Osakaskunnan vuosikokous 2019

Osakaskunnan vuosikokous pidettiin 28.3.2019 Vaskijärven kyläaitalla. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen mukaiset asiat sekä päätettiin sorsastuksesta ja metsästyksestä.

Kalastuksen ja metsästyksen osalta tehtiin seuraavia päätöksiä:
 • Osakaskunnan kalastusluvan hinnaksi päätettiin 5 euroa/henkilö. Pyydysmerkkejä voi lunastaa enintään 5 kpl/osakas ja merkin hinta on 3 euroa/kpl.
 • Sorsanmetsästyksen lupamaksuksi päätettiin 30 euroa, ja metsästys voi alkaa ensimmäisenä laillisena päivänä. Lupia myydään vain osakaskunnan jäsenille.
 • Piisamin ja minkin pyynti on sallittua osakaskunnan jäsenille, joilla on metsästyslupa. Tästä ei peritä lupamaksua.
 • Luvanmyynnin hoitaa Tapio Tuomi.

Vesistön- ja kalastonhoitotoimista sekä rajoituksista päätettiin seuraavasti:
 • Vaskijärvellä suoritetaan kesällä 2019 kaislanniittoa erikseen ilmoitettavana ajankohtana, todennäköisesti heinäkuussa. Talkoolaisia toivotaan työkoneineen erityisesti niitetyn kaislan nostoon rantamaalle. Aiempien vuosien kaislanniiton todettiin vähentäneen kaislan leviämistä ja parantaneen järven tilaa. Vuonna 2018 kaislanniittoa ei pystytty toteuttamaan lainkaan vedenpinnan ollessa niin alhaalla, ettei se onnistunut.
 • Tavoitteena on toteuttaa madeistutusta, mikäli onnistutaan saamaan hankittua mateenpoikasia.
 • Saavajoen lahti pidetään rauhoitusalueena kutuaikana.
 • Verkkokalastus on kielletty hauen kutuaikana järven ollessa jäässä.
 • Tuulastus on sallittu 15.8. alkaen vuoden loppuun ja edellyttää lupamaksun maksamista.
 • Iskukoukut: Vaskijärvessä voi pitää 2 iskukoukkua/pyydysmerkki. Säynäslammessa iskukoukut on kielletty.
 • Polttomoottorin käyttö veneissä on kielletty, sähkömoottorin sallittu.
Kalastuksen ja metsästyksen valvojat:
 • Kalastuksenvalvojina toimivat: Jari Ohra-aho ja Hannu Tomminen, jotka ovat myös suorittaneet uuden lain mukaisen tutkinnon.
 • Metsästyksenvalvojina toimivat: Terttu Klemola ja Pekka Stenbacka.
Muita kokousasioita:
 • Vaskijärvestä kalastettuja näyteahvenia on tutkittu, ja tulosten mukaan elohopeapitoisuudet ovat alle raja-arvojen.
 • Vaskijärvi on kuulunut Hiidenveden kalastusalueeseen, mutta tämä lakkautettaneen vuonna 2019, jolloin on tarkoitus muodostaa laajempi kalastusalue. Tämä saattaa vähentää saatavilla olevaa avustuksen määrää.
 • Hoitokunnan erovuoroiset jäsenet valittiin uudelleen.
 • Päätettiin jatkaa jäsentenvälisiä pilkkikilpailuita. Ajankohdat ratkaistaan sää- ja jäätilanteen mukaan erikseen. Todettiin, että vuoden 2019 kilpailut on pidetty 24.3.

Comments