Bài 3.Truyền thông bằng sóng điện từ.

NGUYÊN TẮC TRUYỀN THÔNG BẰNG SÓNG ĐIỆN TỪ.

1.Mạch dao động kín, hở,  antena:
 • Nguyên tắc thu sóng điện từ dựa vào hiện tượng cộng hưởng điện-từ.
 • Mạch dao động kín: Trường điện-từ bức xạ ra không gian kém.
 • Mạch dao động hở: Trường điện từ bức xạ ra không gian tốt.
 • Antena: là mạch dao động hở dùng để phát hoặc thu sóng điện từ.


               Những dạng khác nhau của antena.

Antena Yagi còn gọi là antena xương cá được dùng phổ biến ở VN.


2.Nguyên tắc truyền thông bằng sóng điện từ:

 •   Máy phát vô tuyến: Micro, camera - Phát sóng cao tần - Biến điệu - Khuếch đại - Antena
                                         Sơ đồ khối của máy phát sóng vô tuyến đơn giản


 • Máy thu vô tuyến: 
  • Nguyên tắc thu sóng điện từ: Hiện tượng cộng hưởng điện từ.
  • Sơ đồ máy thu: Antena - Chọn sóng - Tách sóng - Khuếch đại - Loa,màn hình. 
                                      Sơ đồ khối của máy thu sóng vô tuyến đơn giản


 3.Sự truyền sóng điện từ quanh quả đất:

a. Phân loại:

  • Sóng cực ngắn:  1cm - 10m     : Không bị tầng điện li hấp thụ,phản xạ → thông tin trong vũ trụ.
  • Sóng ngắn      : 10m – 200m     : Được tầng điện li và mặt đất phản xạ nhiều lần → dùng để thông tin  trên quả đất.
  • Sóng trung     : 200m – 3000m  :bị tầng điện li hấp thụ → thông tin trên bề mặt quả đất.
  • Sóng dài         :từ 3000m          : Không bị nước hấp thụ → dùng để thông tin dưới nước.

 b. Vai trò của tầng điện li trong việc thu và phát sóng vô tuyến: 

  • Tầng điện li: là tầng khí quyển ở độ cao từ 80-800km có chứa nhiều hạt mang điện tích là các electron, ion dương và ion âm. 
  • Sóng dài: có năng lượng nhỏ nên không truyền đi xa được. Ít bị nước hấp thụ nên được dùng trong thông tin liên lạc trên mặt đất và trong nước. 
  • Sóng trung: Ban ngày sóng trung bị tần điện li hấp thụ mạnh nên không truyền đi xa được. Ban đêm bị tần điện li phản xạ mạnh nên truyền đi xa được. Được dùng trong thông tin liên lạc vào ban đêm. 
  • Sóng ngắn: Có năng lượng lớn, bị tần điện li và mặt đất phản xạ mạnh. Vì vậy từ một đài phát trên mặt đất thì sóng ngắn có thể truyền tới mọi nơi trên mặt đất. Dùng trong thông tin liên lạc trên mặt đất. 
  • Sóng cực ngắn: Có năng lượng rất lớn và không bị tần điện li phản xạ hay hấp thụ. Được dùng trong thôn tin vũ trụ.
Comments