Trang ban đầu

Bộ môn Vật Lý - P804A6  Trường Đại học Giao thông Vận tải 
 
                THÔNG BÁO : 

 Lịch học lại Vật lý điện từ VLY2 hệ Chính Quy K50+51

 Từ 10/03 đến 23/03 : 17h30; T2,T4,T6 tại phòng 106A5.

 Thi 17h30; T2; 24/03 tại phòng 106A5.

   Chú ý: Phòng thi chuyển đến 306A3.


 
https://sites.google.com/site/VatLyGiaoThong240312/   https://sites.google.com/site/VatLyGiaoThong151112/
 
https://sites.google.com/site/VatLyGiaoThong240313/   https://sites.google.com/site/VatLyGiaoThong151113/
 
    
    Đã có điểm thi  tháng  10  năm 2013.

https://sites.google.com/site/01ThongTinHocTap2013/01-----https://sites.google.com/site/01TaiLieuHocTapK54Nam2013/01-----
https://sites.google.com/site/01diemthimonvatlyNam2013/2013https://sites.google.com/site/01diemthimonvatlyNam2014/2014
   SV xem điểm thi theo từng Năm bấm đường Link tương ứng. 
   Sau đó lần lượt tìm theo các mục:  Tháng>Hệ>Loại hình thi>Khoa>Ngày>Khóa>Lớp....

   
                Chú ý
:    
+  Các thông tin cần thiết gửi trực tiếp bằng tin nhắn đến số
     điện thoại 0904225988 hoặc 0912236866. Xin Rất Cảm ơn.
+  Điểm thi sẽ có sau 7- 10 ngày và được trả Khoa quản lý Sinh
     viên chậm nhất là 30 ngày sau khi thi, nên sau đó có vấn đề
     gì thì Sinh viên liên hệ  trực tiếp với Khoa quản lý của mình.