Ik ben bediende bij Notaris X opvolger van Notaris Y. Ik zit al heel mijn leven in het notariaat.
Mijn specialiteit is personenrecht, waarbij echtscheidingen mijn 'specialiteit' zijn. Dankzij uw 
gedetailleerde schattingsverslagen, goede en snelle service wil ik u bedanken voor de 
aangename samenwerking

Mevrouw H.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bedankt voor uw snelle service en nuttige adviezen bij de verkoop van onze woning

De heer en Mevrouw D. V.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------