U kan bij mij terecht voor het opmaken van schattingsverslagen, plaatsbeschrijvingen en energieadvies


Plaatsbeschrijvingen
 • Bij in- en uittrede huur
 • Bedpalen van huurschade
 • Bij aan- en verkoop
 • bij aanvang van bouwwerken
Schattingen
 • bij Aan- en Verkoop
 • Echtscheidingen of huwelijken
 • Vereffening-Verdeling
 • Nalatenschappen
 • Erfenissen
 • Succesieplanning
 • Hypothecaire leningen
 • Onteigening
 • Bepalen verzekeringswaarde
 • bij Schadegevallen


EPC-attest -  Energieaudit
Electriciteitskeuring
 • EPC attest bij verhuur en/of verkoop
 • Elektriciteitskeuring bij verkoop
 • in kaart brengen van uw energieverbruik en advies geven omtrent besparende maatregelen
 • fiscaal aftrekbaar attest