumenih tvari stoga ne izrađujte brtvilo sami te upotrebljavajte priključne cijevi nabavljene isključivo u ovlaštenim trgovinama
  Ukoliko plin počne izlaziti pod tlakom iz plinske boce i zapali se, ne trebate se bojati jer zbog građe boce neće doći do eksplozije. Nemojte pokušavati ugasiti plamen a da niste zatvorili dovod plina jer će plin i dalje istjecati u prostoriju.Zaštitite ruke i tijelo i zatvorite ventil na boci.Nakon toga je iznesite na otvoreni prostor i ohladite vodom. Zovite vatrogasce    
 • U ljetnom i sušnom razdoblju, kada su povećane opasnosti od nastajanja i širenja požara držite se slijedećih uputa:
 1. NE palite vatru na otvorenom. Ljeti je paljenje bez nadzora vatrogasaca bilo kakve vatre na otvorenom prostoru strogo zabranjeno!. Za nepoštivanje propisa o zabrani loženja vatre na otvorenim prostorima policija pokreće prekršajne prijave 
 2. Ukoliko je paljenjem vatre nastala veća šteta ili opasnost po ljude i imovinu, protiv počinitelja se podnosi kaznena prijava
 3. Strogo pazite na moguće uzročnike požara, kao npr. opuške, iskrenje, neispravni električni vodovi
 4. Educirajte djecu o požarnim opasnostima 
 5. Oko kuće uklonite otpad i držite okućnicu urednom i bez gorivih materijala kako se eventualni požar na otvorenom ne bi mogao proširiti i na objekt  
 6. Razradite načine gašenja sa sposobnim članovima obitelji.Kod nastanka velikih požara, vatrogasci možda neće moći doći do Vas i Vaše kuće
 7. Upozorite vatrogasce iz Vaše sredine na nedovoljne preventivne mjere zaštite od požara u Vašoj bližoj i daljoj okolini. Ukažite na neispravne aparate za gašenje, hidrantsku mrežu ili ugrožavanje sigurnosti od strane drugih osoba  


  Comments